Hopp til hovedinnhold

MB1820 Anatomi: Muskel- og skjelettsystemet, skallen og nevroanatomi (13 sp)

Emnet gir studenten kunnskap og ferdigheter knyttet til muskel- og skjelettsystemets anatomi, kraniet og anatomien i hoderegionen. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon på et makroanatomisk nivå. Praktisk-teoretisk undervisning er sentralt i dette emnet.

Emnekode: MB1820
Tittel: Anatomi: Muskel- og skjelettsystemet, skallen og nevroanatomi
Type: Obligatorisk
Plassering: Andre semester
Studiepoeng: 13 studiepoeng

 

Læringsutbytte

Kunnskap

  • kjenner til makroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens nerve og bevegelsessystem   
  • har kunnskap om de ulike topografiske lokalitetene, slik som over- og underekstremitetene, thorax, abdomen, pelvis, hode og nakke 

Ferdigheter

  • kan anvende engelsk latinsk nomenklatur på anatomiske strukturer  
  • kan finne fram til makroanatomiske strukturer, og kan reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon 
  • kan anvende fysiologisk kunnskap på praktisk-medisinske problemstillinger 

Generell kompetanse

  • kan planlegge og gjennomføre praktiske øvelser i samarbeid med andre 
  • kan omgås medstudenter og modeller respekt- og hensynsfullt i undersøkelsessituasjoner, eksempelvis ved funksjonsundersøkelser 

Arbeidskrav

  • praktisk-metodisk ferdighetstrening i anatomi (75% oppmøte) 

Ekamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir én samlet karakter i emnet: 

  • stedlig skriftlig eksamen på 2 timer (teller 40 %) 
  • muntlig-praktisk eksamen (ca. 20 min. forberedelse og ca 20 min. muntlig eksaminasjon) (teller 60 %) 

Begge eksamener må bestås for å bestå emnet. Det gis bokstavkarakter (A-F).