Hopp til hovedinnhold

Pedagogisk psykologi

Medlemmene i forskergruppen "Pedagogisk psykologi" har en bred tilnærming til pedagogisk-psykologisk forskning og er opptatte av problemstillinger som blant annet omhandler studenters studiemotivasjon og hvordan tilrettelegge for læring og gode studiemiljøer på både nett og sted.

Opplevelsen av fleksible utdanninger, utforming av ferdighetstrening, studiets arbeidslivsrelevans og vurdering av utdanningskvalitet er blant noen av problemstillingene gruppens medlemmer er opptatt av.

Alle medlemmene har hovedstilling ved ONH.  


Forskergruppeleder

Kjersti Nesje 

Førsteamanuensis i psykologi | kjersti.nesje@oslonh.no

Profilbilde av Kjersti Nesje

Kjersti er førsteamanuensis ved institutt for psykologi ved ONH og underviser i anvendt helsepsykologi og forskningsmetoder.  

Kjersti har doktorgrad fra Senter for profesjonsstudier ved OsloMet og har forsket på profesjonsutøveres motivasjon for utdannings- og yrkesvalg, samt deres profesjonelle identitet og holdninger til arbeidet. Hun har også vært involvert i forskning som omhandler faktorer som predikerer frafall fra utdanningen blant profesjonsutdannede, som sykepleiere og lærere.  

Kristin Kloster 

Profilbilde Kristin Kloster

Kristin Kloster er utdannet psykolog og jobber som høyskolelektor ved ONH. Hun har emneansvar for anvendt helsepsykologi på masterprogrammet og underviser også i relasjonskompetanse- og kommunikasjonsferdigheter på masterprogrammet og på ferdighetstrening på bachelor. Kristin har tidligere jobbet som kommunepsykolog, på helsestasjon for ungdom, og som privatpraktiserende psykolog. Hun er opptatt av forebyggende og helsefremmende arbeid på individ- og samfunnsnivå, hvordan mennesker påvirkes av miljøet rundt seg, og hvordan man kan bidra til å skape gode arenaer for læring. 

Sigrid Skeide 

profilbilde av sigrid skeide

Sigrid Skeide er utdannet psykolog med videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT). Hun har tidligere drevet privatpraksis, og undervist og veiledet psykologer innenfor EFT. Ved ONH har hun emneansvar for masteremnet “Relasjonskompetanse og kommunikasjonsferdigheter”. Hun deltar i førstelektorprogrammet ved ONH, hvor hun har spesielt fokus på kunnskapsutvikling rundt temaet ferdighetstrening i høyere utdanning. Hun er også medforfatter av boken «Selvkritisk - et møte med din indre kritiker».  

Helga Fjærvoll 

profilbilde av helga fjærvoll

Helga Fjærvoll er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider som høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole, der hun er tildelt status som merittert underviser. Hun er emneansvarlig for Utviklingspsykologi og underviser i tillegg i Sosial- og personlighetspsykologi og i Pedagogisk basiskompetansekurs ved ONH. Helga opptatt av hvordan man kan legge til rette for god læring for både nettstudenter og stedlige studenter. Hun deltar i førstelektorprogrammet ved ONH, der hun blant annet undersøker nettstudenters opplevelse av å (ikke) høre til i et faglig og sosialt fellesskap.  

Ella Marie Heyerdahl 

profilbilde av ella marie heyerdahl

Ella Marie Heyerdahl er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitet i Oslo. Ved siden av jobben som høyskolelektor har Ella i flere år jobbet med kostveiledning i privat praksis. Ella er opptatt av arbeidsrelevans i studiene og er prosjektleder for prosjektet “Utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring". Ella deltar i førstelektorprogrammet ved høyskolen. 

Jon Strype 

profilbilde av jon strype

Jon Strype er utdannet psykolog og er førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Han har blant annet bakgrunn fra Politihøgskolens forskningsavdeling og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Undervisningsoppgavene hans ved ONH er først og fremst knyttet til bacheloremnet Pedagogisk psykologi, samt til metodeemnet i mastergradsutdannelsen. Jon veileder også masterstudenter og ansatte som er i kvalifiseringsløp til førstelektor. Innen forskning er Jon blant annet interessert i psykometri og studenters vurdering av studiekvalitet, og er opptatt av grunnlagsproblemer knyttet til måling i surveybasert psykologisk forskning. Han har også arbeidet med mange ulike problemstillinger som dreier seg om forholdet mellom borgere og myndigheter, særlig politiet.  

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.


Tilbake til toppen