Hopp til hovedinnhold
Professor Camilla Lindvall Dahlgren presenterer en ny studie
Professor Camilla Lindvall Dahlgren presenterte en ny, norsk studie under ECED-konferansen i Nederland. Foto: Privat

Presenterte nye funn fra studie om spiseforstyrrelser og sosiale medier

Den 21.-23. september 2023 deltok professor Camilla Lindvall Dahlgren på the European Congress of Eating Disorders (ECED) i Leiden, Nederland. Der delte hun resultater fra en ny, norsk studie om blant annet koblingen mellom bruken av sosiale medier og symptomer på spiseforstyrrelser hos ungdom. 

Publisert i Forskningsaktuelt Torsdag 5. oktober, 2023 - 10:19 | sist oppdatert Torsdag 5. oktober, 2023 - 10:35

I tillegg brukte Camilla tid sammen med en av stipendiatene sine, Tora Thorsrud fra NTNU, som presenterte foreløpige funn fra en studie om transdiagnostisk «Cognitive Remediation Therapy» for personer med spiseforstyrrelser. Det ble også tid til gode samtaler med forskere og klinikere fra både Norge og utlandet, og noen spaserturer (i regnet) for å utforske nydelige Leiden.  

Camilla Lindvall Dahlgren og Tora Thorsrud
I tillegg til presentasjonen hun holdt, brukte også professor Camilla Lindvall Dahlgren (t.h.) tid med stipendiaten Tora Thorsrud fra NTNU. Foto: Privat 

Om studien

Studien Camilla Lindvall Dahlgren presenterte på ECED-kongressen har navnet «Social media use, eating disorder pathology and appearance ideals and pressure: A cross-sectional study in adolescent boys and girls». Den utforsket sammenhengen mellom bruk av sosiale medier, utseendeidealer og -press og tegn på spiseforstyrrelser. Over 1500 tenåringer på videregående skole, hovedsakelig i aldersgruppen 16-19 år, deltok i studien. Generelt viste studien at jenter rapporterte høyere grad av symptomer på spiseforstyrrelser enn gutter. Det var også en betydelig sammenheng mellom internalisering av kroppsidealer, opplevelse av utseendepress og symptomer på spiseforstyrrelser blant begge kjønn. 
 
Sosiale medier har blitt en stadig viktigere del av folks daglige liv og har forandret måten vi kommuniserer på, spesielt blant tenåringer. Nyere undersøkelser viser at opptil 95% av unge bruker sosiale medier, der Facebook, Snapchat og Instagram er noen av de mest populære plattformene. Selv om noen studier peker på positive forhold mellom bruk av sosiale medier, psykisk velvære og sosial støtte, viser de fleste studier negative sammenhenger, spesielt blant unge jenter. Den negative påvirkningen på kroppsbilde, med spiseforstyrrelser som en alvorlig konsekvens, er spesielt kritisk blant tenåringer ettersom ungdomstiden er en risikoperiode for utvikling av spiseforstyrrelser. 

Selv om over halvparten av deltakerne mente at sosiale medier påvirket hva de tenkte om sitt eget utseende på en positiv måte, rapporterte 80% av jentene at sosiale medier påvirket synet på eget utseende på en negativ måte. Dette er spesielt bekymringsfullt da mer enn halvparten av jentene rapporterte å tilbringe 3 eller flere timer daglig på sosiale medier.   
 
Forskerne bak studien mener fremtidig forskning bør konsentrere seg om å avdekke hvilke aspekter ved bruk av sosiale medier som kan være særlig skadelige for tenåringsjenter og tenåringsgutter, men også hvilke aspekter som potensielt kan heve selvfølelsen og gi et mer positivt kroppsbilde og syn på eget utseende. 

Vindmølle ved en elv i Leiden i Nederland
ECED-konferansen ble holdt i byen Leiden, Nederland. Foto: Privat 

Les mer om Camilla Lindvall Dahlgren


 


Tilbake til toppen