Hopp til hovedinnhold

Opptakskrav – Master i psykologi

Når er søknadsfristen?

Ordinær søknadsfrist er 15. mars. Det vil si at kvalifiserte søkere som søker før 15. mars vil være med i første opptaksrunde. Deretter er det rullerende opptak frem til studiestart eller frem til plassene fylt. Det er altså mulig å søke helt frem til studiestart.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad (eller tilsvarende) med minimum C i snitt
  • Minimum 80 studiepoeng i psykologiemner*
  • Minimum 15 studiepoeng i forskningsmetode*

*Vi gjør oppmerksom på at studiepoengene i psykologiemner og forskningsmetode må være inkludert i bachelorgraden.

I tillegg må du ha generell studiekompetanse, samt oppfylle språkkrav i norsk og engelsk.
 

Hva må du laste opp?

Under følger informasjon om hva slags dokumentasjon som må lastes opp til din søknad. Det er viktig at du leser informasjonen nøye og sørger for at du laster opp riktig dokumentasjon.  


I    Språkferdigheter
Masterprogrammet i psykologi har et krav om generell studiekompetanse som inkluderer både et norsk- og engelskkrav. Dette gjelder normalt søkere med videregående utdanning utenfor Norden. Har du vitnemål fra norsk videregående skole som gir generell studiekompetanse, så dekkes språkkravene til norsk og engelsk med fagene på vitnemålet. 

Har du ikke vitnemål fra norsk videregående skole, finner du informasjon om hvordan ellers tilfredsstille språkkravene på denne siden.

II    VGS

Videregående skole dokumenteres med vitnemål. Dersom du ikke har elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase, må du laste opp en kopi av papirvitnemålet ditt. 

Har du tatt videregående utdanning i utlandet, finner du informasjon om hva du må ha for å få innvilget opptak på denne siden.

III    Høyere utdanning

Du som har utdanning fra ONH

Dersom du har fullført bachelorgrad ved ONH, trenger du ikke å laste opp dokumentasjon. Dette gjelder også studenter som fullfører bachelorgraden ved ONH i inneværende semester. Har du imidlertid innpassede emner fra en annen utdanningsinstitusjon, må du laste opp en separat, offisiell karakterutskrift for disse emnene. Dersom du har tatt mer enn 180 studiepoeng ved ONH, må du laste opp grunnlag for vitnemål. 

Du som har utdanning fra en annen norsk utdanningsinstitusjon

Dersom du har fullført bachelorgrad ved en annen norsk utdanningsinstitusjon, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift. Du kan laste opp vitnemålet fra Vitnemålsportalen, forutsatt at det er elektronisk signert med gullemblem samt at studieprogram og ev. studieretning fremgår. 

Du som fullfører studier ved en annen norsk utdanningsinstitusjon i søknadssemesteret

Fullfører du bachelorgraden eller tar du opp emner vårsemesteret før masterprogrammets oppstart, er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet i søknadsskjemaet. I tillegg må du laste opp følgende dokumentasjon:

  1. Offisiell karakterutskrift for allerede avlagte emner.
  2. En oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i søknadssemesteret, og når du er forventet ferdig. Dette må dokumenteres med en bekreftelse fra lærestedet, da vi ikke har tilgang til å se oppmeldte emner fra andre læresteder enn ONH. Det må fremkomme av dokumentet at du har eller er i ferd med å ta fagkravene. 
  3. Dokumentasjon på at du er oppmeldt til eksamen dersom du tar språkkravene i inneværende semester.

Om du fullfører bachelorgraden i inneværende semester, må du laste opp endelig vitnemål så snart du har mottatt det. 

Du som har bachelorgrad fra utlandet

Dersom du har tatt bachelorgraden din i utlandet, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift. Fullfører du utdanningen dette semesteret, må du laste opp en foreløpig karakterutskrift (transcript of records), samt en bekreftelse fra lærestedet med en oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i søknadssemesteret, og når du er forventet ferdig. Videre må emnenes omfang i studiepoeng fremkomme av dokumentet.  

Dersom dokumentasjonen din er på et annet språk enn engelsk eller et skandinavisk språk, må du laste opp en offisiell oversettelse fra en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Endelig vitnemål må lastes opp så snart du har mottatt det. 

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av alle karakterer i bachelorgraden. Vi tar til enhver tid inn søkerne med best snitt. Dersom du ikke får tilbud om studieplass i første opptaksrunde, settes du på venteliste og vil vurderes ved nye opptak som skjer jevnlig frem mot studiestart. 

Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1, og du må minimum ha 2,5 i snitt for å dekke C-kravet. 
 


Tilbake til toppen