Hopp til hovedinnhold
Utenlandsstudier

Kiropraktikk - Norge og England/Wales

Start utdannelsen hos ONH Education, en underenhet av Oslo Nye Høyskole. Vi hjelper deg med å søke videre til masterutdanningen i England eller Wales. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Er du er glad i mennesker, liker å jobbe selvstendig og har god vurderingsevne? Da kan kiropraktor være yrket for deg. Som kiropraktor blir du ekspert på å diagnostisere og behandle plager i nerve-muskel- og skjelettsystemet. For å bli kiropraktorer kreves det en 5-årig masterutdannelse.  

Hos oss starter du med ett år medisinsk grunnfag, hvor du velger om du ønsker å studere stedlig i Oslo eller på nett. Underveis i førsteåret kan du søke videre på masterstudiene på universitetene AECC i England eller USW i Wales. Du får god hjelp av oss til søknadene og blir kjent med andre studenter som skal til samme lærested.   

Slik er kiropraktorutdanningen bygget opp: 

 • 1 år i Oslo eller på nett (det samme som årsstudium i medisin grunnfag) som gir deg 60 studiepoeng* 
 • 4 år med kiropraktorstudier i utlandet, enten i Wales eller England  
 • 1 års turnustjeneste under faglig veiledning og tilsyn av en autorisert kiropraktor  

*For å komme inn på første året av master i kiropraktikk må du blant annet ha studert biologi som en del av din kvalifikasjon. Dette dekkes av det første året i Oslo. Om du ikke har dette og søker deg direkte til universitet i Wales/England så må du begynne på år 0.  

Hva lærer du? 

I løpet av kiropraktorutdanningen lærer du å stille diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser. Du lærer om: 

 • Om skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet
 • Å diagnostisere, behandle og jobbe forebyggende med pasienter
 • Evidensbasert behandling som utføres uten bruk av medikamenter
 • Selvstendighet og vitenskapelig tenkning
 • Holdning og ferdigheter for livslang læring

Dette er det smarteste valget jeg har gjort! Kiropraktikk er en studieretning som krever dedikasjon til studiene og kravene er høye, men legger man ned det arbeidet som kreves så blir man belønnet, for dette er virkelig gøy og spennende. Vi blir flere og flere nordmenn her borte, og sammen med alle de andre studentene som kommer fra hele verden skaper dette et veldig bra og trivelig studentmiljø. 
Jan Eivind Braaten, studerte kiropraktikk i Wales 

Turnustjeneste for kiropraktikkstudenter

Etter at du er ferdig med kiropraktikkstudiene skal du ha ett års turnustjeneste under faglig veiledning og tilsyn av autorisert kiropraktor, før du kan søke om egen autorisasjon.

Turnusordningen er bla. nødvendig for å få autorisasjon til å jobbe som kiropraktor i Norge. Turnustjenesten består av praksis i en autorisert kiropraktorklinikk, der man jobber som selvstendig næringsdrivende, kombinert med oppgaver, turnuskurs og trygdefaglige emner.

Det er Norsk Kiropraktorforening som har det faglige ansvaret for innholdet i dette turnusåret. Godkjenning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisasjon gjennom Helsedirektoratet.  

    kiropraktor behandler pasient

Jobbmuligheter etter kiropraktorutdannelsen 

I tillegg til rygg- og nakkeplager kan kiropraktorer behandle hodepine, svimmelhet og smerter i andre deler av kroppen.

Etter fem år med masterstudier og ett år med godkjent turnus, kan du søke om egen kiropraktorautorisasjon.

Du kan få jobb i det offentlige helsevesenet, men mange jobber privat, med selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Kiropraktorer finnes ofte på tverrfaglige klinikker. Du kan også jobbe innen forskning. 

Slik søker du på kiropraktikk: 

Det første året er medisin grunnfag (60 studiepoeng) og kan tas på campus i Oslo eller gjennom vår nettstudieplattform. Minstekravet for å søke er generell studiekompetanse. De videre kiropraktikkstudiene foregår i Storbritannia.

Vi hjelper deg gjennom søknadsprosessen til skolen i England og Wales i løpet av det første året her i Norge. Oslo Nye samarbeider med to universiteter som begge har et utmerket kiropraktorprogram: 

 • Anglo-European College of Chiopractic (AECC) ligger i solskinnsbyen Bournemouth. Det var det første universitetet i Europa som utdannet kiropraktorer og har en internasjonalt anerkjent, forskningsbasert kiropraktorutdanning.
 • University of South Wales ligger like ved Cardiff i Wales. Welsh Institute of Chiropractics har til sammen 380 studenter, hvorav 60 er norske. Universitetet har en egen studentby midt på campus. 
   

Minstekrav for å søke om plass på masterprogrammer i kiropraktikk i Storbritannia er:

Etter det første året i Oslo må du vise til: 

 • Engelskkrav til AECC: 4 i engelsk fra videregående eller IELTS-test i løpet av det første året.* For søkere som ikke har 4 i engelsk før du starter på 1. året så kan du ta opp engelsk som privatist eller bestå en IELTS-test.
   
 • Engelskkrav til USW: 3 i engelsk i engelsk fra videregående eller IELTS-test i løpet av det første året.* For søkere som ikke har 3 i engelsk før du starter på 1. året så kan du ta opp engelsk som privatist eller bestå en IELTS-test.
   
 • Til begge universitetene: fullført og bestått medisin grunnfag med minst C i snitt 

*Endringer kan forekomme på engelskkravet. 
 

Søknader skal bestå av: 

 • vitnemål 
 • et motivasjonsbrev på engelsk 
 • politiattest 
 • et uformelt intervju (som gjøres over telefon) 

Spørsmål? 

