Hopp til hovedinnhold

Frivillige og obligatoriske samlinger

Hvert semester avholdes det frivillige eller obligatoriske samlinger enten digitalt eller stedlig på Oslo Nye Høyskole.

På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser.

Finn mer informasjon om samlingene under de ulike fagområdene.

De fleste av våre bachelorgrader og årsenheter (med unntak av årsenheten i psykologi) har totalt 1-2 obligatoriske samlinger i løpet av studiet. En obligatorisk samling går som oftest over 2 dager. 

Kontedatoer for samlinger er kun satt av for de som har sykmelding eller annet gyldig fravær fra ordinær samlingsdato.

De fleste obligatoriske samlinger krever påmelding. Informasjon om hvordan du melder deg på samling finner du på emnesiden i Qybele.

Vår 2024:

PSY3270 Konsulterende psykologi

Datoer for nettstudenter

 • 18. og 19. januar
 • 1. og 2. februar
 • 8. og 9. februar
 • 19. februar og 1. mars
 • 7. og 8. mars
 • 14. og 15. mars - Stedlig samling
 • 4. og 5. april
 • 18. og 19. april
 • 25. og 26. april

Datoer for stedlige studenter

 • 15. og 16. januar
 • 15. og 16. februar
 • 21. og 22. mars
 • 11. og 12. april

Kontesamling (felles for sted og nett):

 • 6. og 7. mai

PSY6170 Psykisk helse i skolen

Datoer for nettstudenter

 • Obligatorisk samling: torsdag 14. mars kl. 09:00-15:00
 • Kontesamling er 4. april

PSY6161 Miljøterapi 

Datoer for nettstudenter: 

 • 28. februar kl. 09-12

 Datoer for stedlige studenter: 

 • 27. februar kl. 09-12

PSY6061 Anvendt idrettspsykologi  

Felles dato for studenter på nett og sted:

 • 11. mars kl. 12-15

Kontesamling:

 • Obligatorisk samling 9. april kl. 12-15 

Høst 2023:

PSY6170 Psykisk helse i skolen  

 • Obligatorisk samling: Tirsdag 17. oktober, kl. 09.00-15.00
 • Konte: 31. oktober, kl. 09.00-15.00

PSY3270 Konsulterende psykologi  

Velg én dato   

 • 21. og 22. september (25 pers)
 • 25. og 26. september (25 pers)
 • 28. og 29. september (25 pers)
 • 12. og 13. oktober (25 pers)
 • Konte: 26. og 27. oktober

 PSY6161 Miljøterapi  

 • Obligatorisk samling: Onsdag 18. oktober, kl. 09.00-12.00
 • Konte: Onsdag 25. oktober, kl. 09.00-12.00

 PSY6061 Anvendt idrettspsykologi  

 • Obligatorisk samling: Torsdag 19. oktober, kl. 12.00-15.00
 • Konte: Annet opplegg.

Påmelding til samling 
Du finner info om samlinger under de aktuelle emnene/studieprogrammene i Qybele, fagadministrator sender også ut melding i begynnelsen av semesteret med mulighet for å melde deg på.

Bachelor i ernæring 
For flere av emnene vil det være en stedlig samling av to til fire dagers varighet i høyskolens lokaler. Samlingene kan bestå av forelesninger om sentral tematikk i pensum, gruppearbeid eller praktiske øvelser. Ved deltagelse på samling som obligatorisk arbeidskrav, må studenten møte til samling på oppsatte tidspunkt for dette og gjennomføre planlagt undervisning og aktiviteter. Hvis studenten er forhindret i å delta på samling, må emnet utsettes til neste semester.

Vår 2024: 

ERN2100 
Uke 6 (onsdag) - Digital samling

ERN2200 
Uke 6 (torsdag og fredag) - Digital samling
Uke 9 som kontesamling

ERN2400 
Uke 7 (mandag og tirsdag) - Stedlig samling 
Uke 9 (mandag og tirsdag) - Stedlig samling
Uke 10 som kontesamling

ERN6050 
Uke 10 (tirsdag til fredag) - Stedlig samling
Uke 12 (tirsdag til fredag) - Stedlig samling

Høst 2023:

Obligatoriske stedlige samlinger i: 

ERN2100: Uke 38 (onsdag) NB! Digital samling over Zoom

ERN2200: Uke 39 (torsdag - fredag)

ERN2400: Uke 41 og 42 (torsdag - fredag)

ERN6050: Uke 43 (tirsdag – fredag) 

Vår 2024

Alle studenter på på institutt for økonomi og administrasjon

 • Frivillig samling på campus 15. mars

ØKAD3110 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar

 • Obligatorisk samling 28. februar (på campus) og 29. februar (digitalt). Studenter velger om de ønsker å bli med på samlingen enten på campus eller digitalt. 

Høst 2023

Det vil bli en stedlig samling for instituttet for økonomi og administrasjon 17. oktober 2023

Nærmere informasjon vil du få i Qybele ved starten av semesteret.

Vår 2024

Alle studenter på på institutt for økonomi og administrasjon

 • Frivillig samling på campus 15. mars

ØKAD3110 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar

 • Obligatorisk samling 28. februar (på campus) og 29. februar (digitalt). Studenter velger om de ønsker å bli med på samlingen enten på campus eller digitalt. 
   

Høst 2023

Det vil bli en stedlig samling for instituttet for økonomi og administrasjon 17. oktober 2023

Nærmere informasjon vil du få i Qybele ved starten av semesteret.

Vår 2024

Alle nettstudenter på institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner:

 • Stedlig samling på campus torsdag 14. mars
 • Digital samling onsdag 24. april

 

Vår 2023

Nettsamlinger:

 • Tirsdag 25. april kl. 12:00-15:00: Eksamen, repetisjon, og forberedelser: Hvordan prestere og hva skal man fokusere på? Nettsamling i Zoom. 

Webseminarer om akademisk tekstproduksjon: 

 • Tirsdag 7. februar kl. 15:30-17:00: «Hva er en akademisk tekst, ulike teksttyper, fellestrekk, og forskjellige vurderingsformer»
 • Tirsdag 14. februar kl. 15:30-17:00: «Essayformen – en av grunnpilarene innen akademisk tekstproduksjon»
 • Tirsdag 28. februar kl. 15:30-17:00: «Kildevalg, kildeføring, plagiat, tekniske særegenheter, og god akademisk skikk»

Åpne digitale spørretimer: 

 • Mandag 20. mars
 • Onsdag 5. april
 • Onsdag 19. april
   

Tilbake til toppen