Hopp til hovedinnhold
Utenlandsstudier

Odontologi 1+4 i Norge og Ungarn    

Ønsker du deg en sikker vei inn i arbeidslivet samtidig som du har en spennende studietid? Da kan vårt tannlegestudium, odontologi 1+4, være for deg! Etter 1 år i Oslo og 4 år Ungarn får du deg en solid utdannelse som tannlege som gjør at du kan gå rett ut i jobb.
Her finner du informasjon om opptakskrav, søknadsprosess og studiehverdagen.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Oslo Nye Høyskole har utviklet studieprogrammet odontologi 1+4 i samarbeid med prestisjetunge University of Pécs. Når du tar dette studiet, går du det første året på Oslo Nye Høyskoles campus i Oslo og de neste fire årene i Ungarn.

Bilde av sentrum i Pécs
Pécs er en vakker by et par timers kjøring fra Budapest, kjent for sitt varme klima, koselige fortauskafeer og kulturelle begivenheter.  

Hvorfor du burde velge Odontologi 1+4?

 • Du begynner tannlegestudiene i kjente og kjære Norge, sammen med en liten gruppe medstudenter. Studentgruppen på 1+4 er opp til 15 personer, som betyr at dere vil bli godt kjent før dere reiser sammen til Pécs.
 • I Pécs blir du en del av et lite fakultet med 60 studenter på hvert studieår. De har 3-6 studenter per foreleser, og du vil derfor få god oppfølging og veiledning under hele studieløpet.
 • Studiet har fokus på praktiske ferdigheter som er direkte knyttet til arbeidslivet i etterkant.
 • Du får muligheten til å finne ut av om tannlegestudiet er noe for deg før du flytter til utlandet.
 • Du kan bli en del av gode kollokviegrupper og skaffe deg god studieteknikk.
 • I løpet av det første studieåret kan du lære deg grunnleggende ungarsk og få innføring i kulturen. På den måten er du mer forberedt og flyttingen til et nytt land kan bli lettere for deg.

Delta på digitalt infomøte 

ONH har mer enn 20 års erfaring med å samarbeide med University of Pécs, blant annet gjennom et av våre mest populære studieprogram, medisin 1+5, som vi har samarbeidet om siden 2006. Vår gode erfaring med både universitetet og studiestedet gjør at vi nå ønsker å tilby enda et studium her. 

Hele 1+4-programmet er godkjent av Lånekassen, og når du er ferdig utdannet tannlege, kan du søke om autorisasjon til å jobbe i Norge. Dette søker du på på lik linje med de som har tatt utdannelsen i Norge. Du trenger ikke å ha praksis eller turnus når du har studert tannlege, men kan gå rett ut i jobb.

Gjennom dette programmet får du et profesjonsstudium av høy kvalitet, kombinert med den erfaringen og modenheten som følger med å studere og bo i utlandet.

Hvordan er tannlegeutdanningen organisert?

Søker du deg inn på Odontologi 1+4, vil du gå ett år i Oslo og fire år i Pécs, Ungarn. De fem årene er fordelt i tre ulike moduler: 

 • År 1 og 2: Basic science module
 • År 3: Pre-clinical module 
 • År 4 og 5: Clinical module

Det er et stort fokus på praktiske ferdigheter og du begynner tidlig med ferdighetstrening i skolens skill lab. 

Opptakskrav 

For å søke om studieplass må du oppfylle følgende minstekrav: 

 • Generell studiekompetanse 
 • Minst 4,0 i karaktersnitt (uten tilleggspoeng)
 • Minst 4 i engelsk (kan erstattes av TOEFL-iBT: 72 poeng eller IELTS Overall Band Score: 5,5)  
 • Kjemi 1+2 
 • Fysikk 1 
 • Matte R1 eller S1+S2 

Du kan søke mens du går på videregående eller tar opp fag. Det er ingen opptaksprøve. Se mer detaljer i nedtrekksmenyen nederst på siden.

Hva lærer du? 

Det første året på campus i Oslo består av 60 studiepoeng i medisinsk biologi, samt språk- og kulturundervisning i ungarsk, slik at du er godt forberedt til utenlandsstudiene. Du vil gå sammen med studentene på medisin 1+5 i de fleste av fagene, siden begge utdanninger krever et grunnlag i medisinske fag. 

