Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner – nettstudium

Ønsker du å forstå hvordan makt, interesser og ideer om sikkerhet former internasjonal politikk? Og lurer du på hvordan vi kan sikre samfunn, nasjoner og det globale fellesskapet? Da er årsstudiet i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner noe for deg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Neste oppstart er høsten 2022.  Se mer informasjon om nettstudier her.

Med dette årsstudiet får du oppdatert kunnskap om sikkerhetsrelaterte temaer. Studiet passer for deg som vil begynne å studere, vil bygge på en utdanning eller vil omskolere deg.  

Sikkerhetsstudier vokste frem etter 2. verdenskrig og er blitt en etablert gren innenfor internasjonale relasjoner og statsvitenskap. Det er samtidig et område i rask utvikling fordi hva som truer verden stadig forandrer seg. Du lærer om tradisjonelle temaer som militærstrategi, men også å diskutere nyere problemstillinger, som «kan klimaendringer bidra til konflikt» og «hvilken rolle spiller migrasjon og forflytning av mennesker for internasjonale relasjoner».

Lurer du på hva sikkerhetsstudier er? Les denne artikkelen

student studerer sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner på onh

Hva lærer du? 

Du vil tilegne deg både teoretiske og praktiske verktøy for å analysere, forstå, forklare og diskutere hva sikkerhet egentlig er, og hvordan vi kan «sikre» samfunn, nasjoner og det globale fellesskapet.

Du lærer å analysere sikkerhet fra ulike perspektiver og fagretninger, som historie, politisk filosofi og sosiologi i tillegg til statsvitenskap. Denne tverrdisiplinære tilnærmingen gjør at du som student opparbeider deg et bredt kunnskapsgrunnlag.

Du vil lære om alt fra tradisjonelle temaer som militærstrategi til å diskutere nyere problemstillinger som omhandler klimaendringer, cyber og kunstig intelligens.

Noen eksempler på sentrale problemstillinger som diskuteres og analyseres i løpet av studiet er

 • er alle kriger utelukkende negative?
 • vil klimaendringer føre til flere voldelige konflikter?
 • kan brudd på menneskerettighetene rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?
 • hvorfor blir noen terrorister?
 • er USA i ferd med å tape sin posisjon som "hegemon"?
 • hvorfor er noen samfunn og land mer utsatt for vold enn andre?


Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Frivillige samlinger

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester. Her får du får muligheten til å treffe forelesere og medstudenter. 

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen.

Arbeidslivsrelevans og jobbmuligheter

Studiet kan være ditt første skritt på veien til en spennende jobb, eller bygge på for de som skal spisse sin kompetanse.  

Studiet er et første skritt på veien til en spennende jobb. Kunnskap innen sikkerhetsstudier er relevant for en rekke ulike sektorer og bransjer, som

 • forsvaret og etterretning
 • humanitære organisasjoner
 • sikkerhetsselskaper
 • statlig utenrikstjeneste (både politisk og militært)
 • forskningsinstitutter

Videre studier

Dette årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i enten bachelor i freds- og konfliktstudier eller bachelor i internasjonale studier.

Se alle studier på ONH

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

Dette emnet gir en innføring i et fagfelt som omfatter en rekke interessante temaer som gir deg innsikt i og forståelse for hvordan det internasjonale systemet fungerer og hvorfor de ulike aktørene handler som de gjør.

Les mer
FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

Dette emnet vil blant annet gjøre deg kjent med den historiske fremveksten og utviklingen av freds- og konfliktforskning.

Les mer
INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

Dette emnet vil diskutere konseptet «sikkerhet», gi en innføring i strategilære, videreutvikle forståelsen av IR-teori, og introdusere viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger.

Les mer
INT6010 Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

What is terrorism? How has the threat of terrorism changed over time? What motivates different types of terrorism? This class examines these fundamental questions and many more in order to gain some insight into one of the most talked about political phenomenons of our time.

Les mer
INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine some of the key issues and theories that inform contemporary thinking on violence.

Les mer
INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre (10 sp)

Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med dette emnet er å gi deg et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

Les mer