Hopp til hovedinnhold

MB1810 Introduksjon til anatomi og fysiologi (6 sp)

Emnet gir studenten en introduksjon til kroppens oppbygning og systemer. Studenten vil tilegne seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til kroppens organ, nerve- og bevegelsesystem. Emnet inneholder også en innføring i endokrin fysiologi samt signalering i kroppen. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon.

Emnekode: MB1810
Tittel: Introduksjon til anatomi og fysiologi
Type: Obligatorisk
Plassering: Første semester
Studiepoeng 6 studiepoeng

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om makroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens organsystemer, slik som respirasjon-, sirkulasjon-, sanse-, reproduksjons, nyre-urinveis-, fordøyelses og hudsystemet  
 • har kunnskap om signalering generelt, og hormoners funksjon i kroppen 
 • kjenner til fysiologisk funksjon av kroppens organsystemer

Ferdigheter

 • kan reflektere over betydningen av det endokrine system og nervesystemet for regulering av kroppens funksjon
 • kan finne fram til makroanatomiske strukturer, og kan reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon
 • kan anvende fysiologisk kunnskap på praktisk-medisinske problemstillinger
 • kan finne fram til sentrale anatomiske strukturer ved bruk av MR og CT

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre praktiske øvelser i samarbeid med andre
 • kan omgås medstudenter og modeller respekt- og hensynsfullt i undersøkelsessituasjoner, eksempelvis ved funksjonsundersøkelser

Arbeidskrav

 • disseksjonskurs i hjerte og lunger

Eksamen

 • stedlig, digital eksamen på 1 time. Det gis bokstavkarakter (A-F). 

OBS! Endringer pga. tiltak for å redusere spredning av koronasmitte 1.semester 2020/2021

Stedlig, digital eksamen vil avholdes som digital eksamen som tas hjemme