Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Medisinsk grunnstudium 30 sp

Det er et stort og økende behov for medisinsk forståelse i samfunnet. Med et medisinsk grunnstudium over et halvt år får du en verdifull innføring i grunnleggende medisin.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Dette studiet passer for deg som ønsker å lære det grunnleggende om kroppens oppbygging, funksjon og sykdommer. I tillegg har sammenhengen mellom samfunn og helse en sentral plass i studiet.

Medisin grunnstudium passer derfor godt for personer med ikke-medisinsk bakgrunn som jobber med noe helserelatert.

Hva lærer du?

I dette studiet gjennomgår vi oppbygning, funksjon og sykdomslære for ett og ett organ. Undervisningen er lagt opp for å gi best mulig forståelse, læringsutbytte og studieglede. 

Halvårsenheten fokuserer på å lære deg å forstå sammenhengen mellom kroppens normale funksjoner og hvordan sykdom oppstår gjennom to hoveddeler:


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
  • Anatomi og fysiologi: Lær hvordan kroppen er bygget opp (anatomi) og hvordan den virker (fysiologi). Forstå hvordan kroppen henger sammen, fra cellenivå til organene og organsystemene.
  • Sykdomslære: Deretter lærer du om hva som skjer når sykdommer oppstår i de forskjellige organsystemene. Lær om de ulike hvilke symptomer, hvordan diagnosen stilles og hvordan de behandles.
     

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

mann som studerer med skjegg

Jobbrelevans og videre studier 


Medisinsk grunnstudium kan passe for deg som: 
  • Ønsker økt kunnskap eller en tilleggsutdanning i medisinske fag
  • Tar en universitetsutdannelse hvor dette faget er relevant (emnene kan gi grunnlag for fritak for inntil 30 studiepoeng som en del av en bachelorgrad)
  • Ønsker å studere profesjonsutdanning i medisin og ønsker et forberedende studium
     
Tilbake til toppen