Hopp til hovedinnhold

Frivillige og obligatoriske samlinger

Hvert semester avholdes det frivillige eller obligatoriske samlinger enten digitalt eller stedlig på Oslo Nye Høyskole.

På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser.

Finn mer informasjon om samlingene under de ulike fagområdene.

De fleste av våre bachelorgrader og årsenheter (med unntak av årsenheten i psykologi) har totalt 1-2 obligatoriske samlinger i løpet av studiet. En obligatorisk samling går som oftest over 2 dager. 

Kontedatoer for samlinger er kun satt av for de som har sykmelding eller annet gyldig fravær fra ordinær samlingsdato.

De fleste obligatoriske samlinger krever påmelding. Informasjon om hvordan du melder deg på samling finner du på emnesiden i Qybele.

Høsten 2024

PSY3270 – Konsulterende psykologi

Studentene skal kun delta på én av disse:

 • 19. og 20. september (uke 38)
 • 26. og 27. september (uke 39)
 • 17. og 18. oktober (uke 42) 
 • 24. og 25. oktober (uke 43) 

Kontesamling: 14. og 15. november (uke 46) 

PSY6161 – Miljøterapi 

 • Obligatorisk undervisning: tirsdag 8. oktober kl. 09.00-12.00
 • Kontesamling: tirsdag 22. oktober kl. 09.00-12.00

PSY6061 – Anvendt idrettspsykologi

 • Obligatorisk undervisning: 22. oktober kl. 12:00-15:00
 • Kontesamling: 21. november kl. 12:00-15:00

PSY6170 – Psykisk helse i skolen

 • Obligatorisk undervisning: 24. september kl. 09:00-15:00
 • Kontesamling: 10. oktober kl. 09:00-14:00

PSY2290 - Human Resource Management

Ferdighetstrening (obligatorisk, digital)

 • Ordinær: 18. oktober kl. 10.00-14.00
 • Konte: 8. november kl. 10.00-14.00

PSY2291 - Ledelse

Ferdighetstrening (obligatorisk, digital)

 • Ordinær: 24. oktober kl. 10.00-12.00
 • Konte: 7. november kl. 10.00-12.00

PSY3290 - Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner

Ferdighetstrening (obligatorisk, digital)

 • Ordinær: 26. og 27. september kl. 09.00-15.00
 • Konte: 9. og 10. oktober kl. 09.00-15.00

PSY1080 - Innføring i ledelse

Muntlig presentasjon (obligatorisk, stedlig). 
Det vil være ett obligatorisk seminar

 • Dato kunngjøres på emnesidene i Qybele

Vår 2024:

PSY3270 Konsulterende psykologi

Datoer for nettstudenter

 • 18. og 19. januar
 • 1. og 2. februar
 • 8. og 9. februar
 • 19. februar og 1. mars
 • 7. og 8. mars
 • 14. og 15. mars - Stedlig samling
 • 4. og 5. april
 • 18. og 19. april
 • 25. og 26. april

Datoer for stedlige studenter

 • 15. og 16. januar
 • 15. og 16. februar
 • 21. og 22. mars
 • 11. og 12. april

Kontesamling (felles for sted og nett):

 • 6. og 7. mai

PSY6170 Psykisk helse i skolen

Datoer for nettstudenter

 • Obligatorisk samling: torsdag 14. mars kl. 09:00-15:00
 • Kontesamling er 4. april

PSY6161 Miljøterapi 

Datoer for nettstudenter: 

 • 28. februar kl. 09-12

 Datoer for stedlige studenter: 

 • 27. februar kl. 09-12

PSY6061 Anvendt idrettspsykologi  

Felles dato for studenter på nett og sted:

 • 11. mars kl. 12-15

Kontesamling:

 • Obligatorisk samling 9. april kl. 12-15 

Samlingene kan bestå av forelesninger om sentral tematikk, gruppearbeid eller praktiske øvelser. Du finner info om hver av samlingene under de aktuelle emnene i Qybele

Studentrådgiver sender ut en melding med informasjon om påmelding til samling i starten av semesteret.

Høst 2024

Nettstudenter

ERN2100: Frivillig digital samling

 • Det vil bli holdt en frivillig samling på nett
 • Dato: onsdag 18. september (uke 38)

ERN2200: Obligatorisk digital samling

 • Det vil bli holdt to identiske samlinger på nett
 • Datoer å velge mellom:
  • torsdag 19. september (uke 38), eller 
  • torsdag 26. september (uke 39)

ERN6050: Obligatorisk stedlig samling

 • Det vil bli holdt to identiske samlinger på campus.
 • Datoer å velge mellom:
  • fra tirsdag 22. oktober til fredag 25. oktober (uke 43), eller
  • fra tirsdag 5. november til fredag 8. november (uke 45)

ERN2400: Obligatorisk samling som gjennomføres på campus og digitalt

 • Det vil bli gjennomført to identiske samlinger, hvorav én på nett og én på campus.
 • Datoer du kan velge mellom:
  • Samling på campus: fra mandag 16. september til tirsdag 17. september (uke 38), eller
  • Digital samling: fra mandag 14. oktober til tirsdag 15. oktober (uke 42)

 

Høst 2024

Informasjon kommer

Høst 2024

Informasjon kommer

Vår 2024

Alle nettstudenter på institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner:

 • Stedlig samling på campus torsdag 14. mars
 • Digital samling onsdag 24. april

Tilbake til toppen