Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Kosthold og ernæring for barn, emnepakke 30 sp

Jobber du med barn og er opptatt av hvordan mat påvirker deres kropp og helse? Kosthold og ernæring for barn (emnepakke, 30 studiepoeng) gir en god innføring i hvordan man legger til rette for gode matvaner og måltider i barnehage og skole.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Se når du kan starte på nettstudier

Barn begynner tidlig å interessere seg for mat og måltider. Gode vaner fra barneårene danner grunnlaget for god helse senere i livet. Hverdagen i skole og barnehage er en utmerket arena for å prøve nye smaker, lære seg å like forskjellige matvarer og få kunnskap om kosthold.

Kunnskap om ernæring for barn er verdifull kompetanse i arbeidslivet. Dette nettstudiet kan tas på heltid over ett semester eller på deltid over to semestre.


Praksis og politiattest

Fra januar 2023 vil ett av emnene som inngår i denne emnepakken innebære kort praksis i en lokal barnehage eller SFO, og forutsetter dermed at man kan fremlegge gyldig politiattest. Les mer om denne praksisen og prosjektet rundt her.


Hva lærer du?

Emnepakken består av tre hovedemner som omhandler grunnleggende ernæringslære, forståelse for mat og kosthold i befolkningen og hvordan man jobber med kosthold for barn i skole og barnehage.

Emnene gir deg blant annet kunnskap om:

 • Anatomi og fysiologi relevant for ernæring
 • Matkunnskap
 • Kostholdsanbefalinger til barn og andre grupper i samfunnet
 • Hvordan legge til rette for et godt kosthold for barn i praksis

Våre nettstudier på læringsplattformen Qybele gir deg muligheten til å studere når og hvor du ønsker. Du får tilgang til din egen nettlærer og et digitalt klasserom hvor du kan følge undervisning, diskutere og møte forelesere og medstudenter. 

Les om hvorfor det er viktig å satse på kosthold og ernæring for barn her

barn og ernæring

Samling på Oslo Nye Høyskole

Hvert semester avholdes det en samling over to dager på Oslo Nye Høyskole som du får tilbud om å delta på. På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser.

Det er en fin arena for å møte og snakke med medstudenter med felles interesseområde, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi ønsker deg velkommen til campus Lovisenberg!

Samlingene vil være felles for alle emnene som inngår i Kost og ernæring for barn, Grunnleggende ernæring og Kosthold og ernæring for eldre. Du vil motta informasjon om samlingen ved starten av hvert semester, og får da mulighet for å melde deg på.

Jobbmuligheter og videre studier

Emnepakken er en fin start for deg som vurderer videre ernæringsstudier, og er også nyttig som supplement til den kompetansen eller jobben du allerede har. Du kan også velge å få ett av emnene fra emnepakken innpasset som en del av bachelor i ernæring hos oss.

Kunnskap om ernæring er nyttig i alle yrker der man jobber med barn, mat og helse. For eksempel: 

 • Ernæringskokk
 • Lærer
 • Pedagogisk leder/assistent
 • SFO/AKS-ansatt
 • Aktivitetsleder/trener i barneidrett eller andre fritidsaktiviteter
 • Frisklivsmedarbeider
 • Folkehelsekoordinator eller rådgiver innen folkehelse

GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap (10 sp)

I dette emnet vil du lære om ernæringsfysiologi og de sentrale delene av kroppen som ses i sammenheng med dette. Du skal også innom sentrale temaer som cellenes oppbygging og funksjon, samt energigivende næringsstoffer.

Les mer
GERN1201 Generell ernæring (10 sp)

I dette emnet lærer du om blant annet energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse. Du vil også få kunnskap om verktøy for å kartlegge kosthold. 

Les mer
ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

I dette emnet vil du lære om barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole.

Les mer