Hopp til hovedinnhold
Utenlandsstudier

Medisin 1+5 i Norge og Ungarn    

Oslo Nye Høyskole har i samarbeid med prestisjetunge Pécs University Medical School utviklet programmet medisin 1+5. Du tar det første året av medisinstudiet på Oslo Nye Høyskoles campus i Oslo og de neste 5 årene i Ungarn.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Digitalt infomøte

Vil du bli lege? Bli med på infomøte og hør mer om mulighetene for å studere medisin i Sentral Europa, og vårt eget populære medisin 1+5 program.

Dato og tidspunkt finner du her


Hvis du har et ønske om å hjelpe mennesker gjennom å behandle, forebygge eller forske på sykdommer, er medisinstudiet for deg. Gjennom dette programmet får du et profesjonsstudium av høy kvalitet, kombinert med den erfaringen og modenheten som følger med å studere og bo i utlandet.

 

Hvordan er medisinutdanningen organisert?

Søker du deg inn på Medisin 1+5, er løpet ett år i Oslo og fem år i Sentral-Europa. Det siste året består av praksis på ulike sykehusavdelinger og hele eller deler av dette sjette året  er det mulig å ta i Norge. Det er fire, store studiemoduler fordelt på seks år.

 • Basic science module – 4. semester (år 1–2)
 • Pre-clinical module – 2. semester (år 3)
 • Clinical module – 4. semester (år 4–5)
 • Clinical Rotation

Opptakskrav 

For å søke om studieplass må du oppfylle følgende minstekrav (for å komme inn i Pecs):  

 • generell studiekompetanse 
 • minst 4,0 i karaktersnitt (uten tilleggspoeng)
 • minst 4 i engelsk, eller TOEFL-iBT: 72 poeng, eller IELTS Overall Band Score: 5,5 
 • kjemi 1+2 
 • fysikk 1 
 • matte R1 eller S1+S2

Se mer detaljer i nedtrekksmenyen nederst på siden.

Hør medisinstudenten Christian fortelle om Medisin 1+5 i denne videoen:

 

Hva lærer du? 

Det første året på campus i Oslo består av 60 studiepoeng i medisinsk biologi, samt språk- og kulturundervisning i ungarsk, slik at du er godt forberedt til utenlandsstudiene. Det første året i Oslo går medisinstudentene sammen med tannlegestudentene på Odontologi 1+4.

Undervisningen i Ungarn foregår på engelsk, men både i dagliglivet og i møte med pasienter er det fint å kunne det lokale språket. Mellom det første og andre studieåret skal du gjennom et 14 dagers sommerkurs med disseksjon i Pécs, og etter bestått kurs starter du andreåret ved universitetet der. 

Hele 1+5-programmet er godkjent av Lånekassen, og når du er ferdig utdannet lege, kan du få autorisasjon til å jobbe i Norge, dette søker du på på lik linje med de som har tatt utdannelsen i Norge

I løpet av det første året av medisinstudiet kommer du blant annet til å lære

 • kjemi- og biokjemi 
 • celle- og molekylærbiologi 
 • biofysikk 
 • samfunn og medisin 
 • anatomi og fysiologi   
   

Studiene, byen og universitetet i Ungarn 

University of Pécs er Ungarns eldste universitet og har tatt imot norske studenter på sitt engelskspråklige program i mange år. Det ligger rett ved et stort sykehus hvor mesteparten av praksisen foregår. Den vakre middelalderbyen Pécs ligger et par timer fra Budapest, og hvert år bor over 400 norske studenter her. Studiemiljøet er intimt og godt etablert, og studentene har nær kontakt med professorer og forelesere. 

Nivået på professorene her nede er veldig høyt, de har virkelig stålkontroll på faget sitt. Og jeg har hvert fall opplevd at alle professorene er villige til å hjelpe, og at det ikke er mangel på godt humør så lenge du viser interesse for faget.
Paula Aarrestad, student på medisin 1+5 

Bilde av sentrum i Pécs
 

Etter studiene – turnusordningen etter gjennomført medisin 1+5

Fra 1. desember 2012 ble det gjort endringer i den norske turnusordningen for leger og i 2017 ble ordningen endret på nytt. Du kan lese mer om endringene  i turnusordningen her. Dette vil si at når du er ferdig med medisinutdanningen, kan du søke om direkte autorisasjon. Turnus er ikke lenger obligatorisk for å få autorisasjon til å praktisere som lege i Norge, men turnusordningen er første del av en LIS1-ordningen. Ordningen er søknadsbasert. Du må altså søke på en utlyst LIS1-stilling etter medisinutdanningen, og du søker på lik linje med alle andre som har studert i Norge og i utlandet.

