Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner – nettstudium

Ønsker du å forstå hvordan makt, interesser og ideer om sikkerhet former internasjonal politikk? Og lurer du på hvordan vi kan sikre samfunn, nasjoner og det globale fellesskapet? Da er årsstudiet i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner noe for deg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent

Med dette årsstudiet får du oppdatert kunnskap om sikkerhetsrelaterte temaer. Studiet passer for deg som vil begynne å studere, vil bygge på en utdanning eller vil omskolere deg.  

Sikkerhetsstudier vokste frem etter 2. verdenskrig og er blitt en etablert gren innenfor internasjonale relasjoner og statsvitenskap. Det er samtidig et område i rask utvikling fordi hva som truer verden stadig forandrer seg. Du lærer om tradisjonelle temaer som militærstrategi, men også å diskutere nyere problemstillinger, som «kan klimaendringer bidra til konflikt» og «hvilken rolle spiller migrasjon og forflytning av mennesker for internasjonale relasjoner».

Lurer du på hva sikkerhetsstudier er? Les denne artikkelen

student studerer sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner på onh

Hva lærer du? 

Du vil tilegne deg både teoretiske og praktiske verktøy for å analysere, forstå, forklare og diskutere hva sikkerhet egentlig er, og hvordan vi kan «sikre» samfunn, nasjoner og det globale fellesskapet.

Du lærer å analysere sikkerhet fra ulike perspektiver og fagretninger, som historie, politisk filosofi og sosiologi i tillegg til statsvitenskap. Denne tverrdisiplinære tilnærmingen gjør at du som student opparbeider deg et bredt kunnskapsgrunnlag.

Du vil lære om alt fra tradisjonelle temaer som militærstrategi til å diskutere nyere problemstillinger som omhandler klimaendringer, cyber og kunstig intelligens.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • alle kriger er utelukkende negative
 • klimaendringer vil føre til flere voldelige konflikter
 • brudd på menneskerettighetene kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme
 • hvorfor noen blir terrorister
 • USA er i ferd med å tape sin posisjon som "hegemon"
 • hvorfor noen samfunn og land er mer utsatt for vold enn andre
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Arbeidslivsrelevans og jobbmuligheter

Studiet kan være ditt første skritt på veien til en spennende jobb, eller bygge på for de som skal spisse sin kompetanse. 


Kunnskap innen sikkerhetsstudier er relevant for en rekke ulike sektorer og bransjer, som: 
 
 • forsvaret og etterretning
 • humanitære organisasjoner
 • sikkerhetsselskaper
 • statlig utenrikstjeneste (både politisk og militært)
 • forskningsinstitutter
   

Videre studier

Dette årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i enten bachelor i freds- og konfliktstudier eller bachelor i internasjonale studier.

Se alle studier på ONH

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester. Her får du får muligheten til å treffe forelesere og medstudenter. 

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen.