Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i psykisk helse i skolen – nettstudium

Med et årsstudium i psykisk helse i skolen kan du spisse kompetansen din og få praktisk kunnskap om hvordan man fremmer god psykisk helse og forebygger negativ utvikling for barn og unge.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Neste oppstart er høsten 2022.  Se mer informasjon om nettstudier her.

Barn og unges psykiske helse er noe av det mest givende man kan jobbe med, og barnehage og skole er to arenaer hvor det viktig å jobbe konstruktivt med dette. I dette årsstudiet får du kunnskap om hvordan og hvorfor forebyggende arbeid og intervensjoner i skolen skal igangsettes så tidlig som mulig for å hindre begynnende vansker i å utvikle seg.

Forskning viser at relasjonen til voksne er avgjørende for barns trivsel, utvikling og læring. Den enkelte lærers relasjonskompetanse og evne til klasseledelse er dermed av stor betydning. Dette årsstudiet passer spesielt for deg som jobber eller ønsker å jobbe i skolen eller med barn og unge i skolealder.

Hva lærer du? 

Etter et år vil du ha økt kunnskapsnivå og utviklet ferdigheter knyttet til arbeid med barn og unges psykiske helse.

Du lærer blant annet om

 • hvordan skolen kan oppdage, forstå og håndtere problemer med psykisk helse
 • relevante fremgangsmåter for å fremme psykisk helse hos barn og unge
 • skolemiljøets og hjemmets betydning for elevens psykiske helse
 • konkrete verktøy du kan bruke for å hjelpe mennesker som ønsker eller trenger endring i livet
 • en grundig innføring i tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling
 • grunnleggende innføring i grunndisiplinene i psykologien og oversikt over bredden og mangfoldet i moderne psykologi

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

mann arbeider med psykisk helse i skolen

Obligatoriske samlinger i årsstudium i psykisk helse i skolen

I løpet av årsstudiet må man delta på to obligatoriske samlinger. En obligatorisk samling går over 2–4 dager og foregår på campus i Oslo. Du velger mellom noen oppgitte datoer når semesteret er i gang.

Det er samling i følgende emner:

 1. PSY6170 Psykisk helse i skolen (2. semester)
  Under den obligatoriske samlingen går vi gjennom flere sentrale temaer for faget: selvivaretakelse, språkvansker og hvordan man benytter psykologisk kunnskap i konkrete situasjoner. Det blir både ferdighetstrening i bruk av kartleggingsverktøy, gruppearbeid og forelesninger.
   
 2. PSY3270 Konsulterende psykologi 
  Emnet i sin helhet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Gjennom ulike øvelser og bruk av case vil du få trening i bruk av kliniske ferdigheter i praksis.

Arbeidsrelevans og videre studier

Årstudiet i psykisk helse i skolen passer for deg som

 • underviser i skolen
 • eksterne rådgivere
 • arbeider, eller ønsker å arbeide med barn i skolealder
 • ledere av fritidsaktiviteter
 • foreldre

Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudium, kan du fortsette på bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi.

Les mer om våre bachelorprogrammer i psykologi her.

Se alle studier ved ONH

PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY6081 Traume, tilknytning og samspill (15 sp)

Dette emnet handler om traumeforståelse, for eksempel hva traumer er, hvilke reaksjoner som er vanlige etter traumer og om ulike traumelidelser. I tillegg lærer du om tilknytning og hvilke konsekvenser samspillet mellom barn og omsorgspersoner kan få senere i livet.

Les mer
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Les mer
PSY6170 Psykisk helse i skolen (15 sp)

De som jobber tett med barn og unge møter jevnlig personer som sliter med angst, selvskading, utagering og som setter for høye krav til seg selv. Emnet psykisk helse i skolen har som mål å gi økt forståelse og konkrete verktøy i møte med disse elevene.

Les mer