For å søke om studieplass må du oppfylle følgende minstekrav (for å komme inn i Pecs og bli vurdert hos oss):  

 • generell studiekompetanse 
 • minst 4,0 i karaktersnitt (uten tilleggspoeng) 
 • minst 4 i engelsk 
 • kjemi 1+2 
 • fysikk 1 
 • matte R1 eller S1+S2
   

 For søkere med IB Diploma gjelder følgende minstekrav:  

 • kjemi HL 
 • fysikk SL  
 • matte SL  
 • norsk A HL eller SL eller Norsk B HL  
 • English på IB, Engelsk på Vg1 fra norsk vgs, engelsk som undervisningsspråk på IB,   
 • 28 poeng (tilsvarende 4 i rent karaktersnitt)

For å være med i førsteopptaket må du søke innen 15. april. De søkerne med best karaktersnitt som oppfyller opptakskravene får først tilbud om studieplass. Får du ikke tilbud, men oppfyller minstekravet, vil du bli satt på venteliste. Det er mulig å søke etter 15. april og helt frem til studiestart, men det er lurt å søke tidlig. Du søker ved å laste opp vitnemål fra videregående. 
 

Hvis du fremdeles går på videregående, laster du opp karakterutskrifter fra første, andre og tredje klasse. Det må fremkomme av dokumentene at du har eller er i ferd med å ta fagkravene.  
Hvis du er i ferd med å ta opp fag når du søker, er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjemaet og laster opp dokumentasjon fra lærestedet. 

Oppfyller du ikke fagkravene? 

Da kan du: 

Når får jeg svar på min søknad på medisin 1+5?

Søknadsfristen på første opptaksrunde på 1+5-medisinprogrammet er 15. april. Når noen takker nei og det blir ledige studieplasser, blir det nye opptaksrunder, noe som foregår helt frem til studiestart. 

Vi prioriterer til enhver tid de beste kandidatene og rangerer venteliste etter karaktersnitt. Dersom du ikke får tilbud om studieplass i første opptaksrunde, vil du altså kunne få tilbud om studieplass når som helst mellom mai og studiestart i august. Det er derfor mulig å søke helt fram til studiestart, men det lønner seg å søke så raskt som mulig. Vi holder deg oppdatert om ventelister på mail og på statusen her etter hver opptaksrunde.


Hva betyr det å være på venteliste?

Du har ikke fått studietilbud, men om det skulle bli ledig plass, holder vi deg oppdatert om du har kommet inn etter hver opptaksrunde. 


Hvor mange studieplasser er det på medisin 1+5?

I 2023 er det ca. 110 studieplasser. 

 

Er det opptaksprøve for å komme inn på medisin 1+5?

Nei, det er ingen opptaksprøve for å komme inn på 1+5-programmet. Du søker kun på bakgrunn av karakterene dine fra videregående.

Det er kun krav om å bestå en opptaksprøve dersom du søker deg direkte til utlandet og vil ta alle 6 årene der. Vi samarbeider med utvalgte universiteter i Ungarn, Polen og Slovakia. Les mer om denne muligheten her.

 

Hvordan takker jeg ja til tilbud om studieplass på medisin 1+5?

For å takke ja til et tilbud om studieplass hos Oslo Nye Høyskole, må du undertegne studiekontrakt med bankID og betale et registreringsgebyr på kr. 1900,-. Dersom du senere skulle velge å trekke deg fra studieplassen din, får du ikke registreringsgebyret refundert. Frist for å takke ja til studieplassen er som regel to uker fra du har mottatt studietilbudet (les tilbudet og studiekontrakten nøye, det kan være kortere eller lengre frister avhengig av hvor lenge det er til studiestart).

 

Kan jeg søke om overføring til medisinstudiet i Norge eller andre steder etter det første året på medisin 1+5?

Det første året på 1+5-programmet, som undervises her i Norge, skal tilsvare, men er ikke identisk med det første året på medisinstudier i Sentral-Europa. Dersom du avbryter studiet etter 60 sp og det første året i Oslo, kan du eventuelt søke om fritak for fag du har tatt som del av medisin 1+5. Det er da helt opp til universitetet du søker på om de vil gi deg fritak for fag du har tatt som del av 1+5-programmet. 

Det første året i Oslo er ikke likt som det første året på medisinstudiene i Norge.
 

Hvordan finner jeg bolig i utlandet?

I Sentral-Europa får du muligheten til å bo i studentbolig. De fleste velger likevel å leie privat, i hvert fall etter en stund. Det er svært mange norske studenter i Ungarn og det er som regel enkelt å overta bolig etter andre studenter som er ferdige med sine studier. Det er mye rimeligere å leie bolig i Sentral-Europa enn i Norge. Noen medisinstudenter velger til og med å kjøpe! 
 

Er undervisningsspråket i Sentral-Europa på engelsk? Må jeg kunne lokalspråket?

All undervisning og pensum i Sentral-Europa er på engelsk (noe fagterminologi er på latin). På det første året av medisin 1+5 her i Norge foregår det meste av undervisningen på norsk. Det er også egen undervisning i ungarsk underveis i studiet. Hensikten med denne språkundervisningen er å gi deg en grunnleggende forståelse av språket som snakkes i landet der du skal bo i fem år, og dessuten gjøre deg i stand til å kommunisere med lokale pasienter under den kliniske delen av studiet.
 

