Hopp til hovedinnhold
/

Test deg selv – hvilken psykologiretning passer best for deg?

Vurderer du å studere psykologi, men usikker på hvilken studieretning som passer for deg? Ta vår uhøytidelige test under så kommer du kanskje et lite steg nærmere å finne ut av det!

Publisert i Aktuelt om psykologi Onsdag 20. juli, 2022 - 13:26 | sist oppdatert Onsdag 20. juli, 2022 - 23:13

Svaret finner du under spørsmålene. 

Spørsmål 1: Du er nysgjerrig på…
a) … hvordan vi reagerer på og mestrer sykdom 
b) … hva som gjør oss like og hva som gjør oss forskjellige 
c) … hva slags ledelsesstil som er best tilpasset til ulike situasjoner

Spørsmål 2: Hvilket av følgende spørsmål synes du er mest interessant?
a) Hvordan kan man best tilrettelegge og hjelpe mennesker som har vært gjennom et traume?
b) Hva spiller inn når vi mennesker skal ta vanskelige valg?
c) Hvordan spiller ledelse inn for å få et godt arbeidsmiljø på jobb?

Spørsmål 3: Hva ønsker du å lære om?
a) Hvordan vi best mulig kan bistå mennesker som ønsker hjelp med sin psykiske helse gjennom miljøterapi
b) Hvordan vi kan være kritiske til hvordan psykologiske teorier anvendes
c) Hvordan du kan anvende modeller og teorier fra ledelsesforskning til å forstå og utvikle ditt eget lederpotensiale

Spørsmål 4: Du er nysgjerrig på…
a) … hvordan samfunn og kultur påvirker helseatferd
b) … hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger
c) … hva som kjennetegner effektive team

Spørsmål 5: Hva synes du er mest interessant?
a) Hvordan man kan forebygger psykiske vansker  
b) Hvordan menneskets biologi påvirker psykologiske prosesser 
c) Hvordan forstå hvilke psykologiske prosesser som påvirker menneskers trivsel og motivasjon på jobb

Spørsmål 6: Hva kan du tenke deg å jobbe med: 
a) Å fremme god psykisk helse
b) Å forstå hvordan mennesker fungerer på mange plan
c) Å bidra til kompetanseutvikling på arbeidsplassen

***

Svar:
Svarer du flest
a = psykologisk helsearbeid
b = anvendt psykologi
c = organisasjonspsykologi

Les mer om hva som er forskjellen på de ulike retningene

Søk psykologistudier i dag