Hopp til hovedinnhold

Arbeidsrelevans i fleksible utdanninger – Utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring

Oslo Nye Høyskole har fått tildelt fem millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til et 3-årig prosjekt der vi skal utforske hvordan vi kan øke arbeidsrelevansen for nettstudenter ved å innføre kortvarig praksis i et emne innen ernæring. 

Vi ønsker å møte arbeidslivets behov! Digital samhandling og fleksibilitet står sentralt når vi skal utforske læringspotensialet og organisering av kortvarig praksis for nettstudenter i ernæring. 

Om prosjektet

For å øke arbeidsrelevansen skal vi innføre kortvarig praksis for studenter som tar emnet Kosthold og ernæring for barn. Praksisen vil gjennomføres i en lokal barnehage eller skolefritidsordning og vare i omtrent fire dager. 

Studentene skal bruke kartlegging og observasjon som utgangspunkt for en case de kan jobbe videre med hjemme og i samarbeid med medstudenter. Denne formen for mikropraksis gir mye fleksibilitet for studentene og praksisplassen, og vil gi et reelt bilde av hva en kan møte i arbeidslivet. 

I prosjektet vil vi gjennomføre refleksjonsgrupper, tverrfaglig samarbeid og veiledning digitalt, tilpasset nettstudentenes hverdag utenfor campus. 

I samarbeid med spennende arbeidslivsaktører skal vi lage, tilpasse og videreutvikle læringsressurser i emnet, for å gjøre emnet mer praksisnært og arbeidsrelevant. 
Samarbeidspartnere

Les om de ulike samarbeidspartnerne lengre ned på siden.

   

  Prosjektleder Ella Heyerdahl sier om prosjektet:

  Praksis kan oppleves ressurskrevende for praksissteder og det krever mye koordinering for at studentene skal få tilrettelagt veiledning der hvor de er. Fleksibilitet i utdanning med tanke på når, hvor og hvordan læringsaktiviteter utføres er en prioritet for alle studenter, men særlig for nettstudenter. Ved å tilby mulighet for kortvarig praksis i en selvvalgt barnehage eller skolefritidsordning, vil studentene få en grad av frihet til å arbeide slik som de ønsker for å møte praksisstedets behov. Dette muliggjøres ved bruk av digitale verktøy for veiledning og samarbeid. Tverrfaglig samarbeidslæring med studenter på barnehagelærer- utdanningen vil inngå. Gjennom utvikling av fleksible og digitalt orienterte tilbud i samarbeid med arbeidslivet, skal vi jobbe for å møte samfunnets behov for kompetanseheving i befolkningen.
   

  Mer om prosjektet 

   Mål for prosjektet

   • Involvere arbeidsliv og samfunnsaktører i utarbeiding av læringsutbytter og emnedesign 
   • Utvikle en modell for gjennomføring av distribuert mikropraksis med tverrfaglige, digitale refleksjonsgrupper
   • Dokumentere og evaluere erfaringer med gjennomføring av mikropraksis 
   • Spre kunnskap om gjennomføring av mikropraksis og samarbeid med arbeidsliv til interne og eksterne fagmiljøer 

   Fakta om prosjektet

   • Prosjektnavn: Arbeidsrelevans i fleksible utdanninger – utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring
   • Varighet: Fra januar 2022 til desember 2024
   • Finansiering: ONH har fått tildelt 5 millioner kr fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

   Ella Heyerdahl (prosjektleder)

   Ella Heyerdahl (prosjektleder)

    

    

   Evelina Svensson

    

   Evelina Svensson

    

   Ulrike Liisberg

    

   Ulrike Liisberg

    

   Steinunn Bachmann Josteinsdottir
    

   Steinunn Bachmann Josteinsdottir

   Elin Lund Transeth

    

   Elin Lund Transeth

   Andrea Athene Delotis

   Andrea Athene Delotis

   (studentassistent)

   Folkelig

   Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler og implementerer løsninger for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Deres mål er å redusere sosial ulikhet i helse, og skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Mat brukes som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og de har flere landsdekkende prosjekter som involverer både offentlige, private og ideelle aktører. Deres kjente aktivitetsprogrammer Smaksverkstedet og Matjungelen gir matglede og matkompetanse til flere titalls tusen barn over hele landet.

   folkelig - logo

   Geitemyra

   Geitmyra er en ikke-kommersiell stiftelse som driftes med tilskudd fra private og offentlige, og med en visjon om å bidra til at så mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gjør dem godt. Geitmyra jobber for å pirre nysgjerrighet, dyrke kunnskap og øke matgleden til barna som kommer til dem. Geitmyra Ringsaker matkultursenter for barn åpnet oktober 2018. Senteret ligger midt i Norges matfat, og skal være hele Innlandets matkultursenter for barn. De har mat- og helseundervisning for skoleklasser, kurs og arrangementer.