Undervisningen i Ungarn foregår på engelsk, men både i dagliglivet og i møtet med pasienter er det fint å kunne det lokale språket. Mellom det første og andre studieåret skal du gjennom et 14 dager langt sommerkurs i Pécs, og etter bestått kurs starter du andreåret ved universitetet der. Les mer om kurset nederst på siden. 

I løpet av det første året av tannlegestudiet i Oslo kommer du blant annet til å lære:

 • kjemi- og biokjemi 
 • celle- og molekylærbiologi 
 • biofysikk 
 • samfunn og medisin 
 • anatomi og fysiologi
 • forebyggende tannhelse
Studenter ved Pécs University Medical School
Som student ved Pécs University Medical School får du mange spennende opplevelser, i tillegg til en solid utdannelse. Foto: Pécs University Medical School

Studiene, byen og universitetet i Ungarn 

University of Pécs er Ungarns eldste universitet og har tatt imot norske studenter på sine engelskspråklige program i mange år. Tannlegestudiene foregår i et helt nytt bygg som ble åpnet i september 2022, med moderne fasiliteter og nytt utstyr. Det er rundt 60 studenter i hvert trinn, og fakultetet har fokus på nær kontakt mellom foreleser og student. Som tannlegestudent begynner du tidlig med ferdighetstrening og etter hvert kan du ta i mot en av fakultetets mange pasienter. 

Pécs er en vakker by sørvest i Ungarn, formet av sin 2000 år lange historie, der mange ulike kulturer, tradisjoner og verdier har smeltet sammen til ett. Byen ligger et par timer fra Budapest og er hjem til over 30 000 studenter fra hele verden. Det bor over 350 norske studenter her, og studiemiljøet er intimt og godt etablert. 


Jeg ville valgt Universitetet i Pécs fordi du får en veldig god utdanning, vi har mye pasientkontakt og de har nettopp bygget en ny tannlegeklinikk som er helt moderne med nytt og oppdatert utstyr. I løpet av mine år som student i Pécs har jeg lært mye, vokst som person, og er klar for arbeidslivet som tannlege. 
Vidar Nordskag, tannlegestudent i Pécs 

Undervisningsbygget for tannlegestudiene ved Pécs University Medical School
Tannlegestudiene i Pecs holder til i denne helt nye bygningen. Foto: Pécs University Medical School

Etter studiene – autorisasjon og videre spesialisering 

Etter studiene må du søke om autorisasjon fra Helsedirektoratet. Innenfor EU/EØS er tannlegeutdanninger harmonisert, som betyr at det er enighet om innhold og lengde på tvers av landene som tilbyr utdanningen. Dermed, om du studerer tannlege i et EU/EØS-land og har rett på autorisasjon i studielandet, kan du være ganske trygg på at du vil få autorisasjon i Norge etter endt studium gjennom denne ordningen. Dette gjelder for de som studerer odontologi 1+4. Du kan lese om dette på Helsedirektoratets sider ved å klikke her. 

Etter studiene må du jobbe to år med allmennpraksis før du eventuelt kan søke deg videre på spesialistutdanninger.
Det er syv godkjente spesialistutdanninger i Norge i dag:

 • periodonti 
 • kjeve- og ansiktsradiologi
 • oral protetikk
 • endodonti
 • oral kirurgi og oral medisin
 • kjeveortopedi
 • pedodonti

Disse kan tas på Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Du kan lese mer på sidene til Den norske tannlegeforeningen.

For å søke om studieplass må du oppfylle følgende minstekrav (for å komme inn i Pécs og bli vurdert hos oss):  

 • Generell studiekompetanse 
 • Minst 4,0 i karaktersnitt (uten tilleggspoeng) 
 • Minst 4 i engelsk (kan erstattes av TOEFL-iBT: 72 poeng eller IELTS Overall Band Score: 5,5)  
 • Kjemi 1+2 
 • Fysikk 1 
 • Matte R1 eller tilsvarende 

 For søkere med IB Diploma gjelder følgende minstekrav:  

 • Kjemi HL 
 • Fysikk SL  
 • Matte SL  
 • Norsk A HL eller SL eller norsk B HL  
 • English på IB, engelsk på VG1 fra norsk VGS, eller engelsk som undervisningsspråk på IB  
 • 28 poeng (tilsvarende 4 i rent karaktersnitt)

For å være med i førsteopptaket må du søke innen 15. april. De søkerne med best karaktersnitt som oppfyller opptakskravene får først tilbud om studieplass. Får du ikke tilbud, men oppfyller minstekravet, vil du bli satt på venteliste. Det er mulig å søke etter 15. april og helt frem til studiestart, men det er lurt å søke tidlig. Du søker ved å laste opp vitnemål fra videregående. 

