Hopp til hovedinnhold
/
Oslo Nye Høyskole lanserer 9 nye nettbaserte studier som du kan starte på allerede i august. Foto: Getty Images

Oslo Nye Høyskole tilbyr 9 nye studier

Når høstsemesteret starter i august, har du hele ni nye nettbaserte studier du kan velge mellom. Som det resterende studietilbudet ved Oslo Nye Høyskole (ONH), er også disse studiene fleksible og samfunnsrelevante. 

Publisert i Aktuelt om digital markedsføring Tirsdag 27. juni, 2023 - 20:58 | sist oppdatert Onsdag 11. oktober, 2023 - 12:54

Høyskolens nylanserte studier består av åtte nye årsstudier og én ny bachelorgrad, og de er innen fagområdene psykologi, økonomi og markedsføring, og statsvitenskap og internasjonale studier.

De nye programmene er et viktig bidrag til ONHs allerede brede studieportefølje og målgruppen er alle som ønsker å oppdatere sin kompetanse på en fleksibel måte for å utvikle egen karriere, endre karrierevei eller kanskje formalisere sin kompetanse for å komme inn i arbeidslivet for første gang, forteller administrerende direktør ved ONH, Morten Danielsen. 

Studier som speiler samfunnet

I tillegg til å møte et stadig mer tydelig ønske om videreutdanning i befolkningen, forteller Danielsen at grunnen til at høyskolen har utviklet akkurat disse studiene blant annet er basert på regjeringens utsynsmelding, opptrappingsplanen for psykisk helse, NHOs kompetansebarometer og den geopolitiske spenningen i Europa.

Høyskolens nyeste studieprogrammer er også en fortsettelse av ONHs samfunnsoppdrag om å tilby fleksible, samfunnsrelevante og spennende studier.

Vi forsøker alltid å speile samfunnets kompetansebehov og gjøre våre programmer så relevante som mulig. Denne gangen har vi valgt å fokusere på psykologi, HR, internasjonal politikk og økonomi, fortsetter Danielsen. 

 

Den nye bachelorgraden innen psykologi er:

De nye årsstudiene innen psykologi er: 

De nye årsstudiene innen økonomi og markedsføring er: 

De nye årsstudiene innen statsvitenskap og internasjonale relasjoner er:

 

Fleksible, tilgjengelige og spennende studier

Oslo Nye Høyskole tilbyr studier som både er nettbaserte og som kan tas på campus i Oslo. Høyskolen har utviklet sin egen, unike læringsplattform kalt Qybele, som gjør at vi kan tilby fleksible studier og at studentene kan tilpasse studieløpet til sin hverdag og sine behov. 

ONH vil legge til rette for at flest mulig skal få mulighet til å ta utdanning og sikre livslang læring, uavhengig av geografi eller livssituasjon. Nettbaserte studieprogram er en fleksibel, tilgjengelig og spennende måte å oppdatere sin kompetanse på ved at studentene kan studere når det passer, og lære i eget tempo, forteller Danielsen. 

Morten Danielsen
Et nettbasert årsstudium er en spennende måte å utvide kompetansen sin på, sier administrerende direktør ved Oslo Nye Høyskole, Morten Danielsen. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

Tilpass studieløpet ditt 

ONHs nettbaserte studier kan tas heltid, men de kan også tas deltid over lenger tid dersom det passer din livssituasjon bedre. Et årsstudium kan også gi et godt faglig grunnlag for videre studier, dersom man ønsker å fordype seg mer innen det samme fagområdet.  

Et årsstudium gir nok kompetanse til å gjøre en forskjell, samtidig som det er overkommelig i tid. Mange årsstudium-studenter velger også å bygge ut graden sin til en bachelorgrad når de er ferdige med årsstudiet. Og alle våre årsstudier kan bygges ut til en bachelorgrad, sier Danielsen. 

Se alle våre årsstudier

Se alle våre bachelorstudier


Tilbake til toppen