Hopp til hovedinnhold
/
Usikker på hva du skal studere? Karriereveileder Maria Gulseth Roaas gir deg noen tips (Foto: Getty Images)

Hva skal jeg studere?

Spørsmålet om hva man skal studere er gjerne det første i rekken av enda flere spørsmål. Hva passer meg? Hva er lurt? Hva kan jeg jobbe med etterpå? For å finne relevante svar på spørsmålene som melder seg, er det én ting du bør gjøre først av alt: Begynn prosessen med å bli kjent med deg selv.

Publisert i Karriereklar av Maria Gulseth Roaas Tirsdag 28. januar, 2020 - 20:27 | sist oppdatert Tirsdag 29. mars, 2022 - 14:19

Hvem er du og hva passer du til å studere?

Det kan høres både banalt og klisjéaktig ut. Hvorfor bruke tid på å reflektere over hvem du er, når du står i dilemmaet med å finne ut av hva du vil? Men disse to tingene henger sammen. For å kunne ta et godt valg, må du både kjenne deg selv og du må kjenne mulighetene dine.

Valg av studier kan oppleves som en stor avgjørelse. Mange er usikre på hva de skal studere i utgangspunktet, og blir desto mer usikre i det de begynner å orientere seg i jungelen av muligheter. Vårt tips er derfor å starte med å utforske sentrale sider ved deg selv. Det gjør at du kan være mer målrettet i jakten på studier som imøtekommer det du er opptatt av.

Det er mange ting som utgjør den du er. Det er allikevel noen kjerneområder det er lurt å ha et bevisst forhold til, og som vi vet er av betydning for å stå tryggere i valg av studie.

Les hvordan du kan bli karriereklar mens du studerer

Hva er du interessert i å studere? 

Hva liker du å gjøre? Hvilke interesser har du? Liker du praktisk arbeid? Eller trives du best med teoretiske oppgaver – som å analysere og undersøke komplekse problemstillinger? Er du kreativ og liker å skape noe, eller er du i ditt ess når du er sammen med andre mennesker? Kanskje ruger du på en forretningsidé eller liker å lede andre?

Om du synes det er vanskelig å definere interessene dine, kan du tenke gjennom om det er temaer du er spesielt engasjert i. Det er mest sannsynlig noen fag på skolen du syntes var mer spennende enn andre. Er det noe du er nysgjerrig på, og som du gjerne vil lære mer om? Noen interesser kan du kanskje tenke deg å forfølge i en karriere, mens andre ting ønsker du å bruke fritiden din på. Klargjør dette for deg selv!

Mest sannsynlig er du interessert i flere ting. Skriv gjerne ned interessene dine. Kanskje ser du en sammenheng? Noen er interessert i mange områder, og ved å rangere disse opp mot hverandre kan det hende noen sentrale interessefelt utkrystalliserer seg. Å studere noe du er interessert i, er av stor betydning for din trivsel og motivasjon når studiehverdagen er i gang. Ta derfor interessene dine på alvor når du skal velge studier.

Er psykologi noe for deg? Eller kanskje noe innen helse eller statsvitenskap og internasjonale relasjoner?

Hva er viktig for deg under og etter studietiden?

Om du har et bevisst forhold til hva som er viktig for deg, er det lettere å vite hva du skal ta hensyn til når du velger studier. Hva som er viktig for deg henger blant annet sammen med din personlighet og dine verdier.
Hva trenger du for å ha det bra? Noen trenger forutsigbarhet og faste rammer – mens andre trenger frihet og fleksibilitet. Kanskje er det viktig for deg å være i et mindre studiemiljø med tett oppfølging, vel vitende om at du er sikret en jobb i nærheten av familien din etter endt utdanning. Eller kanskje du er opptatt av status, prestisje og å sikre deg en karriere der du vil kunne tjene godt.

Tar du et valg som er i tråd med verdiene og preferansene dine, er sannsynligheten større for at du vil være motivert for både studiet og det som venter deg senere i din karriere. Kartlegg dine verdier, og ta hensyn til de aller viktigste. Vi blir alle påvirket av de rundt oss, så her er målet å komme til kjernen av hva som faktisk er viktig for deg! Til syvende og sist handler det om å velge en karrierevei som ikke går på tvers av sentrale verdier i livet ditt, og som du vil leve godt med i et lengre perspektiv.

Ønsker du å være student i Oslo, passer nettstudier bedre for deg, eller vil studere i utlandet

Hva er du god til? Velg studie du kan trives med. 

Du har en hel del egenskaper, ferdigheter og talenter. Å være bevisst dine styrker kan hjelpe deg til å velge et studie og en karriere du vil trives med. Ved å velge noe du har forutsetninger for å mestre, er sjansen større for at du vil klare å holde motivasjonen oppe og takle det som kreves i studiene og i en fremtidig jobb.

Noen synes det er vanskelig å definere hva man er god til. Hvis det er tilfellet, kan du tenke tilbake på hvilke fag du mestret på skolen, om du likte faget og hvorfor du tror du mestret det. Du kan også spørre venner, familie, en sjef, en lærer eller andre du stoler på. Hva setter de pris på ved deg og hva mener de du er dyktig på? Kanskje verdsetter de at du er flink med barn og at du er omsorgsfull? Eller at du jobber hardt og er god til å selge?

Kjenner du deg igjen i det de forteller, må du tenke gjennom om det er egenskaper du ønsker å ta i bruk i videre studie- og yrkesliv. Ved å være bevisst hvilke egenskaper og ferdigheter du ønsker å ta i bruk, er det lettere å vurdere om disse kan komme til sin rett eller videreutvikles i studiene du er nysgjerrig på.

Valget av studier med stor V

Hvilke studier skal jeg velge? Ofte setter vi selve valget i fokus – vi glemmer hva valget skal være basert på. Det gjør oss stresset, og vi blir opptatt av å velge riktig. I det minst ikke velge feil. Google-kjøret er et tastetrykk unna, uten at det nødvendigvis fører oss nærmere et valg. Ved å fokusere på dine interesser, verdier og ressurser som er beskrevet i dette innlegget, vil du derimot kunne gå mer strategisk til verks i researcharbeidet. Gjennom å bli kjent med deg selv, utvikler du et indre kompass du kan orientere deg etter når mulighetene dine skal utforskes.

Her kan du søke studier