Hopp til hovedinnhold
Frukt og grønnsaker i en kurv
Foto: Getty Images

Høyt inntak av frukt og grønnsaker er assosiert med lavere risiko for type 2 diabetes

En meta-analyse publisert i BMJ Nutrition, Prevention & Health finner at høyt inntak av frukt og grønnsaker er assosiert med lavere risiko for type 2 diabetes. Studien ble utført av to masterstudenter ved OsloMet og Marianne Molin og Dagfinn Aune ved Oslo Nye Høyskole.

Publisert i Forskningsaktuelt Fredag 21. oktober, 2022 - 12:56 | sist oppdatert Torsdag 30. mars, 2023 - 12:46

Meta-analysen inkluderte 46 publikasjoner fra 23 kohort studier og mellom 29768 og 81313 diabetes tilfeller og mellom 729478 og 1542306 deltakere. Et høyt inntak av frukt og grønnsaker samlet og frukt separat var assosiert med 7% lavere risiko for type 2 diabetes, mens sammenhengen med grønnsaker ikke var signifikant (5% non-signifikant reduksjon i risiko). Disse sammenhengene var ikke like klare i lineære dose-respons analyser, imidlertid var det evidens for ikke-lineæritet for frukt og for grønnsaker hver for seg som viste 10-13% reduksjon ved et inntak på 200-400 gram/dag av frukt og 12-14% reduksjon ved et inntak på 200-400 gram per dag med grønnsaker, men det var ikke noen videre reduksjon i risiko ved høyere inntak. For frukt og grønnsaker samlet var det en marginalt signifikant 10% reduksjon i risiko ved et inntak på 500-600 gram/dag.

Det var færre studier som hadde undersøkt spesifikke typer frukt og grønnsaker. Redusert risiko ble observert ved høyt inntak av blåbær, druer og rosiner, epler og pærer, grapefrukt, mens økt risiko ble observert ved høyt inntak av kantalupp melon, frukt juice of frukt drikker, rosenkål, poteter og blomkål. Imidlertid var disse resultatene basert på veldig få studier og det er derfor mulig at noen av disse funnene kan være tilfeldige funn. F.eks. fant man ingen sammenheng mellom inntak av korsblomstrede grønnsaker samlet (basert på 8 studier), men de tre studiene som hadde sett på rosenkål og blomkål fant økt risiko også for korsblomstrede grønnsaker samlet, men som ble motvirket av andre studier som fant ingen sammenheng eller en beskyttende sammenheng og derfor resulterte i ingen sammenheng totalt sett. Derfor trenger man flere studier før man kan konkludere noe som helst vedrørende typer av frukt og grønnsaker.

Mulige mekanismer som kan forklare den reduserte risikoen som ble observert inkluderer effekter av antioksidanter på opptak av glukose i cellene, redusert oksidativt stress, og beskyttelse av beta-cellene i bukspyttkjertelen mot skade. Intervensjonsstudier har for eksempel også vist at blåbær, alene eller sammen med fibertilskudd, kan bedre insulinsensitivitet, redusere blod glukose og C-reaktivt protein (en markør for inflammasjon). Det er også studier som tyder på at frukt og grønnsaker kan redusere risikoen for fedme, som er den sterkeste risikofaktoren for type 2 diabetes. Samlet sett tyder disse funnene på at et høyt inntak av frukt og grønnsaker er assosiert med lavere risiko for type 2 diabetes og støtter opp under anbefalingen om å øke frukt og grønnsak inntaket i den generelle befolkningen.

Halvorsen RE, Elvestad M, Molin M, Aune D.Fruit and vegetable consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ Nutr Prev Health. 2021 Jul 2;4(2):519-531.

Les hele artikkelen her →


Tilbake til toppen