Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i statsvitenskap

Forstå Norge og verden på en bedre måte med en bachelorgrad i statsvitenskap. Studiet tar for seg store og små samfunnsspørsmål på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Spørsmål knyttet til klimaendringer, migrasjon, demokrati, konflikt og samarbeid for å nevne noe. Du fordyper deg i politikkens verden, og får en forståelse av hvordan politikk utformes og utøves, og hvordan ulike samfunn er bygd opp og utvikler seg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiestart: Høst
Studiested: Campus i Oslo
Studieomfang: Heltid
Lånekassen: Godkjent

Statsvitenskap er det systematiske studiet av forholdet mellom politikk, makt, institusjoner og samfunn, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Graden bygger på fem sentrale fagområder: politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, samt samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Studiet dekker alle de nevnte områdene grundig, og legger til rette for stor grad av valgfrihet med 60 studiepoeng frie emner. Da kan du blant annet velge arbeidslivsrelevante alternativer, slik som internship.

Hva lærer du i statsvitenskap?

Hos oss vil du møte et solid og imøtekommende fagmiljø som er svært dedikert til undervisning og veiledning.

Statsvitenskap er et verktøy som gjør deg i stand til å forstå og analysere grunnleggende og dagsaktuelle spørsmål i verden rundt oss. 


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 
 • hvorfor er demokratiet på tilbakegang i noen land, men på framgang i andre? 
 • hvorfor er det så vanskelig for stater å enes om klima og miljøpolitikk? 
 • hvorfor er kvinner og minoriteter underrepresentert i politikken? 
 • hvorfor er noen partier mer populistiske enn andre? 
 • hvorfor er økonomisk ulikhet større i noen land enn andre? 
 • hvorfor har vi en omfattende velferdsstat? 
 • hvorfor er vindmøller et stridstema i Norge? 
 • hvorfor oppstår masseprotester mot autokrati i noen land men ikke andre?

   

Vi er genuint interessert i å gi deg en robust og anvendelig utdanning, og bidra til at du skal få en fin studietid hos oss. Vår fagstab er også aktive innen forskning og fagutvikling, og deltar i ulike samfunnsdebatter og nasjonale og internasjonale samarbeid. 

studenter på statsvitenskap på onh

Internship og valgemner 

I løpet av studietiden på bachelor i statsvitenskap kan du delta på studieturer, ta kurs og internship. Sannsynligvis kommer du også til å møte internasjonale studenter på campus i Oslo.

Som en av få utdanninger innen samfunnsfag i Norge tilbyr vi internship som del av bachelorgraden. Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Oslo Nye Høyskole har samarbeid med attraktive arbeidsgivere og avtaler som gir våre studenter forrang på enkelte internship.


Våre studenter har gjennomført internship ved blant annet:
 
 • Flyktninghjelpen
 • FNs høykommissær for flyktninger i Genève (UNHCR)
 • Utenlandske ambassader
 • Norad
 • FN-sambandet
 • Leger uten grenser (MSF)
 • Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi)

   

“Samtalene med kollegaer over lunsjbordet ble raskt en begivenhet jeg så fram til, der hverdagspraten raskt gikk over i inspirerende samtaler om ansattes unike erfaringer og bakgrunn”.

- Halima Amedi, tidligere bachelorstudent om sitt internship hos FN-sambandet 

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

 Bilde av en ung mann med norges ambassade-emblem i bakgrunnen

Petter tok med studiene til Stockholm og fikk relevant jobb på Norges ambassade. – Det er nyttig og givende å jobbe et sted med folk som har studert det samme som meg. 

Les om Petters erfaringer med studier i statsvitenskap
 

Jobbmuligheter og videre studier 

Med fullført bachelor i statsvitenskap kvalifiserer du til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet, blant annet:

Kunnskap innen statsvitenskap er etterspurt og anvendelig i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor. Studiet vektlegger praktiske ferdigheter og har en tverrfaglig tilnærming som gir deg rom til å velge ulike retninger. Kombinasjonen av det teoretiske og det praktiske vil gjøre deg godt rustet til arbeidslivet og videre studier. 

Samfunnet er i stadig endring, og det er et økende behov for å forstå og tenke nytt rundt samfunnsorganisering, politiske prosesser, aktører og relasjoner. Vårt fokus på å skape gode fremtidige arbeidstakere gjenspeiles også i våre vurderingsformer og arbeidsmetoder. 


Hvor kan du jobbe med denne kompetansen:
 
 • offentlig forvaltning og styring på ulike nivåer i samfunnet
 • organisasjonslivet
 • statlig utenrikstjeneste
 • forsvaret og etterretning  
 • forskning, akademia og skolevesenet 
 • ulike departementer og offentlige etater  
 • politiske organisasjoner og partier 
 • konsulentbransjen
 • mediebedrifter  
   

5. semester: 30 sp valgemner / Utveksling
Tilbake til toppen