Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Medisinsk grunnstudium

Det er et stort og økende behov for medisinsk forståelse i samfunnet. Med et medisinsk grunnstudium over et halvt år får du en verdifull innføring i grunnleggende medisin.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Se når du kan starte på nettstudier. 

Dette studiet passer for deg som ønsker å lære det grunnleggende om kroppens oppbygging, funksjon og sykdommer. I tillegg har sammenhengen mellom samfunn og helse en sentral plass i studiet.

Medisin grunnstudium passer derfor godt for personer med ikke-medisinsk bakgrunn som jobber med noe helserelatert.

Hva lærer du?

I dette studiet gjennomgår vi oppbygning, funksjon og sykdomslære for ett og ett organ. Undervisningen er lagt opp for å gi best mulig forståelse, læringsutbytte og studieglede. 

Halvårsenheten fokuserer på å lære deg å forstå sammenhengen mellom kroppens normale funksjoner og hvordan sykdom oppstår gjennom to hoveddeler:

  • Anatomi og fysiologi: Lær hvordan kroppen er bygget opp (anatomi) og hvordan den virker (fysiologi). Forstå hvordan kroppen henger sammen, fra cellenivå til organene og organsystemene.
  • Sykdomslære: Deretter lærer du om hva som skjer når sykdommer oppstår i de forskjellige organsystemene. Lær om de ulike hvilke symptomer, hvordan diagnosen stilles og hvordan de behandles.
     

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

mann som studerer med skjegg

Jobbrelevans og videre studier 

Medisinsk grunnstudium kan passe for deg som:  

  • Ønsker økt kunnskap eller en tilleggsutdanning i medisinske fag
  • Tar en universitetsutdannelse hvor dette faget er relevant (emnene kan gi grunnlag for fritak for inntil 30 studiepoeng som en del av en bachelorgrad)
  • Ønsker å studere profesjonsutdanning i medisin og ønsker et forberedende studium

MG1101 Anatomi og fysiologi (10 sp)

I emnet Anatomi og Fysiologi hjelper vi deg å bli bedre kjent med menneskekroppen. Dette emnet omfavner blant annet DNA, generelle prinsipper innen medisinsk genetikk, immunsystemet, fordøyelsessystemet, oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd, knokler og huden og mye mer!

Les mer
MG1201 Sykdomslære (15 sp)

I dette emnet får du en innføring i blant annet de viktigste sykdomsmekanismene i kroppen, sykdommer knyttet til ulike organer og mye mer.  Du vil også tilegne deg kunnskaper til å kunne reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser.

Les mer
MG1301 Samfunn, vitenskap og psykiatri (5 sp)

Dette emnet vil gi deg mer kunnskaper om psykiske lidelser, det norske trygdesystemet, medisinsk etikk og grunnleggende prinsipper innen epidemiologi og medisinsk forskning. Etter dette emnet skal du kunne reflektere over de interessante sammenhengen mellom helse og samfunn.

Les mer