Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Forberedende kurs til opptaksprøve - Pakke

Øk dine sjanser for å lykkes på opptaksprøvene! Opptaksprøvene til medisin-, tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa baserer seg blant annet på kjemi, bioIogi og medisinsk fagterminologi. Velger du denne pakken får du tilgang til alle tre kursene i ett. 

Om kurset

Denne pakken inkluderer alle tre intensivkursene, men du kan også melde deg på kun ett av de: Biologi, Kjemi og Medisinsk fagterminologi.

Kurset er heldigitalt og tilgjengelig fra september til august. Hvert kurs tar rundt 16-20 timer å gjennomføre, men du har tilgang til alt kursmateriell gjennom hele perioden fra du søker og fram til siste opptaksprøve. Du kan dermed repetere stoffet så mange ganger du ønsker. Opptaksprøvene er som regel i perioden mars-juli. 

Kursene består av en blanding av tekst, videoforelesninger og oppgaver som du går gjennom i ditt eget tempo. I tillegg får du en god del øvingsmateriale til nedlastning, samt anbefalinger om gode ressurser og bøker som kan brukes til forberedelse før en opptaksprøve. Kursene holdes på Oslo Nye Høyskoles læringsplattform Qybele.  

online kurs

Ikke registrert deg enda for å motta viktig informasjon om studiene i Sentral-Europa? Gjør det nå!

Om kjemikurset

Kurset legger vekt på de temaene universitetene har satt på sine kravlister for opptaksprøvene. Dette innebærer uorganisk kjemi, organisk kjemi og introduksjon til biokjemi. I tillegg fokuseres det på viktigheten av kjemi i den kliniske hverdagen (applikasjonsverdi), med eksempler fra hvordan kjemien vi lærer brukes i andre fag på medisinstudiet og i arbeidet som lege, veterinær eller tannlege. 

Bakgrunnskunnskap

Kurset er lagt opp slik at alle skal få en oversikt over temaene til opptaksprøven, uavhengig av fagbakgrunn i kjemi, men det er alltid en fordel å ha tatt grunnleggende kurs i uorganisk kjemi og ha kjennskap til organisk kjemi.

Om biologikurset

Undervisningen gis av en lege som er utdannet i Ungarn. Kurset er ment som et oppfriskningskurs for de som har hatt biologi fra før. Kurset fokuserer på tidligere opptaksprøver, slik at du kan forberede deg best mulig.

Biologikurset omfatter følgende emner

  • focus on cell biology
  • mitosis and meiosis
  • the structure and function of all the organ systems in animals/humans
  • basic genetics

I løpet av kurset løser vi og diskuterer tidligere opptaksprøver. Samtidig får du tips om selvstudier og hvordan du skal løse selve opptaksprøvesituasjonen, som er ny for de fleste.

Det er verdt å merke seg at kurset ikke erstatter undervisning fra videregående, men er ment som en repetisjon av pensum samt noe nytt materiale.

Om medisinsk fagterminologi/latin

Kurset inneholder muntlig og skriftlig trening i form av avkrysningsoppgaver og utdypende spørsmål om forventninger til Sentral-Europa som studiested, selve studiet osv. Dette kurset er like viktig som kjemi- og biologikurset, både når det gjelder forberedelse til opptaksprøvene og forberedelse til selve studiene i Sentral-Europa.

Opptaksprøven til universitetene i Ungarn inneholder en egen engelsk del. en stor andel av disse spørsmålene handler om engelsk fagterminologi. Det er vanskelig å forberede seg på denne delen av opptaksprøven på egen hånd, da det ikke foreligger pensumlitteratur. 

Les mer om opptaksprøver

Tilbake til toppen