Hopp til hovedinnhold

MED1200 Hjerte-kar-væske (10 sp)

Dette emnet gir opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte/kar-systemet, blodet og nyrene/urinveiene.

Om emnet

Emnet gir opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte/kar-systemet, blodet og nyrene/urinveiene. Emnet gir en innføring i kroppens sirkulasjon og væskebalanse, reguleringen av denne samt hvordan den kan svikte.

Opptaks- og adgangsregulering
Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr. opptaksreglementet. Anbefalte forkunnskaper er MED1100 eller tilsvarende.

Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • har kunnskap om oppbygning og funksjon av hjertet og blodkar, med spesiell vekt på rollen til hjertekamrene, klaffene, det elektriske ledningssystemet og kransarteriene
 • har kunnskap om de ulike typer blod- og lymfekar og hvilke faktorer som regulerer funksjonen i hjertet og blodkar
 • har kunnskap om hvordan blodtrykket reguleres både på kort sikt og over lengre tid
 • har kunnskap om de viktigste sykdommene i hjerte- og karsystemet, samt virkningen av vanlige legemidler som brukes i behandlingen av hjertepasienter
 • har kunnskap om blodets ulike celletyper og andre bestanddeler
 • har kunnskap om de viktigste sykdommene i blodet
 • har kunnskap om oppbygning og funksjon av nyrene og urinveiene, samt urinproduksjon, væskeomsetning inkludert regulering av sentrale elektrolytter, syre/base-nivå og osmolaritet i kroppen
 • har kunnskap om de viktigste sykdommene i nyre og urinveier

Ferdigheter

 • kan reflektere rundt hvordan blodtrykket påvirkes dersom faktorer i hjertet eller karsystemet endres
 • kan beskrive hvordan man gjennomfører en EKG, samt fremstille en enkel beskrivelse av en normal EKG og vurdere histologiske snitt av hjerte- og karsystemet
 • kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene ved hjerte- og karsykdom, blodsykdom eller nyre- og urinveissykdom
 • kan vurdere makroskopiske preparater og histologiske snitt av nyrene- og urinveiene
 • kan vurdere hvordan hormonelle reguleringsmekanismer kan kompensere for endringer i kroppens væske og elektrolyttbalanse samt vurdere hvordan dette bidrar til gjenopprettelse av likevekten i kroppen

Generell kompetanse 

 • har innsikt i hvordan sykdom i hjerte- og karsystemet, blodet og nyrene- og urinveiene påvirker livskvalitet og prognose, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap

Arbeidskrav 

I dette emnet er det fire obligatoriske kurs:

 • Nettkurs i disseksjon av hjerte
 • Nettkurs i disseksjon av nyre og urinveier
 • Nettkurs i histologi av nyre, hjerte og kar
 • Nettkurs i fysiologi av hjerte og kar

Eksamen

Avsluttende multiple choice-eksamen (1 time). Det gis bokstavkarakter (A-F).