Hopp til hovedinnhold
Grønnsaker, frukt, belgfrukter og kornsorter på et bord
Foto: Getty Images

Vegetarisk og vegansk kosthold er assosiert med redusert risiko for hjerte- og karsykdom

En ny meta-analyse i tidsskriftet European Journal of Nutrition finner at et vegetarisk og vegansk kosthold er assosiert med lavere risiko for hjerte- og karsykdommer sammenlignet med et ikke-vegetarisk kosthold. 

Publisert i Forskningsaktuelt Fredag 21. oktober, 2022 - 12:26 | sist oppdatert Fredag 21. oktober, 2022 - 13:06

Meta-analysen ble utført av medisinstudent ved Universitetet i Oslo Jarle Sæbø Dybvik i samarbeid med Mette Svendsen ved Oslo Universitetssykehus og Dagfinn Aune ved Oslo Nye Høyskole. Meta-analysen inkluderte tretten kohort studier med 844175 deltakere og 115392 tilfeller av hjerte- og karsykdommer samlet, 30377 tilfeller av hjertesykdom og 14419 slagtilfeller.

Vegetarianere hadde 15% lavere risiko for hjerte og karsykdommer samlet (samlet RR=0.85, 95% konfidensintervall [KI]: 0.79-0.92),  og 21% lavere risiko for hjertesykdom (samlet RR=0.79, 95% KI: 0.71-0.88), mens sammenhengen med slag viste en non-signifikant 10% reduksjon i risiko (samlet RR=0.90, 95% KI: 0.77-1.05), sammenlignet med ikke-vegetarianere. Veganere hadde en marginalt signifikant 18% reduksjon i risiko for hjertesykdom (samlet RR=0.82, 95% KI: 0.68-1.00), mens sammenhengen med hjerte- og karsykdommer samlet og slag ikke var signifikant. Imidlertid var det færre studier inkludert i analysen av veganere så flere og større studier trengs før man kan komme med klare konklusjoner.

Funnene er konsistente med både observasjonsstudier og intervensjonsstudier som viser at vegetarianere har lavere BMI og mindre vektøkning, lavere totalt og LDL-kolesterol, lavere blodtrykk og risiko for hypertensjon, og lavere risiko for type 2 diabetes, sammenlignet med vegetarianere. Dette er alle viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Meta-analyser av randomiserte kliniske studier har f.eks. vist at et vegetarisk kosthold reduserer LDL-kolesterol med 0.32 mmol/l (12.2 mg/dl) og systolisk blodtrykk med 4.8 mmHg når sammenlignet med et ikke-vegetarisk kosthold. En slik forskjell i LDL-kolesterol og blodtrykk vil predikere en henholdsvis 10% og 11% lavere risiko for å dø av iskjemisk hjertesykdom basert på data fra store meta-analyser av kohort studier. Hvis LDL-kolesterol og systolisk blodtrykk virker additivt, kan disse forskjellene forklare den 21% reduksjonen som ble observert i risiko for hjertesykdom for vegetarianere sammenlignet med ikke-vegetarianere. Sammenhengen mellom vegetarkost og hjerte- og karsykdommer og hjertesykdom ble ansett for å være sannsynligvis kausal ved å bruke World Cancer Research Fund sitt system for å evaluere evidens. 

Dybvik JS, Svendsen M, Aune D. Vegetarian and vegan diets and the risk of cardiovascular disease, ischemic heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Nutr. 2022 Aug 27. doi: 10.1007/s00394-022-02942-8.

Les hele artikkelen her →


Tilbake til toppen