Hopp til hovedinnhold
/
Oslo Nye Høyskole har de mest fornøyde studentene i samfunnsfaglige studier. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

ISIR-studentene er de mest fornøyde i landet

Vi fortsetter å være stolte av alt det høyskolen vår får til - for ikke bare er Oslo Nye Høyskole (ONH) breddehøyskolen med de mest tilfredse studentene på landsbasis, men vi har også de mest fornøyde studentene innen samfunnsfaglige studier! Det viser undersøkelsen Studiebarometeret, hvor flere av våre bachelorprogrammer får toppscore av studentene.  

Publisert i Nyheter Tirsdag 27. juni, 2023 - 14:21 | sist oppdatert Fredag 30. juni, 2023 - 11:31

Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse fra NOKUT som tar tempen på opplevd studiekvalitet på studieprogrammene til høyskolene og universitetene i Norge.

Toppscore på tilfredshet

Helt øverst i oversikten over alle studieprogrammene i hele Norge, ligger bachelorprogrammene våre i internasjonale studier og statsvitenskap. Våre studenter har nemlig gitt disse studieprogrammene toppscore (5 av 5) på overordnet tilfredshet i NOKUTs årlige studentundersøkelse kalt Studiebarometeret. 

Jeg tror årsaken til det er en kombinasjon av et godt fagmiljø, med dyktige undervisere, et sterkt sosialt miljø med høyt studentengasjement, og utrolig mange muligheter, blant annet gjennom internships og studieturer, sier Tora Sagård, høyskolelektor ved institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner (ISIR).

Tora Sagård
Høyskolelektor ved institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner, Tora Sagård. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

- Alle studenter skal føle seg sett og hørt

Hun trekker også frem ONHs kjerneverdier nærhet, kvalitet og nyskapende som en viktig faktor som ligger til grunn for alt arbeidet som blir gjort på instituttet. Hun legger spesielt vekt på viktigheten av nærheten til studentene, enten det er i klasserommet eller via vår digitale læringsplattform Qybele.

Vi ønsker at alle studenter skal føle seg sett og hørt, og vi ønsker å tilrettelegge så godt det lar seg gjøre for at den enkelte skal få lagt opp et utdanningsløp som passer dem så godt som mulig. Studentens læring står i sentrum, og dette er alltid i tankene når det undervises og når det utvikles nye emner, forteller Tora.

Svært fornøyde studenter

Studentene ved ISIR rangerer flere av våre studier godt over gjennomsnittet på flere av hovedområdene i undersøkelsen. Blant annet ligger våre tre bachelorprogram godt over gjennomsnittet på såkalt overordnet tilfredshet, som betyr at de er svært fornøyde med sine studier. Det er vi ved ONH stolte av! 

Studentens læring står i sentrum for oss, og det er derfor viktig at man også, som student, får gode og konstruktive tilbakemeldinger på arbeid som leveres underveis i semesteret. Sammenlignet med andre institusjoner bruker vi mye tid på nettopp dette, noe som vi mener bidrar veldig positivt inn i studentens læring, sier Tora. 


Gode resultater

Studentene på bachelor i internasjonale studier gir høyeste score på flere områder ved studiet sitt. Resultatene viser at studentene gir 5 av 5 mulige poeng på følgende punkter:

 • Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet
 • Har krevd forståelse og resonnement
 • Har bidratt til din faglige utvikling
 • Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

Studentene på bachelor i statsvitenskap var også svært fornøyde med sitt studium og ga følgende punkter svært høy poengsum:

 • Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet (5 av 5)
 • Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på (5 av 5)
 • Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet
 • Har krevd forståelse og resonnement 

Som sine samfunnsfaglige medstudenter, har studentene på bachelor i freds- og konfliktstudier også rangert sitt studium høyt i årets undersøkelse. De er svært fornøyde med blant annet disse punktene: 

 • Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt
 • Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)
 • Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på
 • Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte

Gode resultater for hele ONH

I tillegg til resultatene fra samfunnsfaglige utdanninger, er det spesielt disse områdene Oslo Nye Høyskole gjør det godt på i Studiebarometeret for 2022:

 • Vi er breddehøyskolen med de mest tilfredse studentene på landsbasis. Les hele artikkelen her →
 • Bachelorprogrammene våre i psykologisk helsearbeid på nett og sted, og i anvendt psykologi på nett ligger også øverst på listen over overordnet tilfredshet på landsbasis. 
 • Det nyeste fagområdet ved ONH, Økonomi og administrasjon, rangeres høyt på overordnet tilfredshet blant studentene. Bachelorgraden i digital markedsføring og ledelse er rangert på tredjeplass på landsbasis innen samme fagområde.

Om Studiebarometeret 2022

 • NOKUT har for tiende gang foretatt en studie om hvor fornøyde studentene er med sine studier og utdanningsinstitusjon i Norge. 
 • Undersøkelsen heter Studiebarometeret og resultatene kan du finne på studiebarometeret.no. 
 • Om lag 28 000 studenter har svart på undersøkelsen fra så godt som alle universiteter og høyskoler i Norge. Rundt 1 900 studieprogram er med.

Les mer om Studiebarometeret her →


 


Tilbake til toppen