Hopp til hovedinnhold
studenter som samarbaider
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Nutrition Students’ Experiences of Interprofessional Learning in a Nursing Home

Artikkelen omhandler hvordan ernæringsstudenter opplever det å være i en kortvarig tverrprofesjonell praksis sammen med sykepleiestudenter på det sykehjem. Studentene beskrev at de fikk en profesjonell forståelse av både seg selv og andres rolle. De følte seg anerkjent som profesjonelle bidragsytere med ernæringskunnskap og de opplevde at de kunne bidra aktivt. De fikk og forståelse for viktigheten av samarbeid med andre for å gi god omsorg. Studien viste at selv en kort praksis på et par dager var svært nyttig med tanke på studentens motivasjon og selvtillit. 

Publisert i Forskningspublikasjoner Tirsdag 5. oktober, 2021 - 15:02 | sist oppdatert Tirsdag 5. oktober, 2021 - 15:42

Forskere: Ella Heyerdahl, Marte Ottesen, Marianne Molin, Christine Hillestad Hestevik, Venke Marion Sørlie, Gerd Sylvi Sellevold.

Abstract

Background: Interprofessional experience is vitally important for nutrition students, as nutritionists often find themselves working independently in a team with other professionals. Few studies have explored qualitatively how nutrition students perceive learning activities in an interprofessional setting.

Methods and Findings: Third-year bachelor’s degree nutrition students partici- pated in a focus group interview after interprofessional learning in a nursing home. A qualitative study with a phenomenological-hermeneutical approach was conducted to investigate lived experiences. One theme emerged from the data analysis: A professional understanding of oneself and others. Being acknowl- edged as a professional, being an active participant, and collaborating to enhance resident care were revealed as sub-themes.

Conclusions: A short period of interprofessional learning in an authentic setting may expand students’ experiences and enhance professional confidence.

Les hele artikkelen her:

Nutrition Students’ Experiences of Interprofessional Learning in a Nursing Home. Journal of Research in Interprofessional Practice and Education Vol. 10.1 2020. http://dx.doi.org/10.22230/jripe.2020v10n1a305


Tilbake til toppen