Hopp til hovedinnhold

ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

I dette emnet vil du lære om barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole.

Om emnet:

Emnet omhandler barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Emnet fokuserer på kostholdets rolle som grunnlaget for god helse, samt hvordan kostholdet fungerer som en viktig bærer for matkultur og måltidsglede. Emnet tilstreber å gi studentene praktisk anvendelig kunnskap.

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2100eller tilsvarende.

Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om kosthold for barn, deriblant vanlige utfordringer og kostholdsendringer over tid
 • har bred kunnskap om barneernæring og næringsstoffer det særlig er viktig å fokusere på
 • har kunnskap om helse, vekst og utvikling blant barn
 • har kunnskap om anbefalinger og retningslinjer for barns kosthold hjemme, i barnehagen og på skole
 • har kunnskap om betydningen av tidlig tilrettelegging for et sunt kosthold og tidlig etablering av gode vaner for en god helse gjennom livet
 • har kunnskap om barns normale spise- og smaksutvikling, herunder regulering av matinntak og matvarevalg i ulike faser
 • har kunnskap om betydningen av måltidsdeltagelse med de sosiale, kulturelle og sensoriske aspekter et måltid innebærer
 • har grunnleggende kunnskap om kostholdrestriksjoner knyttet til matvareoverfølsomhet eller kultur og religion, og hvilke hensyn som må tas i barnehage og på skole
 • har grunnleggende kunnskap om bærekraft, og hvordan dette kan integreres i arbeid i barnehage og skole
 • kjenner til iso-KMI og bruken av vekstkurver for å måle vekstutvikling og ernæringsstatus

Ferdigheter

 • kan håndtere mat på en hygienisk forsvarlig måte, utnyttetilgjengelige råvarer og minimere matsvinn
 • kan anvende faglig kunnskap til planlegging av kosthold for grupper av barn og utarbeidelse av hensiktsmessige menyer
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere mat- og måltidsrelaterte aktiviteter med barn

Generell kompetanse

 • kan ivareta fokus på mat og måltider som en arena for læring og for å vekke interesse for mat blant barn
 • kan samhandle med andre fagpersoner når det gjelder barns kosthold og helse
 • kan demonstrere formidlingsevne om barneernæring og kosthold for barn

Arbeidskrav

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • Nettkurs i retningslinjer og anbefalinger for mat til barn
 • Innlevering: presentasjon om aktuelt tema tilpasset ansatte i barnehage/SFO eller foreldre

Vurderingsform

Eksamen i dette emnet består av en delt eksamen som gir en samlet karakter i emnet.

 • Mappeeksamen (teller 40 % av totalkarakteren i emnet) bestående av:
  • Meny
  • Aktivitetsplan
  • Pedagogisk materiell
 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen over 51 timer teller 60 % av totalkarakteren i emnet