Hopp til hovedinnhold

MED1400 Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

Dette emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganene og huden.  

Om emnet

Emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganene og huden.  

Opptaks- og adgangsregulering
MED1100 eller tilsvarende (kan tas samtidig).

Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd og knokler
 • kjenner til sentrale muskler, knokler og ledd i kroppen
 • har kunnskap om de vanligste sykdommene i bevegelsesapparatet
 • har kunnskap om oppbygning og funksjon av nervesystemet 
 • har kunnskap om sentrale motoriske og sensoriske sentra og baner, samt det autonome nervesystemet
 • har kunnskap om de vanligste sykdommene i nervesystemet
 • har kunnskap om oppbygning og funksjon av de vanligste sanseorganene 
 • kjenner til de vanligste sykdommene i øynene 
 • kjenner til de vanligste sykdommene i huden

Ferdigheter

 • kan gjenkjenne og beskrive histologiske snitt av muskler 
 • kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene ved ortopediske tilstander, sykdom i nervesystemet, sykdom i øyet og sykdom i huden 
 • kan gjenkjenne og beskrive histologiske snitt av perifere nerver, ryggmargen og hjernen
 • kan anvende og vurdere det fysiologiske grunnlaget for vanlige undersøkelsesmetoder for ulike sanser 

Generell kompetanse

 • har innsikt i hvordan sykdom i bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseapparatet og huden påvirker livskvalitet og – forløp, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap

Arbeidskrav

I dette emnet er det 2 obligatoriske kurs.

 • godkjent kurs «nevrofysiologi» 
 • godkjent kurs «histologi i nervesystemet, skjelettmuskulatur og hud» 

Kursene tas som elektroniske kurs, og må være godkjent før man kan melde seg opp til eksamen. 

Eksamen 

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert semester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).