Hopp til hovedinnhold
/
Hva er ketogent kosthold og hvilken effekt har det på kroppen? Marit Kolby, ernæringsbiolog og høyskolelektor ved ONH, forklarer (Foto: Getty Images)

Ketogent kosthold ved diabetes type 2

Før det fantes medisiner mot diabetes var et kosthold så å si fritt for karbohydrater den eneste behandlingen som fantes. Nå tyder ny forskning på at personer med diabetes type 2 kan profitere på å gå tilbake til den opprinnelige metoden – særlig hvis de mislykkes med annen livsstilsendring.

Publisert i Aktuelt om ernæring av Marit Kolby Onsdag 13. januar, 2021 - 14:46 | sist oppdatert Tirsdag 22. mars, 2022 - 16:05

Søk studier i ernæring her

Denne artikkelen ble først publisert på Diabetesforbundets nettsider: www.diabetes.no

Hva er et ketogent kosthold?

Når kroppen har problemer med å regulere nivåene av glukose i blodet, virker det logisk å redusere mengden karbohydrater i kosten. Men hva skjer når nivåene av karbohydrat i kosten er lavere enn det faktiske behovet? Da må kroppen lage alternativt drivstoff, og med på lasset følger interessante metabolske effekter. Det er dette et ketogent kosthold handler om.

Ketogent kosthold er den mest ekstreme formen for lavkarbo-kosthold, og tilfører så lite karbohydrater at det ikke dekker kroppens daglige behov. Hjernen, for eksempel, vil helst bruke glukose som energikilde og sluker hele 120 gram glukose om dagen. Et ketogent kosthold skaffer til veie bare et sted mellom 20 og 50 gram glukose og resten av energien kommer fra et moderat inntak av protein og et høyt inntak av fett. Så betyr det at hjernen og andre glukosekrevende vev ikke fungerer på dette kostholdet? Neida. Kroppen er omstillingsdyktig, men trenger noen dager på å justere seg, og i denne omstillingsperioden er det vanlig å kjenne på hodepine og lite energi.

Når vi nesten ikke får glukose gjennom kosten, skiller vi også ut mye mindre insulin. Lite insulin i blodet er et signal til fettvevet om å frigjøre fett som energikilde, og vi bruker av våre reserver. I omstillingsfasen forbrenner vi stadig mer fett, og samtidig i prosessen dannes ketonlegemer som biprodukter. De er små energirike molekyler kjent som beta-hydroksybutyrat, acetoacetat og aceton. De to første kan mange av kroppens vev - inkludert den grådige hjernen - bruke som energikilde. Aceton puster vi ut, og mengden aceton i pusten kan brukes som et mål på at man faktisk befinner seg i ketose, som er navnet på tilstanden der ketonlegemer i stor grad erstatter glukose.

ketogen kost

(Foto: Getty Images)

Hvilke effekter har et ketogent kosthold på kroppen?      

Studier som har undersøkt effekten av et ketogent kosthold ved diabetes type 2 kan rapportere om positive metabolske endringer hos deltakerne. Noen av endringene er direkte knyttet til det minimale inntaket av karbohydrater i kosten, som vil gi lite økning i blodglukose etter måltidene. Mindre økning i blodglukose gir mindre glykert hemoglobin (HbA1c), og fastende blodglukose går ned. Ketonlegemene som dannes har også gunstige effekter på kroppen. Mange rapporterer om redusert sultfølelse på ketogent kosthold og ketonlegemene er antatt å stå for effekten, selv om mekanismene for dette ikke er kjent. Deltakere i studier på ketogent kosthold går i gjennomsnitt mye ned i vekt, også uten bevisst kalorirestriksjon. I tillegg ser ketogene kosthold ut til å gi en totalt sett forbedret fettprofil i blodet.  
 

Er et ketogent kosthold en langsiktig løsning?