   geitmyra - logo

   Matvalget

   Matvalget er et tverrfaglig team med kompetanse innen blant annet kokk- og matfag, ernæring, miljøanalyse, kommunikasjon og prosessledelse som hjelper offentlige og private virksomheter med å legge om til en bærekraftig fremtid. Matvalget er gode på samarbeid, både innad i teamet og i dialog med relevante oppdragsgivere og alliansepartnere. Matvalget er en ideell veiledningstjeneste og jobber på generelt grunnlag for å fremme et mer bærekraftig matsystem. Gjennom å satse på bærekraftige måltider, bevarer og videreutvikler de kultur og bedrer folkehelsa. I samarbeid med virksomhetene skreddersyr de løsningene som gir matservering i tråd med FNs bærekraftsmål, kompetanseheving, inkludering og glede. Matvalget eies av organisasjonen Debio. Debio har merket mat og utviklet økologien i over 30 år, og forvalter, regulerer og kontrollerer i dag økologisk produksjon og regelverk i Norge på oppdrag fra norske myndigheter.

   matvalget logo

   Læringsverkstedet

   Læringsverkstedet er Norges største, private barnehagekjede med over 240 barnehager rundt om i landet. En av deres fokusområder er «Et godt måltid» der de jobber for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtale, refleksjon, læring og felleskap. Deres beskrivelse av et «Et godt måltid» er et pedagogisk måltid der barnet blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser. Foruten å være en bidragsyter underveis i prosjektet, vil denne aktøren også sikre at studenter er velkomne i deres barnehager.

   læringsverkstedet logo

   Nord Universitetet

   Ved Nord Universitet, avdeling Bodø, tilbys det en nett- og samlingsbasert utdanning i barnehagelærer. Utdanningen består av fysiske samlinger og nettundervisning på faste dager. Nord Universitet vil åpne muligheten for et tverrfaglig samarbeid mellom studentene. Nord Universitet vil også ta del i den vitenskapelige dokumentasjonen av prosjektets resultater.

   nord logo

    

   Under følger en oppdatering på prosjektet kalt "Arbeidsrelevans i fleksible utdanninger – utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring".

   14 studenter i mikropraksis høsten 2023

   Dette semesterets studenter i emnet "ERN6040 Kosthold og ernæring for barn" har nå gjennomført sin mikropraksis i en lokal barnehage eller skolefritidsordning (SFO). De har delt erfaringene sine fra observasjonspraksisen med medstudenter i webinar. I webinarene får studentene legge frem en presentasjon og diskutere sammen i små digitale grupper, med faglærer til stede. Her får de innspill og inspirasjon fra medstudenter som er ute i praksis andre steder. 

   Studentene, som er spredt rundt omkring i landet, har forberedt seg på praksisoppholdet ved å delta på nettbasert undervisning og gjennom å arbeide med fagmodulene i den digitale læringsplattformen. Læremidler og moduler har arbeidslivet selv vært med å forme gjennom behovsanalyser og emneutvikling våren og høsten 2022. Ved å koble observasjonspraksis på teorien i emnet, lærer studentene å tilpasse foreslåtte tiltak ut fra størrelse, fasiliteter, beliggenhet og kompetanse i den enkelte barnehage eller SFO.

   Våren 2023 ble mikropraksis i det "nye" emnet gjennomført for første gang. Av de 14 studentene på emnet var det noen som tok det som en del av bachelorgraden i ernæring, mens andre tok det som del av et kortere studium. Noen studenter var på praksis i barnehage, noen var på SFO og noen på egen arbeidsplass. Alt i alt var studentene veldig fornøyde med mikropraksisen og opplevde det som svært nyttig. Her deler mikropraksisstudent Parisa sine erfaringer

   Mikropraksis gir studentene en «case» som knyttes opp mot arbeidskrav og vurderingsform i emnet

   Studentene som var ute i mikropraksis våren 2023 trakk særlig frem nytteverdien av å observere hvordan de ansatte i barnehagen kommuniserer pedagogisk med barna, og hvordan organisering av mat og måltider fungerer i praksis. Dette er en viktig del av prosjektet, nettopp å koble faget og temaet tett opp mot arbeidslivet. På den måten får studentene forståelse for hvordan det er å komme inn i en arena med en spisskompetanse i en tverrfaglig setting.

   Tilbakemeldinger fra studentene viser at de har hatt stort utbytte av praksisen. Vi har fått gode tilbakemeldinger også fra praksisstedene, som opplevde det som lite ressurskrevende å ha en student i kortvarig praksis. Det er motiverende tilbakemeldinger å få, og videre utover i prosjektperioden skal vi jobbe med å utforske hvordan vi kan sikre et enda større utbytte for praksisstedene.

   Du kan lese mer om prosjektet her. 

   Høsten 2022 ble det avholdt et webinar om kosthold og ernæring for barn. Her finner du opptak av webinaret, presentasjonen som ble vist, og relevant litteratur.

   Presentasjon

   Vil du se gjennom presentasjonen som ble vist under webinaret, eller få tilgang til lenker og kilder i presentasjonen, kan du laste den ned her

   Webinaret

   Litteratur

   Ønsker du å lese mer om kosthold og ernæring for barn?
   Vi har laget en liste med tips til relevant litteratur, og den kan du laste ned her


   Tilbake til toppen