Hopp til hovedinnhold
Johan Bergh presenterer sin forskning
Johan Bergh presenterte sine funn knyttet til bruk av humor i militæret. Foto: privat

Presenterte bokkapittel om humor i det militære

Den 9.-13. oktober 2023 deltok førstelektor Johan Bergh på den 63. International Military Testing Association Conference (IMTA) i Amersfoort, Nederland. Der presenterte han blant annet et bokkapittel om bruk av humor i militæret.

Publisert i Forskningsaktuelt av Johan Bergh Torsdag 26. oktober, 2023 - 12:11 | sist oppdatert Torsdag 26. oktober, 2023 - 12:24

På konferansen delte Johan sine refleksjoner over egen praksis fra sin tid som student på Sjøkrigsskolen og som offiser i Forsvaret. I tillegg brukte han tid til samtaler med forskere og praktikere fra både Norge og utlandet.

Johan Bergh presenterer forskningen sin
Johan Bergh besøkte IMTA-konferansen i Nederland, hvor han også holdt en presentasjon for konferansedeltakerne. Foto: privat

Om bokkapittelet

Kapittelet Johan presenterte på IMTA-konferansen har navnet «Does Humour Belong in the Military?». Det har sitt utgangspunkt i metoden refleksiv praksisforskning, som utgår fra en refleksjon over praktisk kunnskap – med den direkte målsetting å forbedre denne kunnskapen og dermed utvikle praksis. Praksisnær forskning med utgangspunkt i teoretisk kunnskap er anvendt forskning, da kunnskapsgrunnlaget er gitt og kommer til anvendelse nærmest som et redskap for frembringelse av ny kunnskap – en kunnskap som igjen skal kunne anvendes på en formålsrettet måte i praktiske sammenhenger.

I kapittelet utforsker Johan et par episoder der bruken av humor enten har fungert som avstressingsfaktor, eller har medført noen utilsiktede konsekvenser. Humor er et mangefasettert og noe flyktig fenomen. Det er foreløpig lite forskning på dette feltet i Norge, og dette kapittelet kan derfor være til hjelp for en noe utvidet forståelse av fenomenet. 


Les mer om Johan Bergh
 


Tilbake til toppen