Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i menneskerettigheter og internasjonal politikk

Er du interessert i å lære om hvordan verden henger sammen, hvilken rolle menneskerettighetene utgjør, og sammenhengen mellom nettopp politikk og menneskerettigheter? Da er årsstudium i menneskerettigheter og internasjonal politikk studiet for deg!

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Dette årsstudiet utforsker både det store bildet innen internasjonale relasjoner og politikk i enkeltland, samt nyansene innen blant annet menneskerettighetslovgivning og dens implementering. Gjennom å kombinere teori med case-studier, vil du lære å analysere og forstå de politiske prosessene som former vår verden.

Om du ser for deg en fremtid innen politikk, i en NGO, diplomati, jus, utdanning eller forskning, vil dette studiet kunne være startpunktet til en meningsfylt og innflytelsesrik karriere.

Hva lærer du?

Du vil lære å reflektere, tenke kritisk, utfordre status quo og utvikle dine egne synspunkter på utfordrende, men spennende spørsmål. På denne måten blir du klar for å engasjere deg videre i spørsmål om internasjonal politikk og menneskerettigheter av egen interesse eller i jobb.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 

  • forholdet mellom stater, og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner
  • hvordan vi kan forstå staters motivasjon til å handle som de gjør i det internasjonale systemet
  • grunnleggende kunnskap om menneskerettighetenes innhold, det internasjonale og nasjonale systemet for å ivareta menneskerettigheter, og sentrale menneskerettighetsutfordringer- og problemstillinger
  • hvordan man kan beskrive, forklare og forutsi politiske handlinger, prosesser, institusjoner og utfall innenfor stater og andre politiske systemer
     

To hender som håndhilser foran flagg

Undervisning i Qybele

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsstudium i menneskerettigheter og internasjonal politikk passer både for deg som er i starten av studier og karriere, og for deg som ønsker faglig påfyll og videre kunnskap innen et interessant, viktig og dagsaktuelt fagområde. Studiet kan derfor passe godt for deg som allerede er i jobb og som vil videreutdanne elle omskolere seg.

Med dette årsstudiet kan du enkelt søke deg videre på en av våre bachelorgrader i freds- og konfliktstudier, internasjonale studier eller statsvitenskap.

Se alle studier ved ONH

Det arrangeres én frivillig samling hvert semester. Her vil fagansatte ved institutt for økonomi og administrasjon forelese om fagrelevante temaer. Samlingen er åpen for deltakelse for studenter på alle studieår og er en fin mulighet til å treffe medstudenter og danne nettverk. Samlingen avholdes i Oslo og går over 1 dag.

Tilbake til toppen