Hvis du fremdeles går på videregående, laster du opp karakterutskrifter fra første, andre og tredje klasse. Det må fremkomme av dokumentene at du har eller er i ferd med å ta fagkravene.  
Hvis du er i ferd med å ta opp fag når du søker, er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjemaet og laster opp dokumentasjon fra lærestedet. 

Oppfyller du ikke fagkravene? 

Da kan du: 

Når får jeg svar på søknaden min? 

Søknadsfristen på første opptaksrunde er 15. april. Du kan forvente svar i løpet av juni. Alle som ikke fikk tilbud om plass havner på venteliste. Vi tar inn studenter helt fram til studiestart. 

Vi prioriterer til enhver tid de beste kandidatene og rangerer venteliste etter karaktersnitt. Dersom du ikke får tilbud om studieplass i første opptaksrunde, vil du altså kunne få tilbud om studieplass når som helst mellom mai og studiestart i august. Det er derfor mulig å søke helt fram til studiestart, men det lønner seg å søke så raskt som mulig. Vi holder deg oppdatert om ventelister på mail og på statusen her etter hver opptaksrunde.

Hva betyr det å være på venteliste?

Du har ikke fått studietilbud, men om det skulle bli ledig plass, holder vi deg oppdatert om du har kommet inn etter hver opptaksrunde. 

Hvor mange studieplasser er det på odontologi 1+4?

I 2023 er det 15 plasser. 

Er det opptaksprøve for å komme inn på odontologi 1+4?

Nei, det er ingen opptaksprøve for å komme inn studiet. Du søker kun på bakgrunn av karakterene dine fra videregående.

Det er kun krav om å bestå en opptaksprøve dersom du søker deg direkte til utlandet og vil ta alle 6 årene der. Vi samarbeider med utvalgte universiteter i Ungarn om tannlegestudier, blant annet kan du søke deg direkte til Pécs og begynne på 1. året der. Les mer om denne muligheten her.

Hvordan takker jeg ja til tilbud om studieplass?

For å takke ja til et tilbud om studieplass hos Oslo Nye Høyskole, må du undertegne studiekontrakt med bankID og betale et registreringsgebyr på kr. 1900,-. Dersom du senere skulle velge å trekke deg fra studieplassen din, får du ikke registreringsgebyret refundert. Frist for å takke ja til studieplassen er som regel to uker fra du har mottatt studietilbudet (les tilbudet og studiekontrakten nøye, det kan være kortere eller lengre frister avhengig av hvor lenge det er til studiestart).

Hva koster studiet og hvordan er det med finansiering fra Lånekassen?

Som utenlandsstudent får du god støtte fra Lånekassen. Mellom første og andre skoleår er det et sommerkurs som du også kan søke støtte til i en egen søknad. Det er ikke vanlig å ha jobb ved sidene av studiene mens man studerer i Ungarn, og man lever godt på pengene fra Lånekassen. I 2022/2023 koster det 17 350 dollar i Ungarn per hele studieår. Dette kan virke som en stor sum, men husk at du får støtte av dette til Lånekassen, og etter studiene kan du begynne rett i en godt betalt jobb. Du kan bruke Lånekassens kalkulator for å se støtten fordelt på de ulike årene: Lån og stipend - studier i utlandet.

Universitetet har en egen veiledende oversikt over bo- og levekostnader: Cost of living

Må jeg søke meg videre inn på andre året i Sentral-Europa, eller får jeg automatisk studieplass der etter det første året i Oslo?

Du trenger ikke søke deg videre etter det første året. Når du har fått studieplass på førsteåret, har du også studieplass i Sentral-Europa resten av studiet så lenge du består alle fag og følger studieprogresjonen. Du må bestå alle fag på det første studieåret av 1+4-programmet, i tillegg til et obligatorisk sommerkurs i Pécs, for å kunne starte på andre studieår i utlandet.

