Hopp til hovedinnhold

Videre studiemuligheter innen psykologi og HR

Det finnes en rekke videreutdanningsmuligheter etter en bachelorgrad innen psykologi og HR, både i Norge og utlandet. Her finner du noen studiesteder der tidligere studenter har tatt sin master, eller der universitetene oppfordrer bachelorstudentene om å søke.

Oslo Nye Høyskole (ONH):

Master i psykologi, anvendt helsepsykologi og forebygging
 

Handelshøyskolen BI:

Master i ledelse og organisasjonspsykologi
 

Høyskolen i Innlandet (INN):

Master i miljøpsykologi
Master i spesialpedagogikk
 

Høyskolen Kristiania:

Master i human computer interaction
Master i strategisk HR
Master i information systems – digital business systems


Norges miljø - og biovitenskapelige universitet (NMBU):

Master i folkehelsevitenskap


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

Master i rådgivningsvitenskap
Master i organisasjon- og relasjonsledelse
Master i psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi 
Master i psykologi, generell psykologi
Master i læring i arbeidsliv og samfunn
 

OsloMet:

Master i atferdsvitenskap

 

Universitetet i Oslo (UiO):

Master i assessment, measurement and evaluation


Universitetet i Agder (UiA):

Master i spesialpedagogikk 
 

Universitetet i Bergen (UiB):

Master i psykologi, sosial- og kognitiv psykologi
Master i psykologi, åtferd og nevrovitskap
Master i psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi
 

Universitetet i Oslo (UiO):

Master i psykologi, arbeids – og organisasjonspsykologi 
Master i psykologi, utvikling, samfunn og helse
Master in psychology, cognitive neuroscience
Master i special needs education
Master i organisasjon, ledelse og arbeid
Master i pedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning
 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN):

Master i digitalisering og innovasjon av helse og velferdstjenester 
Master i samfunn og helse: forebyggende arbeid med barn og unge
 

VID vitenskapelige høgskole:

Master i sosialt arbeid

DANMARK
Følgende gjelder kun bachelorstudenter i anvendt psykologi:

Københavns Universitet:

Kandidat i psykologi


Syddansk Universitet:

Kandidat i psykologi


Aarhus Universitet:

Kandidat i psykologi

 

STORBRITANNIA


Coventry University:

Master of Science in Business and Organisational Psychology


University of Edinburgh:

Master in Management


University of Surrey:

Master in Social Psychology

 

UNGARN

Eötvös Loránd University (ELTE):

Master in Clinical Health and Psychology


Tilbake til toppen