Må jeg søke meg videre inn på andre året i Sentral-Europa, eller får jeg automatisk studieplass der etter det første året i Oslo?

Du trenger ikke søke deg videre etter det første året. Når du har fått studieplass på førsteåret, har du også studieplass i Sentral-Europa resten av studiet så lenge du består alle fag og følger studieprogresjon. Du må bestå alle fag på det første studieåret av 1+5-programmet samt obligatorisk sommerkurs ved det respektive universitetet for å kunne starte på andre studieår i utlandet.


Hvordan er det med finansiering fra Lånekassen?

Som utenlandsstudent får du mer støtte fra Lånekassen. Mellom første og andre skoleår er det et sommerkurs som du også kan søke støtte til i en egen søknad. Ettersom dette medisinstudiet er et profesjonsstudium, regnes de første tre årene som bachelornivå, mens de siste tre årene regnes som masternivå. Større deler av studielånet gjøres om til stipend de siste årene på studiet når du er master- og utenlandsstudent.

Tilrettelegging

Det gis ingen tilrettelegging for dysleksi på universitetet i Pécs. Du vil testes i histologi, det vil si at fargeblinde vil slite med å bestå.

MB1110 Medisinsk kjemi (6 sp)

I dette emnet får du den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å forstå biokjemi, farmakologi, og klinisk kjemi.

Les mer
MB1120 Introduksjon til biokjemi (4 sp)

Emnet omhandler temaer innen bioorganisk kjemi og biokjemi som er essensielt for medisin studenter. Sentrale temaer er struktur, egenskaper og funksjon av cellulære komponenter som proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer. Emnet gir en innføring i metabolismen i cellen med fokus på katabole reaksjonsveier og energiomsetning.

Les mer
MB1210 Celle- og molekylærbiologi I (5 sp)

Emnet gir en grunnleggende innføring i pro- og eukaryote celler og organismers oppbygging. Det legges vekt på både intra- og ekstracellulære strukturer og deres funksjoner for cellens levedyktighet. Videre gir emnet en innføring i nukleinsyrer og kromosomers struktur og deres molekylærbiologiske mekanismer.

Les mer
MB1220 Celle- og molekylærbiologi II (7 sp)

Emnet omhandler cellebiologiske prosesser som cellens funksjon, kommunikasjon, livssyklus, overlevelse og overføring av genetisk informasjon. Emnet gir en innføring i hvordan skade kan påvirke celle- og vevsfunksjon, og hvordan både genetikk og epigenetikk regulerer kroppens funksjon. Det blir også gitt grunnleggende opplæring i molekylærbiologiske metoder.

Les mer
MB1300 Biofysikk (5 sp)

Emnet omhandler generelle fysiske lover og fenomener. Det legges vekt på prinsipper som er spesielt relevant i medisinsk biologi, slik som stråling, viskositet, termodynamikk og bølger. Emnet gir studenten innsikt i metoder for medisinsk avbildning, herunder det teoretiske grunnlaget og spesielle forholdsregler ved bruk av disse metodene. Etter fullført emne vil studenten kunne anvende de fysiske lovene og regne på fysiske fenomener, samt kjenne til hvordan de kan måles.

Les mer
MB1410 Samfunn og medisin I (3 sp)

Emnet gir studenten innføring i praktisk-teoretisk førstehjelp og vil gjøre studenten i stand til å utføre førstehjelp utenfor sykehus. Emnet omhandler videre medisinsk historie og etikk.

Les mer
MB1500 Samfunn og medisin II (5 sp)

Emnet gir studenten innføring i statistikk og forskningsmetode samt samfunnsmedisinske problemstillinger, som vil bidra til å gjøre studenten i stand til å kunne tolke og vurdere medisinsk litteratur. Emnet gir også en grunnleggende innføring i hvordan bruke nettbaserte vitenskapelige databaser for å oppdatere egen kunnskap.

Les mer
MB1700 Embryologi og histologi (6 sp)

Emnet gir studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til mikroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens celler og organsystemer. Videre gis det en innføring i embryologi og latinske begreper. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon både på et cellulært nivå og organsystemnivå.

Les mer
MB1810 Introduksjon til anatomi og fysiologi (6 sp)

Emnet gir studenten en introduksjon til kroppens oppbygning og systemer. Studenten vil tilegne seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til kroppens organ, nerve- og bevegelsesystem. Emnet inneholder også en innføring i endokrin fysiologi samt signalering i kroppen. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon.

Les mer
MB1820 Anatomi: Muskel- og skjelettsystemet, skallen og nevroanatomi (13 sp)

Emnet gir studenten kunnskap og ferdigheter knyttet til muskel- og skjelettsystemets anatomi, kraniet og anatomien i hoderegionen. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon på et makroanatomisk nivå. Praktisk-teoretisk undervisning er sentralt i dette emnet.

Les mer
Ungarsk 1 og 2: Ungarsk for medisinere

Ungarsk for medisinere er et obligatorisk fag som er en del av ditt 6-årige studium. Du vil ha dette faget i to første studieårene av medisin, og det er eksamen i faget etter hvert semester.

Les mer