Hopp til hovedinnhold

Kognitiv psykologi

Medlemmene i forskergruppen Cognitive Research Group har en bred tilnærming til kognitiv-psykologisk forskning og er opptatt av problemstillinger som blant annet omhandler kognisjon, emosjoner, beslutningspsykologi innenfor grunnforskningsbaserte prosjekter så vel som mer anvendte prosjekter knyttet til forbrukeradferd.

Kognisjon under stress, kognitiv utvikling hos barn, memorabilitet og menneskers samspill med teknologi er noen av de aktuelle problemstillingene som gruppen er engasjert i.

Magnus Helgheim Blystad 

Profilbilde av Magnus Blystad

Magnus Helgheim Blystad er en forsker som studerte psykologi og nevrovitenskap ved NTNU. Han fullførte sin doktorgrad ved OsloMet, hvor han spesialiserte seg på sosial og empati-lignende atferd hos rotter. Magnus' forskning sentrerer seg rundt forståelsen av empati, sosial atferd og dyremodeller, og han utforsker de grunnleggende faktorene som påvirker hvorfor dyr hjelper hverandre. Han jobber også med å definere og forstå begrepet empati på tvers av forskningsfelt. Han er en av med-grunnleggerne av Emotions and Empathy Lab her ved ONH.

Sofie Sagfossen 

Profilbilde av Sofie Sagfossen

Sofie Sagfossen er førsteamanuensis ved Institutt for Psykologi ved Oslo Nye Høyskole, der hun underviser i forbrukerpsykologi, forskningsmetode og forskningskommunikasjon.  Hun har doktorgrad fra Handelshögskolan i Stockholm, og har forsket på embodied cognition hos forbrukere, effekter av effort på forbrukeres evalueringer av kommunikasjon. Nåværende prosjekter involverer forbrukeres forhold til Blockchain teknologi og beslutninger under ulike nivåer av stress.

Johanna Blomster Lyshol 

Profilbilde av Johanna Blomster Lyshol

Johanna Blomster Lyshol er førsteamanuensis II ved Oslo Nye Høyskole og analytiker i Forsvaret Kommunikasjon. Hun har doktorgrad i sosialpsykologi fra Universitet i Oslo hvor hun forsket på følelsen av å bli rørt og hvordan det påvirker intergruppe relasjoner. Hun er medgrunnlegger av Emotions and Empathy Lab ved ONH, hvorav navnet fint oppsummerer hennes forskningsinteresser. 

Thomas Espeseth 

Thomas Espeseth er professor II ved Institutt for Psykologi ved Oslo Nye Høyskole, og professor i kognitiv nevrovitenskap ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har forsket på sammenhengen mellom genetikk, hjernefunksjon og mentale fenomener som oppmerksomhet, læring og hukommelse. Pågående forskning særlig innen visuell kognisjon og språk, med fokus på nysgjerrighet, læring og hukommelse. 

Tore Pedersen 

Profilbilde av Tore Pedersen

Tore Pedersen

er professor i psykologi ved Oslo Nye Høyskole. Hans hovedinteresse er tverrvitenskapelig forskning i grenseflaten mellom kognitiv psykologi, informatikk og vitenskapsfilosofi. Innretningen er eksperimentelle empiriske studier av bedømmelser og vurderinger som foretas på individnivå, hvor psykologiske slutningsfeil (kognitivt bias) er av særskilt interesse. Han har sin PhD i kognitiv psykologi fra Karlstads universitet, med hovedvekt på eksperimentelle studier av psykologiske slutningsfeil (kognitive bias) i prediksjoner om fremtidige hendelser. 

Tore har vært forskningsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og dekan ved Forsvarets etterretningshøgskole samt senere forskningssjef ved Senter for etterretningsstudier. I tillegg til sin rolle ved Oslo Nye Høyskole er han professor i etterretningsstudier og har hovedstilling som sjefsforsker ved Etterretningsskolen. Han er også gjesteprofessor ved King’s College London. Han har gjennomført Universitets- og høgskolerådets lederprogram for rektorer og dekaner. Videre har han nasjonal akkreditering i pedagogikk fra Universitetet i Oslo samt nasjonal akkreditering som militær etterretningsspesialist fra Etterretningstjenesten. Han er også innvalgt medlem i det britiske Royal Society of Arts. For tiden forsker Tore på kognitive prosesser innen etterretning og sikkerhet, samt psykologiske slutningsfeil i interaksjon mellom mennesker og teknologi, herunder også bias i kunstig intelligens.

Imac Zambrana 

Profilbilde av Imac Zambrana

Imac Zambrana er førsteamanuensis ved Institutt for Psykologi ved Oslo Nye Høyskole, der hun underviser i kognitiv psykologi, språk og kommunikasjon, samt forskningsmetode. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og har en bi-stilling ved UiO. Hennes forskning ser på hvordan vi utvikler våre kognitive og kommunikative ferdigheter, og hvordan vi bruker slike ferdigheter til å lære mer om og påvirke verden rundt oss. Hun jobber også for tiden med prosjekter knyttet til oppbygging av menneskelige kapasiteter for framtiden og menneske-maskin interaksjoner.


Tilbake til toppen