Hopp til hovedinnhold

MG1101 Anatomi og fysiologi (10 sp)

I emnet Anatomi og Fysiologi hjelper vi deg å bli bedre kjent med menneskekroppen. Dette emnet omfavner blant annet DNA, generelle prinsipper innen medisinsk genetikk, immunsystemet, fordøyelsessystemet, oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd, knokler og huden og mye mer!

tegnet bilde av kroppen

Opptak og adgangsregulering: Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr opptakskravene. 

Om emnet:

Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Disse temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kjenner til cellens grunnleggende oppbygning og funksjon, med særlig vekt på cellemembranen, DNA, proteinsyntese, celledeling, energiomsetning og cellekommunikasjon 
 • har grunnleggende kunnskap om oppbygning og funksjon av de fire hovedtypene vev 
 • har kjennskap til generelle prinsipper innen medisinsk genetikk, med særlig vekt på arvematerialets funksjon og organisering, enkel arvegang og multifaktoriell arv 
 • kjenner til immunsystemets inndeling, funksjon og oppbygning, med særlig vekt på egenskaper og funksjon av komponentene i det medfødte og ervervede immunforsvaret, samt grunnleggende regulering av immunresponsen. 
 • har kunnskap om grunnleggende funksjon og oppbygningen av nerveceller og nervesystemet.  
 • kjenner til oppbygning og funksjon av de vanligste sanseorganene 
 • har kunnskap om de mest sentrale endokrine organene og hormonene i kroppen 
 • har kunnskap om oppbygning og funksjon av hjertet og sirkulasjonssystemet 
 • kjenner til oppbygning og funksjon av nyrene og urinveiene, samt regulering av sentrale elektrolytter og syre/base-nivå 
 • kjenner til respirasjonssystemets oppbygning og funksjon, inkludert anatomi, fysiologi og respirasjonsregulering 
 • kjenner til fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon 
 • kjenner til sentrale elementer ved human reproduksjon 
 • har kunnskap om oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd, knokler og huden

Ferdigheter 

 • kan reflektere over hvilke muskler som er involvert i bevegelser av de store ledd. 
 • kan reflektere over hvordan legemidler kan gi bivirkninger

Generell kompetanse

 • kan utveksle synspunkter om hvordan de ulike organsystemene virker sammen

Obligatoriske arbeidskrav 

I dette emnet er det obligatoriske nettkurs i anatomi og fysiologi.

Vurderingsform 

Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen kan også avholdes stedlig. Det gis bokstavkarakter (A-F)