Hopp til hovedinnhold
måling vekttap

Spiseforstyrrelser og fedme - Epidemiologi, diagnostisering og behandling

Camilla Lindvall Dahlgren forsker på en rekke ulike temaer innen mental helse. Hun er spesielt opptatt av forekomst og behandling av spiseforstyrrelser og fedme, og er interessert i hvordan nye teknologiske løsninger kan bidra til bedre diagnostisering og forebygging av psykiske lidelser.

Publisert i Forskningsaktuelt av Camilla Lindvall Dahlgren Mandag 4. januar, 2021 - 10:27 | sist oppdatert Torsdag 7. april, 2022 - 13:05

Spiseforstyrrelser hos ungdom i Norge – En epidemiologisk studie (Epi-EDY) 

Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser som ofte oppstår i tenårene. Mange som sliter hverken søker eller mottar hjelp, og per dags dato vet vi derfor lite om hvor vanlig det er med spiseforstyrrelser. Målet med Epi-EDY-studien (Epidemiology of Eating Disorders in Norwegian Youth) er å, ved bruk av moderne teknologiske løsninger, undersøke forekomsten av spiseforstyrrelser hos ungdommer i Norge. Vi kartlegger også omfanget av selvskading, ensomhet, opplevd kroppspress, bruk av sosiale medier og livskvalitet hos ungdommene. Økt kunnskap om spiseforstyrrelser og tilleggsproblemer vil kunne bidra til bedre forebyggings- og behandlingstiltak. Det er det behov for. Prosjektet er finansiert i kategorien «Utvikling» hos Stiftelsen Dam (ref. 353509). Studien er et samarbeid mellom Oslo Nye Høyskole, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, OUS Ullevål, Universitets senter for informasjonsteknologi (USIT), UiO, og Columbia University Medical Center i USA. Camilla er prosjektleder.  

 

Kognisjon og fedmekirurgi – En longitudinell studie 

Oslo Bariatric Surgery Study (OBSS) Cognitive er et longitudinelt samarbeidsprosjekt mellom Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, OUS Ullevål, Senter for Sykelig Overvekt, OUS Aker og Universitetet i Oslo. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan kognitiv funksjon påvirker, og blir påvirket av fedmekirurgi hos pasienter behandlet ved Aker sykehus. Studien er finansiert av Helse Sør-Øst (ref. 027, 2017). En stipendiat, en masterstudent og en profesjonsstudent i psykologi er tilknyttet prosjektet, som beregnes avsluttet i 2021. Camilla er prosjektleder.  

 

Publikasjoner knyttet til prosjektet:  

Walø-Syversen G, Kvalem IL, Kristinsson J, Eribe IL, Rø Ø, Brunborg C, Lindvall Dahlgren C. Preoperative inhibitory control predicts weight loss 1 year after bariatric surgery. Eur Eat Disord Rev. 2020 Oct 30. doi: 10.1002/erv.2801.  

Walø-Syversen G, Kvalem IL, Kristinsson J, Eribe IL, Rø Ø, Dahlgren CL. Executive Function, Eating Behavior, and Preoperative Weight Loss in Bariatric Surgery Candidates: An Observational Study. Obes Facts 2019;12(5):489-501.  

Reas DL, Lindvall Dahlgren C, Wonderlich J, Syversen G, Lundin Kvalem I. Confirmatory factor analysis and psychometric properties of the Norwegian version of the Repetitive Eating Questionnaire: Further evidence for two distinct subtypes of grazing behaviour. Eur Eat Disord Rev. 2019 Mar;27(2):205-211.doi: 10.1002/erv.2631. 

 

måle vekttap
 

The Eating Disorder Assessment for DSM-5 (EDA-5): Utvikling, validering og uttesting av en ny teknologisk løsning for diagnostisering av spiseforstyrrelser 

EDA-5 er et nytt, elektronisk diagnostisk intervju (www.eda5.org) som er designet for å fange opp spiseforstyrrelser hos individer fra 16 år og oppover. Originalversjonen har vist seg å være et effektivt og treffsikkert hjelpemiddel i å fange opp spise- og kroppsproblematikk, og målet med dette prosjektet er 1) å oversette intervjuet til norsk, 2) å validere den norske versjonen, og 3) å bruke intervjuet i en forekomststudie i Norge. Studien er et samarbeid mellom Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, OUS Ullevål, Modum Bad og Columbia University Medical Center i USA. Camilla er prosjektleder.  

 

Publikasjoner knyttet til prosjektet:  

Dahlgren, C.L., Walsh, B.T., Vrabel, K. et al. Eating disorder diagnostics in the digital era: validation of the Norwegian version of the Eating Disorder Assessment for DSM-5 (EDA-5). J Eat Disord 8, 30 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00310-7 

 

Transdiagnostisk metakognitiv trening for spiseforstyrrelser 

Dette er en randomisert-kontrollert studie der transdiagnostisk metakognitiv trening (cognitive remediation therapy) i kombinasjon med ordinær behandling for spiseforstyrrelser sammenlignes med ordinær behandling alene. Prosjektleder og hovedveileder for stipendiaten på prosjektet nevropsykolog Siri Weider ved NTNU. Camilla er stipendiatens biveileder, og er ansvarlig for utvikling av, og opplæring i den transdiagnostiske metakognitive behandlingen. Les mer om prosjektet her.

Se profilen til Camilla Lindvall Dahlgren


Tilbake til toppen