Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i psykisk helse i skolen – nettstudium

Med et årsstudium i psykisk helse i skolen kan du spisse kompetansen din og få praktisk kunnskap om hvordan man fremmer god psykisk helse og forebygger negativ utvikling for barn og unge.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Barn og unges psykiske helse er noe av det mest givende man kan jobbe med, og barnehage og skole er to arenaer hvor det viktig å jobbe konstruktivt med dette. Barn og unge tilbringer store deler av sin våkne tid i barnehagen og på skolen, og dette blir sett på som to svært viktige forebyggingsarenaer. Skolen er i dag lovpålagt å fremme ikke bare læring, men også psykisk helse og trivsel.

I dette årsstudiet får du kunnskap om hvordan og hvorfor forebyggende arbeid og intervensjoner i skolen skal igangsettes så tidlig som mulig for å hindre begynnende vansker i å utvikle seg.

Forskning viser at relasjonen til voksne er avgjørende for barns trivsel, utvikling og læring. Den enkelte lærers relasjonskompetanse og evne til klasseledelse er dermed av stor betydning. Dette årsstudiet passer spesielt for deg som jobber eller ønsker å jobbe i barnehage eller i skolen, eller i andre jobber der du møter barn og unge i skolealder.

Hva lærer du? 

Etter et år vil du ha økt kunnskapsnivå og utviklet ferdigheter knyttet til arbeid med barn og unges psykiske helse.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • hvordan skolen kan oppdage, forstå og håndtere problemer med psykisk helse
 • relevante fremgangsmåter for å fremme psykisk helse hos barn og unge
 • skolemiljøets og hjemmets betydning for elevens psykiske helse
 • konkrete verktøy du kan bruke for å hjelpe mennesker som ønsker eller trenger endring i livet
 • en grundig innføring i tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling
 • grunnleggende innføring i grunndisiplinene i psykologien og oversikt over bredden og mangfoldet i moderne psykologi
   

For å lese mer om viktigheten av god kunnskap om psykisk helse hos barn og unge, les gjerne denne artikkelen.  

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

mann arbeider med psykisk helse i skolen

  Arbeidsrelevans og videre studier


  Årstudiet i psykisk helse i skolen passer for deg som: 
   
  • underviser i skolen
  • eksterne rådgivere
  • arbeider, eller ønsker å arbeide med barn i barnehage- eller skolealder
  • ledere av fritidsaktiviteter
  • er foreldre
    

  Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudium, kan du fortsette på bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi.

  Les mer om våre bachelorprogrammer i psykologi her.

  Se alle studier ved ONH

  I løpet av årsstudiet må man delta på to obligatoriske samlinger, og begge kan deltas på digitalt. En obligatorisk samling går over 1-2 dager og foregår digitalt. I emnet PSY3270 kan du også velge å delta på Campus, dersom du ønsker dette. Du vil få informasjon om dato for samlinger i god tid, slik at du kan planlegge dette ut fra din hverdag. Vi får ofte tilbakemelding fra studenter om at deltagelse på obligatorisk samling er et av høydepunktene i deres studiehverdag – da det gir rom for å møte medstudenter og ha spennende faglige diskusjoner! 

  Det er samling i følgende emner:

  1. PSY6170 Psykisk helse i skolen (2. semester)
   Under den obligatoriske digitale samlingen går vi gjennom flere sentrale temaer for faget: selvivaretakelse, språkvansker og hvordan man benytter psykologisk kunnskap i konkrete situasjoner. Det blir både ferdighetstrening i bruk av kartleggingsverktøy, gruppearbeid og forelesning.
    
  2. PSY3270 Konsulterende psykologi (2. semester)
   Emnet i sin helhet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Denne samlingen foregår over to dager, og vil gjennom ulike øvelser og bruk av case gi deg trening i bruk av kliniske ferdigheter i praksis.
  Tilbake til toppen