Hopp til hovedinnhold
Internet of things
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Tore Pedersen: artikkel om Behavioural Computer Science

De aller fleste mennesker interagerer med teknologi på flere og flere områder, fra smart living og IoT (Internet of Things) til nasjonal etterretning og sikkerhet. Derfor er det viktig å sikre at både mennesker og komplekse intelligente systemer kan ha gjensidig tillit til hverandre i denne interaksjonen. Et sentralt aspekt i dette er at man ved design av intelligente systemer må ta hensyn til menneskers faktiske adferd, fremfor å gjøre antakelser om rasjonell adferd, uten at antakelsene nødvendigvis har støtte i empiri.

Publisert i Forskningspublikasjoner av Tore Pedersen Onsdag 25. november, 2020 - 14:02 | sist oppdatert Onsdag 6. april, 2022 - 10:23

Trusselvurderinger og etterretningsanalyse

Tore Pedersen deltar i prosjektene Oslo Analytics og IoTSec, som ledes av henholdsvis Audun Jøsang ved Institutt for Informatikk og Christian Johansen ved Institutt for Teknologi, begge ved Universitetet i Oslo. Et av formålene med prosjektene er å utvikle nye vitenskapelige modeller og metoder for trusselvurderinger og etterretningsanalyse i grenseflaten mellom menneske og teknologi.

Samarbeidstrioen har nå publisert artikkelen Behavioural Computer Science: an agenda for combining modelling of human and system behaviours i den fagfellevurderte journalen Human-Centric Computing and Information Sciences.

Les hele artikkelen om Behavioural Computer Science her

Interaksjon mellom mennesker og teknologi

Formålet med artikkelen er blant annet å bidra til kunnskap om hva som skal til for at mennesker kan stole på de komplekse intelligente systemene de interagerer med, samt hva som skal til for at også de komplekse intelligente systemene kan stole på menneskene de interagerer med. Slik kunnskap kan bidra til en interaksjon mellom mennesker og teknologi som kan redusere trusler og ivareta sikkerhet.


Tilbake til toppen