Hopp til hovedinnhold

MED1300 Respirasjon og metabolisme (10 sp)

I dette emnet vil du få en innføring i respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir deg en bedre forståelse kroppens luftveier, hva maten vi spiser består av, og hvordan kroppen absorberer og fordøyer mat.

Om emnet

Emnet gir opplæring i respirasjonsorganene og fordøyelsessystemet og en innføring i vanlige sykdommer i disse organene, samt en innføring i ernæring. Emnet gir en innføring i hvordan kroppens respirasjonssystem fungerer, hva maten består av, og hvordan det vi spiser fordøyes og absorberes i kroppen.

Kunnskap 

 • Har kunnskap om respirasjonssystemets oppbygning og funksjon, inkludert anatomi, fysiologi og respirasjonsregulering
 • Har kunnskap om de viktigste sykdommene i øvre og nedre luftveier
 • Har kunnskap om normal anatomi og fysiologi samt sykdommer i øre-nese-hals
 • Har kunnskap om fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon
 • Har kunnskap om betydning av tarmmikrobiota for normal funksjon i fordøyelsessystemet
 • Har kunnskap om fordøyelse og absorpsjon av næringsstoffer samt de mest sentrale reguleringsmekanismene i fordøyelsessystemet
 • Har kunnskap om de viktigste sykdommene i fordøyelsessystemet
 • Har kunnskap om hovedgruppene av næringsstoffer som finnes i mat, med særlig vekt på energigivende næringsstoffer, samt utvalgte vitaminer, mineraler og sporstoffer
 • Har grunnleggende kunnskap om kroppens energibehovog energibalanse
 • Kjenner til de nasjonale kostholdsanbefalingene

Ferdigheter

 • Kan gjenkjenne og beskrive makroskopiske preparater og histologiske snitt av luftveiene
 • Kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene ved respirasjonssykdom, øre-nese-hals-sykdom og fordøyelsessykdom
 • Kan gjenkjenne og beskrive histologiske snitt av mage-tarmkanalen samt leveren og bukspyttkjertelen

Generell kompetanse

 • har innsikt i hvordan sykdom i respirasjonssystemet, øre-nese-hals og fordøyelsessystemet påvirker livskvalitet og –forløp samt kjenner begrensninger i egen kunnskap

Arbeidskrav

I dette emnet er det tre obligatoriske kurs:

 • godkjent kurs «disseksjon av lunge» 
 • godkjent kurs «histologi av lunge» 
 • godkjent kurs «kurs i lungefysiologi» 

Kursene tas som elektronisk kurs, og må være godkjent før man kan meldes opp til eksamen. 

Eksamen

Avsluttende multiple choice-eksamen (1 time). Det gis bokstavkarakter (A-F).