Hopp til hovedinnhold

PSY6061 Anvendt idrettspsykologi (15 sp)

Dette er et emne med praktisk fokus der du lærer å utarbeide opplegg for mental trening. Du får innsikt i ulike verktøy knyttet til mental ferdighetstrening, særlig visualisering, stresshåndtering og motivasjon.

Dette emnet har obligatoriske samlinger.

Adgangsregulering: For å kunne ta emnet PSY6061 Anvendt idrettspsykologi må studenten ha fullført og bestått PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening og PSY3270 Konsulterende psykologi eller tilsvarende emner, eller ta disse emnene parallelt med PSY6061 Anvendt idrettspsykologi. Fritak fra denne adgangsreguleringen vurderes på bakgrunn av individuell søknad.

Om emnet:

Dette emnet bygger videre på PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening, og fokuserer på hvordan man bruker idrettspsykologiske teorier i idrettslig praksis. Emnet vil ha et praktisk element hvor studenten vil øve seg på å utarbeide opplegg for mental trening og presentere dette både muntlig og skriftlig. Emnet bygger også videre på PSY3270 Konsulterende psykologi, og studenten vil få kunnskap om hvordan man bruker kommunikasjons- og relasjonsferdigheter i en idrettspsykologisk kontekst.

 • motivasjon 
 • indre dialog 
 • imagery 
 • spenningsregulering 
 • konsentrasjon og oppmerksomhet 
 • målsettingsstrategier 
 • selvfølelse 
 • mindfulness og idrettsprestasjon 
 • læringsutbytte 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kunnskap om praktisk anvendelse av idrettspsykologisk kunnskap 
 • kunnskap om hvordan ulike spesifikke psykologiske forhold som er sentrale for prestasjon påvirker ulike sider av mennesket 
 • kunnskap om ulike verktøy knyttet til ulike sider av mental trening

Ferdigheter

 • kan vurdere ulike intervensjoner som kan fremme prestasjon
 • kan bruke noen utvalgte verktøy i arbeid med prestasjon
 • kan foreslå tiltak til hvordan et identifisert idrettspsykologisk forhold kan jobbes med

Generell kompetanse

 • kan formidle sentralt fagstoff knyttet til idrettspsykologi både muntlig og skriftlig 
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeid med idrettspsykologisk rådgivning 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er:

 • obligatorisk oppmøte på stedlig undervisning 
 • skriftlig innlevering

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) eks. eventuelle vedlegg, i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • Multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamener i emnet dersom man ønsker det.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.