Hopp til hovedinnhold
/
Illustrasjon: Getty Images

Ny forskningsstudie: En av ti videregåendeelever lider av en spiseforstyrrelse

Førsteamanuensis og forsker Camilla Lindvall Dahlgren underviser ved Oslo Nye Høyskole, og har nå ledet en studie som har sett på forekomsten av spiseforstyrrelser blant ungdom de siste årene. 

Publisert i Aktuelt om psykologi Onsdag 10. august, 2022 - 21:47 | sist oppdatert Onsdag 29. mars, 2023 - 12:24

Tallene er urovekkende høye, sier Camilla.

Hun har blitt intervjuet av Aftenposten i forbindelse med en lengre reportasje om spiseforstyrrelser og de nye forskningsresultatene. Over 1500 ungdommer deltok i undersøkelsen, og viser at hele 1 av 5 er i risikogruppen for å utvikle en spiseforstyrrelse. Les artikkelen her (bak betalingsmur). 

Vår studie viser at spiseforstyrrelser ikke er uvanlig lenger, tvert imot. Vi trenger en satsing for å forebygge og behandle dette. Og det haster!

Camilla Lindvall Dahlgren.

Camilla Lindvall Dahlgren.
Førsteamanuensis og forsker ved ONH.

Videregåendeelever 

I studien Spiseforstyrrelser hos ungdom i Norge – En epidemiologisk studie, har Camilla og kolleger ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Ullevål sykehus, undersøkt forekomsten av spiseforstyrrelser hos ungdommer på videregående skole.

Resultatene viser at en av fem ungdommer sliter med mat, kropp og vekt, og hele ti prosent av ungdommene oppfylte kriteriene for en spiseforstyrrelsesdiagnose. Videre viser resultatene at kun en tredjedel av de som hadde en diagnose var i behandling for psykiske plager. 

Stigende tall

Camilla påpeker at forekomsten av anoreksi ligger syv ganger høyere nå enn for drøyt 20 år siden.

Sosiale medier spiller en viktig rolle for utvikling av spiseforstyrrelser. Alle har en mobiltelefon i lommen og kan sammenligne seg med andre hele tiden. Det er trolig en viktig årsak til at så mange flere blir syke nå.

Bedre lavterskeltilbud

Camilla poengterer at det er behov for å gjennomføre nasjonale forekomststudier for å få et korrekt bilde av hvor vanlige spiseforstyrrelser er i den norske befolkningen, både hos barn, ungdommer og voksne. 

Hun nevner også at det er behov for tiltak som bidrar til at flere kommer i behandling ved tidligere tidspunkt. Slike tiltak kan innebære et generelt kunnskapsløft om spiseforstyrrelser i samfunnet, kompetanseheving i primær- og skolehelsetjenesten, og opprettelse av lavterskeltilbud for personer som sliter med et problematisk forhold til mat. 

Vi trenger et lavterskeltilbud for ungdom med risiko for å utvikle spiseforstyrrelser. Det er kjempeviktig å komme tidlig i behandling. Da er utsiktene for å bli helt frisk mye bedre.


 

Fakta

Om undersøkelsen Spiseforstyrrelser hos ungdom i Norge – En epidemiologisk studie

 • 827 jenter og 730 gutter svarte på spørreundersøkelsen.
 • Elever ved seks videregående skoler i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Rogaland deltok.
 • Undersøkelsen ble utført mellom november 2020 og mai 2021.
 • Over 1500 ungdommer svarte på spørreskjema til studien. I tillegg ble 99 personer intervjuet.
 • Ser man gutter og jenter i studien under ett, er 1 av 5 i risikosonen for å bli syke, og 10% oppfylte kriteriene for en spiseforstyrrelsesdiagnose.
 • Utbredelsen av spiseforstyrrelser blant ungdom i Norge har ikke vært undersøkt siden 1999.
 • Artikkelen er til vurdering ved det fagfellevurderte, internasjonalt anerkjente tidsskriftet International Journal of Eating Disorders, men er ennå ikke publisert.

(Kilde: Aftenposten)

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam via brukerorganisasjonen Mental Helse, og er et samarbeid mellom Oslo Nye Høyskole, Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, OUS Ullevål, og seks videregående skoler i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Rogaland.  


Camilla Lindvall Dahlgren

Camilla er førsteamanuensis i psykologi, og underviser i abnormal psykologi, helsepsykologi og forskningsmetode ved ONH. 

Camilla forsker på en rekke ulike temaer innen mental helse. Hun er spesielt opptatt av forekomst og behandling av spiseforstyrrelser og fedme, og er interessert i hvordan nye teknologiske løsninger kan bidra til bedre diagnostisering og forebygging av psykiske lidelser.

Følg Camillas forskning:
Camilla skal delta på flere spennende prosjekter i tiden fremover: 

 • 13. august publiseres et blogginnlegg/kronikk på Oslo universitetssykehus sin blogg "Ekspertsykehuset" med innehold med resultater fra dette forskningsstudiet. 
 • 16. august deltar Camilla på Arendalsuka hvor brukerorganisasjonen Mental Helse har invitert henne for å presentere forskningsresultat fra forskningsprosjekter om spiseforstyrrelser. I tillegg vil hun være paneldeltaker sammen med Mental Helse og Diakonhjemmet. 
 • 7-9. september deltar hun og skal presentere forskning ved konferansen Nordic Congress on Eating Disorders som arrangeres på Norges Idrettshøyskole. 
 • 13-16. september skal hun også delta og presentere forskning ved konferansen The Eating Disorder Research Society Congress som arrangeres i Philadelphia, USA.

 

 Er psykologi noe for deg? Les mer her.Sliter du eller noen du kjenner med mat, kropp og vekt? Det er flere du kan kontakte: