Hopp til hovedinnhold

MB1410 Samfunn og medisin I (3 sp)

Emnet gir studenten innføring i praktisk-teoretisk førstehjelp og vil gjøre studenten i stand til å utføre førstehjelp utenfor sykehus. Emnet omhandler videre medisinsk historie og etikk.

Emnekode: MB1410
Tittel: Samfunn og medisin I
Type: Obligatorisk
Plassering: Første semester
Studiepoeng: 3 studiepoeng

 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har kunnskap om indikasjon for, effekten av og praktisk gjennomføring av førstehjelp 
  • kjenner til sentrale hendelser i medisinsk historie og utvikling av medisinsk praksis i et historisk perspektiv  
  • kjenner til sentrale aspekter innen medisinsk etikk

Ferdigheter

  • kan gjennomføre førstehjelp utenfor sykehus i ulike realistiske situasjoner 
  • kan reflektere over medisinsk-etiske problemstillinger 

Generell kompetanse

  • kjenner til sammenhenger mellom medisinske problemstillinger, førstehjelp og etikk 

Arbeidskrav

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

  • praktisk-metodisk ferdighetstrening i førstehjelp 
  • deltakelse på undervisning i medisinsk etikk

Eksamen

27-timers hjemmeeksamen.