Hopp til hovedinnhold

Arbeidsrelevans i fleksible utdanninger – Utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring

Vi ønsker å møte arbeidslivets behov! Digital samhandling og fleksibilitet står sentralt når vi skal utforske læringspotensialet og organisering av kortvarig praksis for nettstudenter i ernæring. 

Oslo Nye Høyskole har fått tildelt fem millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til et 3-årig prosjekt der vi skal utforske hvordan vi kan øke arbeidsrelevansen for nettstudenter ved å innføre kortvarig praksis i et emne innen ernæring. 

Om prosjektet

For å øke arbeidsrelevansen skal vi innføre kortvarig praksis for studenter som tar emnet Kosthold og ernæring for barn. Praksisen vil gjennomføres i en lokal barnehage eller skolefritidsordning og vare i omtrent fire dager. 

Studentene skal bruke kartlegging og observasjon som utgangspunkt for en case de kan jobbe videre med hjemme og i samarbeid med medstudenter. Denne formen for mikropraksis gir mye fleksibilitet for studentene og praksisplassen, og vil gi et reelt bilde av hva en kan møte i arbeidslivet. 

I prosjektet vil vi gjennomføre refleksjonsgrupper, tverrfaglig samarbeid og veiledning digitalt, tilpasset nettstudentenes hverdag utenfor campus. 

I samarbeid med spennende arbeidslivsaktører skal vi lage, tilpasse og videreutvikle læringsressurser i emnet, for å gjøre emnet mer praksisnært og arbeidsrelevant. 
Samarbeidspartnere

Les om de ulike samarbeidspartnerne lengre ned på siden.

  Mål 

  • Involvere arbeidsliv og samfunnsaktører i utarbeiding av læringsutbytter og emnedesign 
  • Utvikle en modell for gjennomføring av distribuert mikropraksis med tverrfaglige, digitale refleksjonsgrupper
  • Dokumentere og evaluere erfaringer med gjennomføring av mikropraksis 
  • Spre kunnskap om gjennomføring av mikropraksis og samarbeid med arbeidsliv til interne og eksterne fagmiljøer 

   

  Prosjektleder Ella Heyerdahl sier om prosjektet:

  Praksis kan oppleves ressurskrevende for praksissteder og det krever mye koordinering for at studentene skal få tilrettelagt veiledning der hvor de er. Fleksibilitet i utdanning med tanke på når, hvor og hvordan læringsaktiviteter utføres er en prioritet for alle studenter, men særlig for nettstudenter. Ved å tilby mulighet for kortvarig praksis i en selvvalgt barnehage eller skolefritidsordning, vil studentene få en grad av frihet til å arbeide slik som de ønsker for å møte praksisstedets behov. Dette muliggjøres ved bruk av digitale verktøy for veiledning og samarbeid. Tverrfaglig samarbeidslæring med studenter på barnehagelærer- utdanningen vil inngå. Gjennom utvikling av fleksible og digitalt orienterte tilbud i samarbeid med arbeidslivet, skal vi jobbe for å møte samfunnets behov for kompetanseheving i befolkningen.


  Fakta

  • Prosjektnavn: Arbeidsrelevans i fleksible utdanninger – utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring
  • Varighet: Fra januar 2022 til desember 2024
  • Finansiering: ONH har fått tildelt 5 millioner kr fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  Prosjektgruppe

  Ella Heyerdahl (prosjektleder)

  Ella Heyerdahl (prosjektleder)

   

   

  Evelina Svensson

   

  Evelina Svensson

   

  Kristine Vinje

   

  Kristine Vinje

   

  Ulrike Liisberg

   

  Ulrike Liisberg

   

  Steinunn Bachmann Josteinsdottir
   

  Steinunn Bachmann Josteinsdottir

  Maria Gulseth Berge

   

  Maria Gulseth Berge

  Helene Samuelsen

  Helene Samuelsen

   


   

   Les mer om samarbeidspartnere

   Folkelig er en sosial entreprenør som utvikler og implementerer løsninger for lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Deres mål er å redusere sosial ulikhet i helse, og skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Mat brukes som verktøy for å skape sosiale mestringsarenaer for barn og unge, og de har flere landsdekkende prosjekter som involverer både offentlige, private og ideelle aktører. Deres kjente aktivitetsprogrammer Smaksverkstedet og Matjungelen gir matglede og matkompetanse til flere titalls tusen barn over hele landet.

   folkelig - logo

   Geitmyra er en ikke-kommersiell stiftelse som driftes med tilskudd fra private og offentlige, og med en visjon om å bidra til at så mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gjør dem godt. Geitmyra jobber for å pirre nysgjerrighet, dyrke kunnskap og øke matgleden til barna som kommer til dem. Geitmyra Ringsaker matkultursenter for barn åpnet oktober 2018. Senteret ligger midt i Norges matfat, og skal være hele Innlandets matkultursenter for barn. De har mat- og helseundervisning for skoleklasser, kurs og arrangementer.

   geitmyra - logo

   Matvalget er et tverrfaglig team med kompetanse innen blant annet kokk- og matfag, ernæring, miljøanalyse, kommunikasjon og prosessledelse som hjelper offentlige og private virksomheter med å legge om til en bærekraftig fremtid. Matvalget er gode på samarbeid, både innad i teamet og i dialog med relevante oppdragsgivere og alliansepartnere. Matvalget er en ideell veiledningstjeneste og jobber på generelt grunnlag for å fremme et mer bærekraftig matsystem. Gjennom å satse på bærekraftige måltider, bevarer og videreutvikler de kultur og bedrer folkehelsa. I samarbeid med virksomhetene skreddersyr de løsningene som gir matservering i tråd med FNs bærekraftsmål, kompetanseheving, inkludering og glede. Matvalget eies av organisasjonen Debio. Debio har merket mat og utviklet økologien i over 30 år, og forvalter, regulerer og kontrollerer i dag økologisk produksjon og regelverk i Norge på oppdrag fra norske myndigheter.

   matvalget logo

   Læringsverkstedet er Norges største, private barnehagekjede med over 240 barnehager rundt om i landet. En av deres fokusområder er «Et godt måltid» der de jobber for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtale, refleksjon, læring og felleskap. Deres beskrivelse av et «Et godt måltid» er et pedagogisk måltid der barnet blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser. Foruten å være en bidragsyter underveis i prosjektet, vil denne aktøren også sikre at studenter er velkomne i deres barnehager.

   læringsverkstedet logo

   Ved Nord Universitet, avdeling Bodø, tilbys det en nett- og samlingsbasert utdanning i barnehagelærer. Utdanningen består av fysiske samlinger og nettundervisning på faste dager. Nord Universitet vil åpne muligheten for et tverrfaglig samarbeid mellom studentene. Nord Universitet vil også ta del i den vitenskapelige dokumentasjonen av prosjektets resultater.

   nord logo