Selv om mange studier som har undersøkt ketogent kosthold for personer med diabetes rapporterer gode resultater, har mange av dem hatt relativt kort varighet. Hvorvidt det er trygt å følge et ketogent kosthold over lang tid har vært omdiskutert, men nye studier har kastet lys på dette. I en randomisert, kontrollert studie som testet effekten av ketogen kost for personer med diabetes type 2, var det ingen rapporterte skadelige effekter etter to års intervensjon. Motsatt er de skadelige effekten av langvarig overvekt og manglende glykemisk kontroll godt dokumentert.

Vi vet imidlertid at svært lite karbohydrater i kosten gjør det vanskelig å møte offentlige anbefalinger for fiberrike matvarer. Fiber i kosten kan redusere blodsukkerstigning og er viktig for å bevare en sunn tarmflora. Det er kjent at tarmfloraen til personer med diabetes type 2 avviker fra den friske befolkningen, men hvordan et ketogent kosthold påvirker en «diabetisk» tarmflora på lang sikt, er foreløpig et åpent spørsmål.

De store metabolske endringene som oppstår på et ketogent kosthold medfører at bruk av diabetesmedisiner må justeres ned, så en omlegging må skje i samråd med helsepersonell. I en nylig publisert studie med varighet på ett år var det imidlertid ingen av deltakerne som opplevde uønskede hendelser relatert til regulering av blodglukosen, og de kunne i stor grad redusere sin medisinbruk.

Flere studier har tidligere dokumentert svært gode effekter av livsstilsendring for diabetes type 2, men kalorirestriksjon er vanligvis en del av behandlingspakken. Når det er slutt på studieperioden og den tette oppfølgingen, vender mange tilbake til sine gamle vaner og sin gamle vekt, og dermed dårligere glykemisk kontroll. Det er her ketogen kost kan være et sårt tiltrengt hjelpemiddel for å få til både vektreduksjon og glykemisk kontroll, da denne typen endring kan være mindre krevende å overholde for noen.
 

kosthold og diabetes 2

(Foto: Getty Images)

Bør alle med diabetes type 2 bytte til ketogent kosthold?

La oss stoppe opp litt og tenke nærmere på hva som skjer når man legger om til et ketogent kosthold. Ofte vil en slik omlegging innebære at man utelukker all svært bearbeidet mat, og baserer sitt kosthold på råvarer. Dermed får kostholdet høyere kvalitet, noe som kan vurderes ut fra hvor stor grad den har blitt endret gjennom bearbeiding, hvilke nyttige stoffer den inneholder, samt hvilke fremmedstoffer den inneholder. Vi vet at maten påvirker vår helse i et komplekst samspill mellom alle matens innholdsstoffer og vår biologi (inkludert våre gener og vår tarmflora). Kanskje er det bedre kvalitet på maten totalt sett som bidrar til de positive endringene ved ketogent kosthold? I en studie som undersøkte effekten av henholdsvis et lavkarbo eller lavfett kosthold på vektreduksjon, og hvor deltakerne ble instruert til å unngå bearbeidet mat og holde seg til næringsrike råvarer, gikk begge gruppene like mye ned i vekt, uavhengig av deres insulinnivåer og genetikk ved start.

Ketogent kosthold viser lovende resultater for personer med diabetes type 2, og kan være et godt alternativ for å få bedret glykemisk kontroll, særlig hos personer som sliter med å få til livsstilsendring på annen måte. I dag finnes ingen offentlig anbefaling om ekstrem reduksjon i karbohydrater for personer med diabetes type 2, men i fremtiden vil det komme flere studier som gir et bedre grunnlag for å gi råd. Det er rimelig å anta at vi vil se en større reduksjon av karbohydrater i fremtidens råd for kostbehandling ved diabetes.

Så hva med å kombinere det beste fra to verdener? Ketogen kost kan gi den starthjelpen som skal til for å oppnå rask glykemisk kontroll og vektreduksjon, og et næringsrikt og råvarebasert kosthold med noen kilder til langsomme karbohydrater kan være en langsiktig og trygg strategi for bevare sin helse over tid.


Tilbake til toppen