Hopp til hovedinnhold

MED1100 Humanbiologi (10 sp)

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Du vil lære mer om temaer som blant annet kjemi, biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk.

Om emnet:

Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er kjemi, biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi og generell farmakologi. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende organrelaterte emnene.

Opptaks- og adgangsregulering
Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr. Opptaksreglementet.

Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om kjemi og biokjemi som gir grunnlag for forståelse av cellens oppbygging og funksjon.
 • har kunnskap om cellens grunnleggende oppbygning og funksjon, med særlig vekt på cellemembranen, DNA, proteinsyntese, celledeling, energiomsetning og cellekommunikasjon
 • har grunnleggende kunnskap om oppbygning og funksjon av de fire hovedtypene vev i kroppen (epitel, støtte- og bindevev, nervevev og muskelvev)
 • har grunnleggende kunnskap om generelle prinsipper i medisinsk genetikk, med særlig vekt på arvematerialets funksjon og organisering, enkel arvegang og multifaktoriell arv
 • kjenner til de vanligste generelle sykdomsmekanismene i kroppen, med spesiell vekt på celleskade, betennelse, aterosklerose, tromboembolisme, infarkt, sjokk og kreft
 • har kunnskap om generelle prinsipper i legemiddelbehandling, farmakokinetikk, farmakodynamikk og interaksjoner

Ferdigheter

 • kan vurdere ikke-patologiske histologisnitt ved å skille mellom de ulike hovedtypene vev og strukturer
 • kan fremstille, tolke og begrunne enkle arveskjemaer for arvelig sykdom
 • kan reflektere over hvordan legemidler kan gi bivirkninger

Generell kompetanse

 • har innsikt i sammenhengen mellom generelle sykdomsmekanismer, patofysiologien og hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg og kan relatere dette til normal cellefunksjon og signalering
 • kan utveksle synspunkter om cellebiologi i lys av basalforståelse av kjemi, biokjemi og fysikk

Arbeidskrav

 • godkjent nettkurs i histologi

Eksamen

 • avsluttende multiple choice-eksamen (1 time). Det gis bokstavkarakter (A-F).