Hopp til hovedinnhold
/
Foto: Getty Images

Nytt emne om miljø og klima

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold blir omtalt som vår tids største utfordring. Rapporter viser at unge i dag er svært opptatte av temaene miljø, klima og bærekraft; hva som skjer med verden og hvilke konsekvenser klimaendringene vil ha for oss mennesker. Vi ser at kunnskap innen temaet er etterspurt, og derfor har Oslo Nye Høyskole utviklet et helt nytt og spennende emne, nemlig Miljø- og klimapsykologi, som tilbys på nett fra høsten 2022. 
 

Publisert i Aktuelt om psykologi Onsdag 15. juni, 2022 - 14:05 | sist oppdatert Torsdag 8. september, 2022 - 09:21

 

Vi bruker kunnskap fra psykologifaget til å forstå hva som former og fremmer miljøvennlig atferd både hos individer og i grupper, sier Erik Nakkerud.

Erik Nakkerud er høyskolelektor og underviser i emnet sammen med høyskolelektor Mette Espe Myrmæl. Sammen har de utviklet dette dagsaktuelle emnet, hvor du blant annet lærer om hvordan psykologiske og sosiale forhold fremmer og hemmer miljøvennlige handlinger. I et samfunn der næringsliv, organisasjoner og myndigheter blir stadig mer opptatt av sosial og miljømessig bærekraft, vil nettopp slik kunnskap fra miljø- og klimapsykologi kunne gjøre deg mer attraktiv på jobbmarkedet.

Emnet gir et godt teoretisk grunnlag, samt konkrete verktøy til å arbeide med bærekraft innenfor helse og miljø, sier Mette.

Miljø- og klimapsykologi handler om den gjensidige påvirkningen mellom det fysiske miljøet og mennesker. Emnet tar for seg begge retninger – både hvordan ulike omgivelser påvirker oss mennesker, og hvordan vi mennesker påvirker miljø og klima. Dette inkluderer hvordan naturen virker inn på tanker, følelser og atferd, og hvordan menneskelig aktivitet kan skape endringer i miljø og klima.

For eksempel lærer man om psykologiske mekanismer som typisk hindrer oss i å handle miljøvennlig, sier Mette videre.

Eksempler på dette er hvordan verdier, identitet og sosiale normer former handlinger, eller hvordan forskjellige måter å kommunisere om klimaendringer på er mer eller mindre hensiktsmessige. En del av emnet er også å reflektere kritisk rundt psykologifagets rolle i klima- og miljøproblematikken. 

I den pågående omstillingen til bærekraftige samfunn og økonomier, er teorier, modeller og kunnskap fra psykologifaget også relevant. Blant annet med å gi faglig begrunnede innspill til hvordan grønne intervensjoner vil fungere, enten det er i næringsliv, organisasjoner eller på myndighetsnivå. 


Interessert? 

Du kan nå ta dette emnet, enten som et valgfritt emne i en bachelorgrad i psykologi, eller som et enkeltemne
Emnet er for alle som ønsker å utvikle intervensjoner, produkter, kommunikasjon eller tiltak som er miljø- og klimavennlige, og for de som ønsker mer kunnskap om den gjensidige påvirkningen mellom mennesker og miljø.

Les mer om emnet her og søk studieplass nå! 


Tilbake til toppen