Hopp til hovedinnhold
En person får testet blodtrykket sitt
Foto: Getty Images

Høyt blodtrykk øker risikoen for aortadisseksjon

En ny stor studie publisert i tidsskriftet Circulation med data fra Japan-Specific Health Checkups studien og UK Biobank av Makoto Hibino (mastergradsstudent ved Imperial College London) og førsteamanuensis Dagfinn Aune (ved Oslo Nye Høyskole) viser at høyt blodtrykk øker risikoen for aortadisseksjon.

Publisert i Forskningspublikasjoner Fredag 21. oktober, 2022 - 12:48 | sist oppdatert Fredag 21. oktober, 2022 - 12:55

Studiene inkluderte henholdsvis 534378 og 502424 deltakere og 84 og 182 deltakere ble identifisert med aortadisseksjon etter 4 og 9 års oppfølging. Hazard ratio (95% konfidensintervall) for aortadisseksjon var på henholdsvis 3.57 (2.17-6.11) og 2.68 (1.78-4.04) for de med hypertensjon sammenlignet med de uten hypertensjon i de to studiene, og 1.33 (1.05-1.68) og 1.27 (1.11-1.48) per 20 mmHg økning i systolisk blodtrykk og 1.67 (1.40-2.00) og 1.66 (1.46-1.89) per 10 mmHg økning i diastolisk blodtrykk.

I en meta-analyse hvor disse studiene ble kombinert med tidligere publiserte studier var samlet relativ risiko (95% KI) på 3.07 (2.15-4.38, 7 studier, 2818 AD tilfeller og 4563501 deltakere) for de med hypertensjon vs. de uten hypertensjon, 1.39 (1.16-1.66, 3 studier) per 20 mmHg økning i systolisk blodtrykk og 1.79 (1.51-2.12, 3 studier) per 10 mmHg økning i diastolisk blodtrykk.

Det var antydning til ikke-lineære dose-respons sammenhenger mellom systolisk og diastolisk blodtrykk og aortadisseksjon, men sammenhengen mellom diastolisk blodtrykk var mye sterkere enn for systolisk blodtrykk og for de med høyest diastolisk blodtrykk var risiko 10-20 ganger høyere enn for de med lavest blodtrykk (110-120 vs. 75 mmHg). Høyt blodtrykk er assosiert med tap av elastiske fibrer i media i aorta og ustabile koblinger mellom hvert elastiske lamina, og kan dermed resultere i aortadisseksjon før eller etter dannelse av aortaaneurysmer. Høyt blodtrykk har også vist seg å være koblet med dilatasjon av oppadgående aorta uten aterosklerose, noe som kan bidra til stress i aortaveggen og kan øke risikoe for aortadisseksjon dramatisk. Høyt blodtrykk kan også bidra til utvikling av aortadisseksjon ved å forårsake aterosklerose via hemming av reparasjonsprosesser i aorta.

Disse funnene er viktige fordi det har vært få tidligere prospektive studier som har vært store nok og dermed hatt statistisk styrke til å kunne undersøke disse sammenhengene. Funnene støtter opp om anbefalinger om å redusere blodtrykket i den generelle befolkningen for å forebygge hjerte- og karsykdommer generelt, og som denne studien viser kan det også være gunstig for å forebygge aortadisseksjon. Reduksjon i blodtrykket kan enten gjøres ved å endre livsstil som for eksempel økt fysisk aktivitet, redusere overvekt og fedme, redusere inntaket av salt i kostholdet og å spise mer frukt og grønnsaker, og ved hjelp av blodtrykkssenkende medisiner. 

Hibino M, Otaki Y, Kobeissi E, Pan H, Hibino H, Taddese H, Majeed A, Verma S, Konta T, Yamagata K, Fujimoto S, Tsuruya K, Narita I, Kasahara M, Shibagaki Y, Iseki K, Moriyama T, Kondo M, Asahi K, Watanabe T, Watanabe T, Watanabe M, Aune D. Blood Pressure, Hypertension, and the Risk of Aortic Dissection Incidence and Mortality: Results From the J-SCH Study, the UK Biobank Study, and a Meta-Analysis of Cohort Studies. Circulation. 2022 Mar;145(9):633-644. 

 

Les artikkelen på Circulation →


Tilbake til toppen