Hopp til hovedinnhold
/
Høyskolelektor Ella Heyerdahl er nominert til prisen Årets nettpedagog av Fleksibel utdanning Norge. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

Ella Heyerdahl nominert til Årets nettpedagog

Kandidatene til Årets nettpedagog 2023 er klare. På lista over de nominerte er høyskolelektor ved Institutt for helsefag på Oslo Nye Høyskole, Ella Heyerdahl. 

Publisert i Aktuelt om ernæring Fredag 3. november, 2023 - 11:57 | sist oppdatert Fredag 10. november, 2023 - 10:35

Fleksibel utdanning Norge deler hvert år ut prisen til en enkeltperson eller et team som utmerker seg i å tilrettelegge for kvalitet i fleksible læringsprosesser, bruker teknologi på en pedagogisk måte i undervisning eller bidrar til å videreutvikle fleksibel undervisning. 

Blant årets ni nominerte er høyskolelektor ved Institutt for helsefag, Ella Heyerdahl, som forteller at nominasjonen er motiverende: 

Jeg har jobbet med nettstudier på ernæring på ONH i over ti år, og gode nettstudier og ivaretakelse av nettstudentene er noe jeg brenner for. Nå er faktisk 2/3 av studentene våre på nett, og det har vært en utrolig reise å være med på - fra nettstudienes spede start til der vi er i dag. Det har vært en stor teknisk utvikling, men og en holdningsendring til nettstudier i samfunnet, særlig de siste årene. Nominasjonen er veldig motiverende. 

Heyerdahls nominasjon er knyttet til hennes arbeid med prosjektet "Arbeidsrelevans i fleksible studier - utforskning av mikropraksis for nettstudenter i ernæring". Prosjektet har fått støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og utforsker hvordan arbeidsrelevansen for nettstudenter kan økes ved å innføre kortvarig praksis i et emne innen ernæring.

Les mer om prosjektet her →

Ønsker fleksibel mikropraksis for nettstudenter

Et av kriteriene for nominasjonen og prisen er tilrettelegging for fleksibel undervisning. Dette er et tema Heyerdahl er spesielt opptatt av: 

Nettstudiene våre er i utgangspunktet veldig fleksible. Det vi har jobbet spesielt med i prosjektet om arbeidsrelevans er å få inn praksis i et nettbasert emne, selv om praksis er kjent for å være ressurskrevende og lite fleksibelt. Vi har utfordret denne tanken ved å stille spørsmål som "Kan nettstudenter selv finne praksissted der de bor?", "Kan selv kortvarig praksis gi økt læringsutbytte?" og "Kan vi få til en praksis som er lite ressurskrevende for praksisstedet?". Målet er en fleksibel og lite ressurskrevende form for mikropraksis for nettstudentene, og erfaringene så langt er veldig lovende. Det er og veldig gøy å se hvor fornøyde studentene er når de får bruke kompetansen sin i en reell setting. 

Rektor ved Oslo Nye Høyskole, Sander Sværi, sier at nominasjonen er både hyggelig og viktig for Oslo Nye Høyskole: 

Vi som jobber her vet at våre undervisere er fantastiske, og at vi er blant de beste på nett. De rundt oss trenger bevis for å forstå det. En slik nominasjon gjør at flere kan få øynene opp for hvor bra ONH er. Nominasjonen er først og fremst en viktig anerkjennelse av Ellas arbeid, men også noe som kan gjøre oss alle enda mer stolt over arbeidsplassen. 

Prisen deles ut på årskonferansen FuNKon 21. november.
De øvrige nominerte er Lisa Jane Stornes (Institusjon), Team PPU Kunstfag (Kristiania), Lena Slåttland (Medlearn AS), Hybridlærerne (Oslo Voksenopplæring Helsfyr), VGO-teamet (NKI Kompetanse), Jorunn Hov (VID vitenskapelige høyskole), Stig Hamstad (NoTe Norwegian Teaching) og Sigrun Lindaas Norhagen (NLA Høgskolen). 


Tilbake til toppen