Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i idrettspsykologi – nettstudium

Mange tror kanskje at idrettspsykologi og mental trening kun er relevant for dem som presterer på toppidrettsnivå. Tro om igjen! Idrettspsykologi er et fagområde som tar for seg betydningen av psykologiske faktorer for utvikling og prestasjon uansett nivå – fra barn og unge til verdenseliten. I dette nettstudiet vil du blant annet lære mer om hvordan motivasjon, stress, spenningsnivå, prestasjonsangst, gruppeprosesser, kommunikasjon og lederskap kan påvirke utvikling og prestasjon. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Idrettspsykologi er studiet av menneskers atferd, tanker og handlinger i idrettskonteksten, og fagfeltet er spesielt opptatt av hvordan psykologiske faktorer kan påvirke oss i trening- og konkurransesammenheng.

Motivasjon, selvregulering, fokus og mental robusthet er blant de ferdigheter som er blitt studert. Idrettspsykologisk kunnskap kan være overførbart til yrker der prestasjon står i fokus. 

Hva lærer du om på studiene i idrettspsykologi?


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • Hva motivasjon er og hva som er viktig for å utvikle og opprettholde god motivasjon. 
 • Hva som kjennetegner gode utviklings- og prestasjonsmiljøer for utøvere på alle nivåer og hva du kan gjøre i praksis for å bidra til dette. 
 • Hva stress er, og hvorfor stress kan både fremme og hemme prestasjon. 
 • Betydningen av selvtillit for prestasjon. 
 • Om sammenhengen mellom spenning, angst og prestasjon. 
 • Om hvorfor gruppesamhold er viktig for prestasjon i lag. 
 • Om psykologiske faktorer som øker sannsynligheten for skader, hva man kan gjøre for å redusere skaderisiko, og hva som er vanlige følelsesmessige reaksjoner etter skade. 
 • Basisteknikkene i mental trening og hvordan disse kan bidra til å utvikle mentale ferdigheter. 
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til digitale læringsressurser og spennende undervisningsmateriell, samt enkel oversikt over arbeidskrav, eksamen og frister. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

studenter lærer idrettspsykologi

  Jobbrelevans og videre studier


  Årsstudiet i idrettspsykologi passer for:
   
  • Ledere, koordinatorer, trenere, pedagoger og annet støttepersonell i idrett eller kontekster hvor idrett og fysisk aktivitet er relevant. 
  • Veiledere og coacher. 
  • Idrettsutøvere som ønsker å lære mer om betydningen av psykologiske prosesser for utvikling og prestasjon. 
  • Andre som jobber med mennesker i kontekster hvor utvikling og prestasjon står sentralt. 
    

  Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudium, kan du fortsette på en bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi

  Les mer om våre bachelorprogrammer i psykologi her.

  Se alle studier ved ONH

  I løpet av årsstudiet må man delta på to obligatoriske samlinger. En obligatorisk samling går over 2–4 dager og foregår på campus i Oslo.

  Det er samling i følgende emner:

  1. PSY3270 Konsulterende psykologi (2. semester)
   Emnet i sin helhet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Gjennom ulike øvelser og bruk av case vil du få trening i bruk av kliniske ferdigheter i praksis. Denne samlingen går over 2 dager, og som nettstudent kan du velge om du vil delta på nett, eller på campus.
    
  2. PSY6061 Anvendt idrettspsykologi (2. semester)
   Emnet har fokus på hvordan bruke idrettspsykologiske teorier i idrettslig praksis. Emnet vil ha et praktisk fokus hvor studenten vil få trening i å utarbeide opplegg for mental trening og presentere dette både muntlig og skriftlig. I tillegg, vil emnet gi deg innsikt i ulike verktøy knyttet til mental ferdighetstrening, særlig knyttet til visualisering, stresshåndtering og motivasjon. Dette er en halvdagssamling som foregår digitalt. 
  Tilbake til toppen