Hopp til hovedinnhold
Johan Bergh og Ole Boe står foran en poster for konferansen ICERI
Johan Bergh og Ole Boe presenterte sin forskning under konferansen ICERI i Spania. Foto: Privat

Presenterte forskningsprosjekt om samhandling og tillit i beredskapsorganisasjoner

Den 13.-15. november 2023 deltok førstelektor Johan Bergh på den 16. International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) i Sevilla, Spania.

Publisert i Forskningsaktuelt Onsdag 29. november, 2023 - 11:07 | sist oppdatert Onsdag 29. november, 2023 - 11:18

Under konferansen presenterte Johan en poster med hovedinnholdet fra artikkelen “Interaction and trust in emergency response organisations: An agency theoretical and reflective practice approach investigating a new trust model”. Artikkelen er skrevet i samarbeid med professor Ole Boe ved Politihøgskolen, og førstelektor Trygve J Steiro ved NTNU.

Artikkelen er bygget på forskningsprosjektet "Samhandling og Tillit i Beredskapsorganisasjoner". Datainnsamlingen er basert på intervjuer med informanter i Politiet, Forsvaret og i helsevesenet.

Johan brukte også tid til samtaler og diskusjoner med forskere og praktikere fra Norge og utlandet.  

avbildet forskningsplakat laget av Johan Bergh
Sammen med sine medforskere, presenterte Johan denne posteren under konferansen. Foto: Privat

Om forskningsprosjektet

Prosjektet utforsker, diskuterer og kommenterer tillit i lederskapet og visse elementer i mellom-menneskelige relasjoner gjennom økonomisk prinsipal-agent-teori knyttet til blant annet uforutsette pandemiske kriser. Enkelte utfordringer knyttet til å etablere god beredskap diskuteres også. Data fra intervjuer med sentrale personer i organisasjonene belyser dette. I en vitenskapelig artikkel presenteres og diskuteres også en foreløpig modell for ledelse relatert til tillit i og mellom mennesker, og i og mellom beredskapsorganisasjoner.

Det ser foreløpig ut til at det er relativt sparsomt med praksisrelatert forskning når det gjelder samhandling og tillit i og mellom beredskapsorganisasjoner i Norge. Prosjektet kan dermed åpne for klargjørende perspektiver, og kanskje lede til nye innsikter både for praktikere og teoretikere.


Tilbake til toppen