Hopp til hovedinnhold
/
Fornøyde studenter på Oslo Nye Høyskole (Foto: ONH)

Studentene på Oslo Nye Høyskole er blant de mest fornøyde i landet

Til tross for et annerledes år, hvor studiehverdagen har vært snudd på hodet, sier tallene fra studiebarometeret at studentene er tilfredse og fornøyde på Oslo Nye Høyskole. Det er vi veldig stolte av!

Publisert i Studenthistorier Fredag 12. februar, 2021 - 15:49 | sist oppdatert Tirsdag 22. mars, 2022 - 11:41

Se alle studier ved ONH  

Søk studier

Oslo Nye Høyskole rangerer som nummer 3 på landsbasis

Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse fra NOKUT, som tar tempen på opplevd studiekvalitet på studieprogrammene til høyskolene og universitetene i Norge.

På utsagnet: «Jeg er, alt i alt tilfreds med studieprogrammet jeg går på:» svarer studentene på Oslo Nye Høyskole at de er enige i påstanden med en snitt-score på 4,6 av 5 mulige.
Det plasserer høyskolen vår på en tredjeplass av alle høyskoler og universiteter.

Gjennomsnittlig studenttilfredshet i landet er på 4,0.

Noen av de mest fornøyde bachelorstudentene i landet 

Det er andreårsstudentene på fire bachelorprogram ved Oslo Nye Høyskole som har deltatt i den nasjonale undersøkelsen.

Studentene på bachelor i freds- og konfliktstudier, bachelor i internasjonale studier både på nett og sted, og bachelor i anvendt psykologi på campus i Oslo, er de mest tilfredse i landet sammenlignet med tilsvarende studieretninger i Norge.

bachelor i ernæring, som i dag kun er nettbasert, er studentene særlig fornøyde med undervisningen. Studieprogrammet rangerer best i Norge med en score på 5 av 5 mulige, på utsagnet: «Underviserne lagde gode opplegg for nettbasert undervisning».

Anna, som er student på freds- og konfliktstudier, sier at klassestørrelse og oppfølging fra forelesere påvirker hvordan hun opplever kvaliteten på studieprogrammet.  

Klassene er ikke like store som mange andre steder, så man blir kjent på en helt annen måte! Dette gjør også at forelesere har mer tid til oppfølging. Og vi har et skikkelig godt forhold til foreleserne. De svarer på de slitsomme spørsmålene våre gang på gang uten sure miner, forteller Anna.

Anna nøhr

Ble digital student på dagen - fleksibilitet er en av våre styrker

2020 ble et digitalt studieår også for de som går på campus. Det er derfor gledelig å se at studentene svarer at de er fornøyde med hvordan den digitale undervisningen har fungert.

Det var en enorm lettelse at vi kunne bli nettstudenter på dagen da nedstengingen av høyskolen skjedde i mars 2020. Mye var da allerede klart, siden vi har mange nettstudenter på Oslo Nye fra før, forteller Anna som til vanlig studererer på campus.

Høyskolens fleksibilitet er ganske unik for norske læresteder; de aller fleste av studietilbudene finnes både på campus og som nettstudier. Rektor Cia Dunstrøm forteller at Oslo Nye Høyskole tar livslang læring på alvor gjennom å øke graden av fleksibilitet. 

Det blir viktig å huske, også når pandemien er over, at digital undervisning ikke bare er en kriseløsning, men en nødvendighet for å møte dagens og morgendagens behov, understreker hun. 

På utsagnet «de faglige ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen» gir studentene på Oslo Nye Høyskole en samlet score på 4,4 av 5 – og med det rangeres de faglige ansatte som best i landet.

På utsagnet «bruken av digital læringsplattform fungerer godt på mitt studieprogram» får høyskolens læringsplattform en score på 4,3 av 5 og rangerer som nummer to i landet.  

Dette er områder høyskolen arbeider mye med å utvikle og det er derfor givende at arbeidet som er lagt ned tydelig gjenspeiles i studentenes tilfredshet med høyskolen. 

Sjekk ut Oslo Nye Høyskole sin læringsplattform Qybele

Videre tilbakemeldinger gjør oss bedre

Det psykososiale har vært utfordrende i 2020 og fortsatt i 2021. 

Johannes Wold studerer bachelor i anvendt psykologi. Han synes det har gått rimelig greit å være student til tross for den krevende perioden. Allikevel har fraværet av det sosiale preget han.  

Det mest utfordrende for meg dette året har vært å takle en mer ensom hverdag, og de harde restriksjonene som påvirker livet i større grad en det jeg hadde trodd. Det er viktig for oss uavhengig av alder, å ha sosiale avbrekk og aktiviteter. Jeg syntes Oslo Nye Høyskole har vært flinke til å tilby dette i en mer digital hverdag, forteller han. 

Mira Dahl Aspeli, går på andre året av bachelor i internasjonale studier på nett. Hun trekker frem den digitale studiestarten, som ble arrangert både i høst og etter nyttår, som positiv. 

Det gjør at du føler deg mer som en del av noe når du vet litt mer om hvem du studerer med.
- Mira, bachelorstudent på internasjonale studier

mira dahl aspeli

Alle tilbakemeldinger og utfordringer studentene uttrykker gjennom undersøkelsen, og ellers i studieåret er viktige for den kontinuerlige utviklingen av studiekvaliteten.

Mira sier at hun føler seg både hørt og sett: 

Vi har generelt en kort vei til de ansatte. Det er rom for å stille de «dumme» spørsmålene til foreleserne. Vi kan si ifra om det er noe til studierådgiver og studieleder på programmet vårt. I tillegg har vi egen nettlærer som følger oss opp individuelt, avslutter hun. 


Høyskolen er takknemlig for alle tilbakemeldinger og det er viktig at studentene føler det er et godt miljø for å dele. Slik kan du si ifra.
 

-----------------------------------------

Om Studiebarometeret 2020: 

  • NOKUT har for åttende gang foretatt en studie om hvor fornøyde studentene er med sine studier og utdanningsinstitusjon i Norge.
  • Undersøkelsen heter Studiebarometeret og resultatene kan du finne på studiebarometeret.no.
  • Om lag 30 000 studenter har svart på undersøkelsen fra så godt som alle universiteter og høyskoler i Norge. Rundt 1800 studieprogram er med.

Søk på studier