Hopp til hovedinnhold

Ernæring

Forskerne i gruppen er involvert i prosjekter innen epidemiologisk, forebyggende og helseopplysende ernæring, men særlig fokus på barns kosthold, kosthold som forebyggende medisin og kost som risikofaktor for utvikling av livsstilssykdommer. 

I forskningsgruppen er det et sterkt engasjement for formidling av ernæringens betydning for helse, også i det offentlige rom.

Gruppen har som målsetning å være en seriøs, vitenskapelig bidragsyter til den offentlige debatten omkring kostholdets rolle for god helse og i det forebyggende helsearbeidet.

Forskerne har blant annet samarbeid med universiteter i London og Høgskulen på Vestlandet.


Forskningsgruppeleder

Ulrike Liisberg

Instituttleder for helsefag | Ulrike.Liisberg@oslonh.no

Ulrike Liisberg

Ulrike er instituttleder for helsefag og har tidligere hatt programansvar for ernæring og medisin grunnfag på Oslo Nye Høyskole.

Hun er utdannet innen biologi og ernæring og har tatt en doktorgrad der hun undersøkte hvordan sammensetningen av kostholdet påvirker utvikling av overvekt og diabetes type 2.


Tilbake til toppen