Hopp til hovedinnhold
Unge personer som sitter i gruppe og snakker sammen
Foto: Getty Images

Unges forståelser av åpenhet om psykiske problemer: en kvalitativ studie

Denne kvalitative studien undersøker hvordan ungdom forstår åpenhet om psykiske problemer. Resultatene viser at ungdommene deler de utbredte forestillingene i samfunnet om at åpenhet er positivt fordi det kan virke terapeutisk og opplysende. Vi fant imidlertid også tilløp til mer kritiske forståelser, der ungdommene blant annet mente at åpenheten kunne misbrukes for å oppnå goder, eller ha skadelige effekter. 

Publisert i Forskningsaktuelt av Natalie Rolandsgard Tirsdag 22. august, 2023 - 12:09 | sist oppdatert Tirsdag 22. august, 2023 - 13:49

Medforfatter: 
Christina Kvamme Amengual og Ole Jacob Madsen

Navn på publikasjon:
Tidsskrift for Norsk psykologforening


De siste tiårene har det i økende grad blitt mer åpenhet rundt psykiske lidelser. Hvordan forstår unge den nye åpenheten om psykiske lidelser? 

I denne kvalitative studien gjennomførte vi tre fokusgrupper og 15 semistrukturerte intervjuer med unge voksne fra 16 til 19 år, der majoriteten ble rekruttert fra psykologiklasser på videregående skole. Tematisk analyse ble brukt for å analysere data. 

Informantene delte den utbredte oppfatningen om at åpenhet er et effektivt middel for å få utløp for vonde tanker, minske plager og bekjempe stigma. Samtidig fant vi også tilløp til kritiske vurderinger av åpenheten. Baksidene ved åpenheten som ble trukket frem, var misbruk for å oppnå oppmerksomhet, usikkerhet om sykdomskategoriene som benyttes er legitime, og romantisering av psykiske lidelser. 

Vår studie tyder på at en mer nyansert, ambivalent holdning til den nye åpenheten har fått utbredelse blant dagens oppvoksende generasjon.

Les hele artikkelen her
 


Tilbake til toppen