Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i idrettspsykologi – nettstudium

Hvilke mentale styrker har en toppidrettsutøver og hvordan kan utøvere fra lavere nivå bygge tilsvarende ferdigheter? I dette nettstudiet ser vi nærmere på hvordan mentale ferdigheter, men også gruppeprosesser, lederskap, alder og erfaring, kan påvirke prestasjoner. Kanskje knekker du koden for hvordan man bør trene mentalt for å bli best i verden?

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Neste oppstart er våren 2022.  Se mer informasjon om nettstudier her.

Idrettspsykologi er studiet av menneskers atferd, tanker og handlinger i idrettskonteksten, og fagfeltet er spesielt opptatt av hvordan psykologiske faktorer kan påvirke oss i trening- og konkurransesammenheng.

Motivasjon, selvregulering, fokus og mental robusthet er blant de ferdigheter som er blitt studert. Idrettspsykologisk kunnskap kan være overførbart til yrker der prestasjon står i fokus. 

Hva lærer du?

I årstudiet i idrettspsykologi lærer du

 • Hvordan påvirkes idrettsprestasjoner av personlighet og situasjon? 
 • Hvorfor er det lurt å trene mentalt fra tidlig alder?
 • Hva er "choking", "flow" og "grit" i idrettssammenheng?
 • Hva er de viktigste mentale ferdighetene, og hvilke teknikker brukes for å bygge dem?
 • Hva kjennetegner et godt lederskap?
 • Hvorfor velger noen utøvere å dope seg?
 • Hva kjennetegner utbrenthet, og hvordan havner en utøver der?

Idrettspsykologi handler også om samfunnsrelaterte spørsmål og debatter om integrering og rekruttering i idretten, tverrfaglighet og folkehelse. 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.

Idrettspsykologi

Obligatoriske samlinger i årstudium i idrettspsykologi

I løpet av årsstudiet må man delta på to obligatoriske samlinger. En obligatorisk samling går over 2–4 dager og foregår på campus i Oslo.

Det er samling i følgende emner:

 1. PSY3270 Konsulterende psykologi
  Emnet i sin helhet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Gjennom ulike øvelser og bruk av case vil du få trening i bruk av kliniske ferdigheter i praksis.
   
 2. PSY6061 Anvendt idrettspsykologi
  Emnet har fokus på hvordan bruke idrettspsykologiske teorier i idrettslig praksis. Emnet vil ha et praktisk fokus hvor studenten vil få trening i å utarbeide opplegg for mental trening og presentere dette både muntlig og skriftlig. I tillegg, vil emnet gi deg innsikt i ulike verktøy knyttet til mental ferdighetstrening, særlig knyttet til visualisering, stresshåndtering og motivasjon. 

Jobbrelevans og videre studier

Årsstudiet i idrettspsykologi passer for

 • trenere, lærere, pedagoger og veiledere
 • fysioterapeuter, manuellterapeuter, osteopater og ergoterapeuter
 • idrettsutøvere
 • mentale trenere og coacher
 • andre som bistår mennesker i medgang og motgang

Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudium, kan du fortsette på bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi.  

Les mer om våre bachelorprogrammer i psykologi her.

PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening (15 sp)

Dette emnet er et innføringsemne i idrettspsykologi og mental trening, med mål om å gi studentene en bred forståelse for fagfeltet gjennom innsikt i grunnleggende teorier, problemstillinger og forskning.

Les mer
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Les mer
PSY6061 Anvendt idrettspsykologi (15 sp)

Dette er et emne med praktisk fokus der du lærer å utarbeide opplegg for mental trening. Du får innsikt i ulike verktøy knyttet til mental ferdighetstrening, særlig visualisering, stresshåndtering og motivasjon.

Les mer