Kan jeg søke både på odontologi 1+4 og medisin 1+5 samtidig? 

Du kan søke på begge studieprogrammene. Søker du på begge studieprogrammene, er det viktig at du prioriterer studieønskene dine. Dersom du blir tilbudt studieplass på din førsteprioritet, og takker ja til denne plassen, sier du automatisk fra deg plassen på ventelisten på det andre studieprogrammet. Tenk derfor nøye over hvilket studieprogram du ønsker å ha som din førsteprioritet.

Kan jeg søke om overføring til tannlegestudiet i Norge eller andre steder etter det første året på odontologi 1+4?

Det første året ved ONH i Oslo er ikke likt som det første året på tannlegestudiene i Norge.

Det tilsvarer, men er ikke identisk med det første året på tannlegestudiene i Sentral-Europa. Dersom du avbryter studiet etter 60 studiepoeng og det første året i Oslo, kan du eventuelt søke om fritak for fag du har tatt som del av studiet ved overføring til andre universiteter i utlandet. Det er da helt opp til universitetet du søker på om de vil gi deg fritak for fag du har tatt som del av 1+4-programmet. 

Hvordan finner jeg bolig i utlandet?

I Sentral-Europa får du muligheten til å bo i studentbolig. De fleste velger likevel å leie privat, i hvert fall etter en stund. Det er svært mange norske studenter i Ungarn og det er som regel enkelt å overta bolig etter andre studenter som er ferdige med sine studier. Det er mye rimeligere å leie bolig i Sentral-Europa enn i Norge. Noen studenter har til og med valgt å kjøpe! 

Er undervisningsspråket i Sentral-Europa på engelsk? Må jeg kunne lokalspråket?

All undervisning og pensum i Sentral-Europa er på engelsk (noe fagterminologi er på latin). På det første året i Norge foregår det meste av undervisningen på norsk. Det er også egen undervisning i ungarsk underveis i studiet. Hensikten med denne språkundervisningen er å gi deg en grunnleggende forståelse av språket som snakkes i landet der du skal bo i fem år, og dessuten gjøre deg i stand til å kommunisere med lokale pasienter under den kliniske delen av studiet.

Tilrettelegging

Det gis ingen tilrettelegging for dysleksi på universitetet i Pécs. Du vil testes i histologi, det vil si at fargeblinde vil slite med å bestå.

Dette gjelder kun for studentene som går odontologi 1+4. 
Kurset arrangeres av Pécs University Medical School, men gjennomføres i ONHs lokaler i Oslo eller digitalt. 

The Basics of Dental Prevention 1

Timeantall:
Forelesninger: 14 timer
Praksis: 28 timer
Totalt: 42 timer

Semester:
Høstsemesteret

Tema
I løpet av kurset skal studenten lære om grunnleggende anatomi av munnen og forebyggende tiltak og behandlinger av munnhulen. 

Eksamen
Krav om levering av to anatomiske bilder og en håndlaget tannskinne, i tillegg til en skriftlig sluttevaluering som gjennomføres den siste uken i semesteret. 

Mer detaljer om kurset →

The Basics of Dental Prevention 2

Timeantall:
Forelesninger: 14 timer
Praksis: 28 timer
Totalt: 42 timer

Semester:
Vårsemesteret

Eksamen
Krav om et fullført prosjekt for å få bestått kurset. 

Mer detaljer om kurset →

Som student på odontologi 1+4 må du ha praksis som tannlegeassistent i Ungarn. Dette arrangeres av universitetet, og gjennomføres i løpet av sommeren mellom det første og andre året. 

I løpet a praksisen forventes det at du lærer seg følgende: 

 • Studenten forventes å ha kjennskap til smittevernshåndboken til et tannlegekontor. 
 • Studenten forventes å tilegne seg kunnskap om smittevern og skal skrive en tekst om dette. 
 • Studenten forventes å kunne gjenkjenne tannlegeutstyr og -instrumenter fra alle odontologiske fagfelt (f.eks. oral protetikk, endodonti, etc.). 
 • Studenten skal skaffe seg erfaring som tannlegeassistent og tannpleier. 

Praksisen består av 30 timer fordelt over to uker. 

Tilbake til toppen