Hopp til hovedinnhold

MB1120 Introduksjon til biokjemi (4 sp)

Emnet omhandler temaer innen bioorganisk kjemi og biokjemi som er essensielt for medisin studenter. Sentrale temaer er struktur, egenskaper og funksjon av cellulære komponenter som proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer. Emnet gir en innføring i metabolismen i cellen med fokus på katabole reaksjonsveier og energiomsetning.

Emnekode: MB1120
Tittel: Introduksjon til biokjemi 
Type: Obligatorisk
Plassering: Andre semester
Studiepoeng: 4 studiepoeng

 

Læringsutbytte

Etter endt emne vil studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har bred kunnskap om oppbygning, struktur, egenskaper og funksjon av biomolekyler som proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer 
  • har kunnskap om enzymers virkemåte og funksjon, samt regulering av enzymaktivitet 
  • kjenner til hovedtrekkene i cellens stoffskifte 
  • har bred kunnskap om katabole reaksjonsveier for biomolekyler som karbohydrater og lipider og kunnskap og forståelse for energigenerering i celler 
  • kjenner til til grunnleggende metoder innen biokjemi 

Ferdigheter

  • kan gjenkjenne og tegne strukturformel til sentrale biokjemiske molekyler 
  • kan skrive et utvalg av reaksjonsligninger 

Generell kompetanse

  • har innsikt i kroppens energiomsetning 
  • kan planlegge og gjennomføre laboratorieforsøk

Arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte på seminarer (75% oppmøte)

Eksamen

Stedlig skriftlig eksamen (1,5 time). Det gis bokstavkarakter (A-F).