Hopp til hovedinnhold
/
Foto: Getty Images

Nytt prosjekt med fokus på å øke arbeidsrelevans

Oslo Nye Høyskole har fått tildelt fem millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til et 3-årig prosjekt der vi skal utforske hvordan vi kan øke arbeidsrelevansen for nettstudenter ved å innføre kortvarig praksis i et emne innen ernæring. 

Publisert i Aktuelt om ernæring Torsdag 9. juni, 2022 - 11:01 | sist oppdatert Torsdag 8. september, 2022 - 09:20

I prosjektet Arbeidsrelevans i fleksible utdanninger – utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring skal ONH samarbeide tett med arbeidslivet for å gjøre emnet Kosthold og ernæring for barn mer arbeidsrelevant. Det skal innføres praksis for nettstudenter lokalt der de bor og emnet skal revideres så det i større grad møter arbeidslivets behov. 

Prosjektet startet opp i januar 2022 og er støttet med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det er nedfelt en gruppe ved ONH som skal jobbe med dette under ledelse av Ella Heyerdahl, høyskolelektor ved Institutt for helsefag. 

I løpet av våren har prosjektet kommet godt i gang. 

Vi har jobbet med revisjon av både læringsutbytter, arbeidskrav og vurderingsform. I denne prosessen har vi involvert både arbeidsliv og studenter. Det har vært en lærerik prosess og vi har fått mange gode innspill, sier Ella.

Evelina og Ella​
F.v.: Evelina Svensson og Ella Heyerdahl, begge høyskolelektor i ernæring ved Institutt for helsefag. Foto: Sandra/ONH

I prosjektet jobber de og tett med pedagogisk utvikler og karriererådgiver som vet mye om hva som møter studentene når de er ferdige.

Evelina Svensson er høyskolelektor ved Institutt for helsefag og er prosjektmedarbeider. 

Vi ser at arbeidslivet er enda mer opptatt av studentens praktiske ferdigheter enn kunnskap – og at noe av det viktigste er at studentene kan vise hvordan de kan anvende kunnskapen og finne gode løsninger, sier Evelina.

Et arbeidsliv i endring krever at ONH som institusjon også ser på hvordan studiene kan gjøres enda mer relevante. Ved å få studentene ut i praksis i barnehage og SFO får de jobbe med en reell problemstilling. 

Målet med prosjektet er å gi økt fokus på arbeidsrelevans på hele høyskolen og spre denne kunnskapen utover ONH. Gruppen vil dele erfaringer underveis om hvordan det jobbes og tror det økte fokuset på arbeidsrelevans vil komme studentene ved ONH til gode i årene som kommer.

Vi brenner for at studentene skal oppleve at det de lærer hos oss er matnyttig! Det er utrolig gøy å ha et prosjekt der vi får mulighet til å sette søkelys på dette, avslutter Ella.


Fakta om prosjektet

  • Prosjektnavn: Arbeidsrelevans i fleksible utdanninger – utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring
  • Mål: Prosjektet skal føre til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrke studentens læring og møte arbeidslivets behov
  • Varighet: Fra januar 2022 til desember 2024
  • Finansiering: ONH har fått tildelt 5 millioner kr fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
  • Du kan lese mer om prosjektet her
  • Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Ella Heyerdahl 

 


Interessert i kosthold for barn?

I dette prosjektet jobber vi konkret med ett emne - Kosthold og ernæring for barn. Du kan ta emnet i en emnepakke med 30 studiepoeng eller som en del av bachelorgraden i ernæring. Etter endt emne er du godt rustet for å jobbe med kosthold og mat i barnehage og skole. Emnet revideres høsten 2022 og kommer i ny drakt fra våren 2023. 


Tilbake til toppen