Spør i chatten eller bestill en studieveiledningstime så du sammen med studierådgiver finner ut av ting.   

University of South Wales

Universitetet ligger like ved Cardiff i Wales. Her kan du blant annet utdanne deg til kiropraktor med ett år i Oslo og fire år i Wales.

University of South Wales er ett av få universiteter i Europa som er godkjent av både General Chiropractic Council og European Council of Chiropractic. Dette betyr at du er godkjent til å praktisere som kiropraktor både i Norge og i resten av Europa.

Opptakskrav: 

 • 3 i engelsk fra videregående/ evt godkjent IELTS-test 
 • fullført og bestått medisin grunnfag (1. året i Oslo), med minst C i snitt

Tre campus

Universitetet har tre campus, og kiropraktorutdanningen foregår på campus Treeforest. Dette er et lite tettsted (ca 300 000 innbyggere) ca 30 km fra hovedstaden Cardiff  i den sørlige delen av Wales. Det går tog hvert kvarter fra campus Treeforest inn til Cardiff.
 

Boforhold

Universitetet har en egen studentby midt på campus (Hall of Residence) for førsteårsstudenter. Hyblene er moderne med eget bad og toalett, og fire studenter deler kjøkken. Det koster ca 3500 kr per måned, og du må binde deg for et helt år for å leie en slik hybel. Mange studenter går sammen om å leie på det private leiemarkedet.
 

Campus Treforest

Ved universitetets campus i Treforest er det i dag 17000 studenter totalt. Welsh Institute of Chiropractics har til sammen 380 studenter, hvorav 60 er norske. Både ved universitetet generelt og ved kiropraktorstudiet er det et meget internasjonalt studentmiljø med studenter fra de fleste verdenshjørner.
 

Studiefakta

Studiet gir kiropraktorutdanning med tittel MChiro som gir deg rett til å praktisere som kiropraktor i Norge og ellers i Europa. Hvert år tas opp ca 100 studenter. Instituttet har egne diagnoseavdelinger for MR, røntgen, ultralyd og hjerteanalyse. Det er krav om minst 70 % oppmøte på praktiske øvinger. Studieåret er delt opp i 3 terminer i perioden.

AECC (Anglo-European College of Chiropractic) i Bournemouth


Var det første i Europa som utdannet kiropraktorer og har siden 1965 etablert en internasjonalt anerkjent, forskningsbasert kiropraktorutdanning.

Halvparten av studentene er internasjonale og 96% av ferdige studenter hadde jobb innen 6 måneder.

Opptakskrav ved AECC i Bournemouth

 •  4 i engelsk fra videregående/ evt godkjent IELTS-test 
 • ingen minstekrav til karaktersnitt fra videregående eller krav til realfag, men anbefalt med god kunnskap i kjemi
 • fullført og bestått medisin grunnfag (1. året i Oslo), med minst C i snitt

Søknadsprosessen hjelper vi deg med mens du tar det første året (medisin grunnfag) i Oslo. I tillegg til de formelle opptakskravene beskrevet over kan du regne med et uformelt intervju (kan gjøres per telefon, bekreftelse på 3-4 timers observasjon hos autorisert kiropraktor, motivasjonsbrev på engelsk og politiattest. Alt dette får du informasjon om i god tid.


unuversitete i Bournemeouth

Om Bournemouth

Bournemouth er et av de mest populære turistmålene på Englands sørkyst.  Denne delen av kystlinjen har det varmeste og tørreste klimaet i England, og flest solskinnsdager i året! Tidligere var Bournemouth kjent som stedet pensjonistene flyttet til, men nå begynner studentene å ta over. Byen har en flott, lang sandstrand, gode overnattings- og underholdningstilbud, mildt klima og kort vei til Jurassic Coast, landsbygda i Dorset, Hampshire og Devon.
 

Turnustjeneste

Etter ett år i Oslo og fire år ved AECC skal du ha ett års turnustjeneste under faglig veiledning og tilsyn av autorisert kiropraktor. Dette er bla. nødvendig for å få autorisasjon til å jobbe som kiropraktor i Norge. Turnustjenesten består av praksis i en autorisert kiropraktorklinikk, der man jobber som selvstendig næringsdrivende, kombinert med oppgaver, turnuskurs og trygdefaglige emner. Det er Norsk Kiropraktorforening som har det faglige ansvaret for innholdet i dette turnusåret. Godkjenning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisasjon gjennom Helsedirektoratet.

MED1100 Humanbiologi (10 sp)

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Du vil lære mer om temaer som blant annet biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk.

Les mer
MED1200 Hjerte-kar-væske (10 sp)

Dette emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte/kar-systemet, blodet og nyrene/urinveiene.

Les mer
MED1300 Respirasjon og metabolisme (10 sp)

I dette emnet vil du få en innføring i respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir deg en bedre forståelse kroppens luftveier, hva maten vi spiser består av, og hvordan kroppen absorberer og fordøyer mat.

Les mer
MED1400 Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

Dette emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganene og huden.  

Les mer
MED1500 Hormoner og immunsystemet (10 sp)

I dette emnet vil du lære om hormonene i kroppen, forstyrrelser som kan oppstå i hormonbalansen og sykdommer som kan ramme hormondannende organer. Emnet tar også for seg temaer som revmatologiske sykdommer og kroppens reproduktive funksjon.

Les mer
MED1600 Samfunn, alder og helse (10 sp)

I dette emnet lærer du om psykiatri, geriatri, pediatri, samfunnsmedisin, medisinsk forskning, medisinsk etikk og trygdemedisin. Du får også en god oversikt over samfunnsmedisin og medisinsk forskning.

Les mer